Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop – nyttiggørelse af landbrugets husdyrgødning 4. oktober 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop – nyttiggørelse af landbrugets husdyrgødning 4. oktober 2012"— Præsentationens transcript:

1 Workshop – nyttiggørelse af landbrugets husdyrgødning 4. oktober 2012
Biogasvisionen Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Brancheforeningen for Biogas

2 Hvem er Brancheforeningen?
Hvem er Brancheforeningen? Energisektoren Biogasfælles- og gårdanlæg Forsknings-- og vidensinstitutioner Rådgivere Brancheforeningen for Biogas Landbrug og fødevareindustri Under-leverandører Anlægs- leverandører Affaldsbehandlere Brancheforeningen for Biogas

3 Biogasvisionen Brancheforeningen for Biogas Forbrugeren Jordbruget
Fødevarer Affald Miljøvenlig fødevareproduktion – konv. og økol. Borgerinddragelse i affaldsbehandling Husdyr-gødning Organisk affald Jordbruget Biogasanlæg Affaldssektoren Gødning og kulstof Biologisk affaldsbehandling El Gas Vindkraft gøres lagerbar Varme Energisektoren Transportsektoren Integreret energisystem Brancheforeningen for Biogas

4 Det danske biogaskoncept
Det danske biogaskoncept Nye: husholdninger, naturpleje, halm Fornybar energi Forbedret gødning Gylle Organisk affald Biogas anlæg ressourcer Brancheforeningen for Biogas

5 Biogas – et effektivt klimaredskab
Biogas – et effektivt klimaredskab Drivhusgasreduktion pr. ton biomasse der afgasses Reduktion i udslip af drivhusgasser Kraftvarme: 220 pct. Transport: 167 pct. Brancheforeningen for Biogas Kilder: FOI og Wells to wheels

6 Biogas – aktuelt og potentiale
Ca. 90 pct. af naturgas til Kraftvarme eller Industri/husholdning/service 5 pct. af energiforbrug 20 – 25 pct. af naturgas 20 – 25 pct. af vejtransport Energiafgrøder Økobiogas Naturpleje Vandbiomasse Brancheforeningen for Biogas

7 Fleksibel indpasning i energisystem
Kan indpasses på mange måde i energisystemet Decentral kraftvarme Individuel eller kollektiv opvarmning Procesenergi i industrien Distribution via gasnet (biogas/bland/naturgasnet) Transportbrændstof Forbrændingsmotorer, kedler, brændselsceller Brancheforeningen for Biogas

8 Status for biogas Målsætning 2020:
Status for biogas Fælles- og gårdanlæg Husdyrgødning 2½ mill. t Organisk affald ½ mill. t Ialt 3 mill. t Målsætning 2020: Halvdelen af husdyrgødningen skal afgasses i biogasanlæg Behov for 40 – 50 store fællesanlæg + gårdanlæg 14/9: 57 ansøgninger om 808 mill. kr. i anlægs-pulje med 243 mill. kr  22 biogasfællesanlæg  60 gårdbiogasanlæg Brancheforeningen for Biogas

9 Afslutning Biogas bidrager til omstilling til et energieffektivt fossil uafhængigt og klimavenligt samfund med en bæredygtig fødevareproduktion baseret på recirkulering af næringsstoffer Med energiforliget er skabt rammerne for udbygning gennem forbedret driftsøkonomi flerstrenget indpasning i energisystemet Biogas giver omkostningseffektiv løsning i en række sektorer Bæredygtig fødevareproduktion Eksport og beskæftigelse i fødevarer og teknologi Miljø og klima Fossil uafhængighed (energi og næringsstofforsyning) Brancheforeningen for Biogas

10 Tak for opmærksomheden
lf . dk Brancheforeningen for Biogas


Download ppt "Workshop – nyttiggørelse af landbrugets husdyrgødning 4. oktober 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google