Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bioenergi som integreret del af jordbrugsproduktionen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bioenergi som integreret del af jordbrugsproduktionen"— Præsentationens transcript:

1 Bioenergi som integreret del af jordbrugsproduktionen
Claus Felby Skov & Landskab, KVL

2 ?

3 2700000 ha Landbrug og 500000 ha Skov i Danmark Fødevarer. eller Foder
ha Landbrug og ha Skov i Danmark Fødevarer? eller Foder? eller Materialer eller Energi?

4 Spørgsmål Umiddelbart vil afgrøder til bioenergi, foder og fødevarer konkurrere om det samme areal, men hvor stor betydning har det i praksis? Ifald at bioenergi skal vokse ud af sin niche må det ikke skabe ubalancer i vores forsyning af fødevarer og foder. Er dette teknisk muligt? Ifald vi ønsker at bruge jordbrugets fulde energipotentiale, kan vi så gøre det uden at ødelægge vores økosystemer –kan vi levere et fuldt bæredygtigt system?

5 Et sandsynligt scenarie
Ifald vi skal opretholde landbrugsproduktionen har vi formentlig 20% af arealet til rådighed for dedikeret produktion af bioenergi. Hvad kan vi f.eks lave af ethanol på 500,000 ha? 1 generation 2 generation

6 Hvad kan vi lave på 1 ha? 1 gen 2 gen Hvede 2050 kg ethanol
2100 kg CO2 1900 kg Distillers grain 4000 kg Solid biofuel Sukker roer 6000 kg ethanol 6100 kg CO2 5000 kg beet pulp (feed) Energimajs kg ethanol kg CO2 kg Distillers grain kg Fast brændsel Sukker roer kg ethanol kg CO2 kg solid fuel or distillers grain (feed)

7 Omsat til 500,000 ha med 2 gen. bioethanol bliver det til:
3,75 mill tons ethanol, ca. 70% af vores transportbrændsler 0,95 mill m3 substitueret fyringsolie fra fastbrændsel 1 mill tons høj protein dyrefoder + evt. foder molasse 3,8 mill tons teknisk CO2 til methanol fremstilling Målt i oliemængde svarer det til ca. 40% af Danmarks totale forbrug. Dertil kommer bidrag fra biogas og biodiesel samt eventuelt forgasning (syngas). Hvor store kan de blive?

8 Masser af muligheder for synergi
Raps Korn Majs Roer Halm Helsæd Affald Flydende Biobrændsler Olier og fede syrer Fiberfraktion Helsæd Gylle Animalsk fedt Affald Biogas

9 Intensivt eller ekstensivt landbrug til produktion af energi?
Skal vi arbejde på at reducere forbruget af kvælstof? Går vi over til en integreret produktion af energiafgrøder vil det betyde mere fokus på tørstof/ha og mindre fokus på protein og dermed kvælstof. 2 gen. bioethanol output energi, sammen- holdt med energiforbrug til gødning (hvede)

10 Skal vi ikke bare brænde det hele af?
NEJ! Det giver os godt nok flere kalorier, men langt mindre arbejde! Vi skal tænke mere i energi som i energikvalitet; exergi (d.v.s evnen til at udføre arbejde) Biogas og flydende biobrændsler har en klar fordel frem for CHP, vindenergi, solceller, bølgeenergi m.m. Energien er nem at lagre!! Vi skal have fokus på energimæssigt at producere ”parmaskinker” og ikke kun varmt vand.

11 Hvad kræves af landbruget?
Bæredygtighed Fjerne udvaskning af næringsstoffer –Introduktion af flerårige afgrøder (pil) Opretholde kulstofbalancen –nye typer af sædskifter og dyrkningssystemer Forsyningssikkerhed Nyt afgrødevalg/dyrkningssystemer med længere høstsæson Garanti for at økosystemer og dyrkningssystemer er stabile (bæredygtighed) Dansk Landbrug har en enestående mulighed for at udfylde rollen som leverandør af bæredygtige løsninger på vores energiforsyning og miljøproblemer. Det kræver nye dyrkningssystemer og ny landbrugspraksis. GRIB DAGEN!

12 Hvad skal teknologien have fokus på?
Balanceret produktion Foder –Vi bruger 80% af vores landbrugsproduktion på dyrefoder Det er vigtigt at der opretholdes direkte eller indirekte foderproduktion fra de arealer som anvendes til bioenergi Bæredygtighed Alle næringsstoffer skal kunne føres tilbage til økosystemerne Eksisterende infrastruktur Udnyt synergier mellem de forskellige bioenergiformer og energisektor Tilpas teknologien til de mest effektive og miljøvenlige dyrkningssystemer

13 Fælles fokus for landbrug og energisektor
Samlet udvikling af hele kæden fra frøet lægges i jorden til der f.eks hældes brændsel på tanken Der er IKKE konkurrence mellem bioethanol, biodiesel, biogas og fast biobrændsel Bæredygtighed er uomgængeligt og skal tænkes ind i alle led

14 Kan dansk produceret biomasse forsyne os med 50% af vores flydende brændsler og 30-50% af CHP? Ja –men……

15 Vi skal møde en stor udfordring
Vi skal møde en stor udfordring! Vi kan ved at bruge blot 20% af vores landbrugsareal øge vores produktion af biomasse til energi 3-8 gange. Men det skal ske: -Uden at ødelægge landskabet -Bevare vores forsyning af fødevarer og foder -Styrke biodiversiteten -Reducere miljøbelastningen -Vi ved det kan lade sig gøre! Men ikke uden landbruget –og politikerne

16 Bioenergi kommer direkte fra solen


Download ppt "Bioenergi som integreret del af jordbrugsproduktionen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google