Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energistatistik 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energistatistik 2009."— Præsentationens transcript:

1 Energistatistik 2009

2 Faktiske energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug

3 Produktion af vedvarende energi

4 Vedvarende energi - andel af samlet energiforbrug

5 Bruttoenergiforbrug fordelt på anvendelser
Korrigeret

6 Endeligt energiforbrug fordelt på anvendelser
Klimakorrigeret

7 Endeligt energiforbrug fordelt på energivarer
Klimakorrigeret

8 Energiforbrug i husholdninger

9 Husholdningers forbrug fordelt på energiarter
Klimakorrigeret

10 Energiforbrug pr. husholdning
Klimakorrigeret

11 Varmeinstallationer i boliger

12 Nettoenergiforbrug og tab ved rumopvarmning i boliger
Klimakorrigeret

13 Vedvarende energi – andel af bruttoenergiforbruget
Kilde: Energistyrelsens fremskrivning fra juli 2009.

14 Endeligt energiforbrug fordelt på anvendelser
PJ Klimakorrigeret Kilde: Energistyrelsens fremskrivning fra juli 2009.

15 Udgifter til energi i erhverv og husholdninger
Mia. kr., løbende priser

16 Energipriser for husholdninger
Kr., løbende priser

17 Energipriser for husholdninger
Kr., faste 2008-priser

18 Påviste oliereserver ved udgangen af 2009, 1000 mio. tønder
Europa og Euroasien 137 Nordamerika 73 Mellem- østen 754 Asien og Stillehavsområdet 42 Afrika 128 Syd - og Central- amerika 199

19 Forbrug af olie fordelt på regioner
Mio. tønder pr. dag

20 Energiforbrug fordelt på regioner
Mio. tons olieækvivalent


Download ppt "Energistatistik 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google