Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Væsentlige udfordringer for planteavlen 2005

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Væsentlige udfordringer for planteavlen 2005"— Præsentationens transcript:

1 Væsentlige udfordringer for planteavlen 2005
Chefkonsulent Carl Åge Pedersen

2 Disposition Dokumentation for miljøbetingede krav - Ammoniaknedfald - Pesticidfri dyrkning Bedre priser? - Større efterspørgsel, f.eks. til brændsel Udvalgte nye forsøgsresultater Forskningstemaer Planteavl tilpasset EU-reformen

3 ” ” Panisk angst for ammoniaknedfald
Udslippet af ammoniak fra stald- og gødningsopbevaringsanlæg og fra udbringning af husdyrgødning udgør et særligt problem for tusindvis af naturområder. Kilde: Wilhjelmudvalget

4 Ammoniakfordampning fra Danmark
160 120 80 40 Transport mv. 1000 tons Landbrug Kilde: DMU’s hjemmeside

5 Kvælstofdeposition kg N/ha
20 10 Dansk landbr. Udenl. landbr. Dansk forbr. Udenl. forbr. Jylland Fyn Sjælland Bornholm Kilde: DMU FR 519

6 Kvælstof alene har ingen effekt
Kilde: Torben Riis-Nielsen, Skov og Landskab Kvælstof alene har ingen effekt

7 Liebigs kar

8 Overforsigtig miljøpolitik?

9 Pesticider i højtliggende grundvand 2,6 – 5 meter under landbrugsarealer
Forbudt 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Mikrogram pr. I (DMU´s landovervågningsrapport 2003)

10 Pesticider i højtliggende grundvand 2,6 – 5 meter under landbrugsarealer
Tilladt Begr. Forbudt 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Mikrogram pr. I (DMU´s landovervågningsrapport 2003 – samtlige fund)

11 Pesticider i højtliggende grundvand 2,6 – 5 meter under landbrugsarealer
Tilladt Begr. Forbudt 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Mikrogram pr. I Grænseværdi for drikkevand (DMU´s landovervågningsrapport 2003 – samtlige fund)

12 Biobrændsel er interessant!
2,5 kg korn kan erstatte 1 l olie 1 l fyringsolie koster i dag 3 kr. + alle afgifter 1 hkg korn kan erstatte olie for 120 kroner Interventionsprisen er ca. 75 kroner

13 Energibalance for vinterhvede:
1 ha konventionelt dyrket vinterhvede på lerjord GJ/ha 85 hkg kerne 119 49 hkg halm 71 Udbytte i alt 190 Udsæd, gødning, plantebeskyttelse, transport m.v. 12 8 Markarbejde Forbrug i alt 20 Nettoenergitilvækst 170

14 ” Udvalgte forsøgsresultater Citat fra mødereferat:
(...) der er store problemer med at bekæmpe tidsler med MCPA, da dette middel ikke virker tilstrækkeligt godt. Derfor anvendes i højere grad Roundup efter høst.

15 Oversigten side 104

16 Oversigten side 105

17 Forsøgsresultat: 500 kr. mere pr. ha!
Får man noget ud af at anvende beslutningsstøttesystemer? F.eks. Vandregnskab på PlanteInfo

18 6,1 hkg kerne netto pr. ha for god driftsledelse!
Udbytte. Omkostn. Nettomerudb. 70 60 50 40 30 Hkg kerne pr. ha Uvandet Alm. praksis? PlanteInfo Oversigten side 227

19 Interessante forskningsområder
Reduktion af fosfortab og -overskud Den reelle betydning af næringsstoftabet for ”naturen” Reduktion af lugtgener ved håndtering af husdyr og husdyrgødning Afgrødekvalitet i relation til hele kæden Planteprodukter som fornybare råvarer og CO2-neutral energi Og meget mere

20 Planteavl tilpasset EU-reformen
Støtten bliver (næsten) helt afkoblet Mange arealer kan med fordel tages ud af drift og - Indgå i MVJ-ordninger - Lægges brak - Osv.

21 Reducér dyrkningsomkostningerne!
Der er enorm spredning i maskin-omkostningerne: 1500 – 3500 kr./ha Mange bør udlicitere markdriften Kapacitetsudnyttelsen kan øges ved at optimere afgrødevalget

22 God driftsledelse giver penge!
Korrekt afgrødevalg under hensyntagen til jord og afsætningsmuligheder Tilpasset jordbearbejdning Rettidig - Såning - Gødskning - Plantebeskyttelse - Høst Godt købmandskab

23 Udfordringen i dette års kampagne:
”Markbrug mod nye mål” Find 500 kr. mere pr. ha i dit markbrug!

24 - Og sæt så tiltagene i værk på din bedrift!

25 God fornøjelse med kongressen!


Download ppt "Væsentlige udfordringer for planteavlen 2005"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google