Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværksmødet Professionelle relationer i tværfagligt samarbejde med kvalitet og effektivitet 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværksmødet Professionelle relationer i tværfagligt samarbejde med kvalitet og effektivitet 2012."— Præsentationens transcript:

1 Netværksmødet Professionelle relationer i tværfagligt samarbejde med kvalitet og effektivitet 2012

2 Værdigrundlaget Forældrene er ansvarlige for deres børns opvækst
Kommunens indsats bygger på dialog og inddragelse af forældre Der tages udgangspunkt i de ressourcer, som eksisterer hos børn, unge og deres familier Arbejdet med børn og unge bygger på en lokal, rummelig, tidlig og koordineret indsats Den, der ser problemet, har et medansvar for, at det løses Omsorg for børn og unge er ikke kun et ansvar for forældre og offentlige myndigheder. Det omkringliggende samfund i form af virksomheder, foreningsliv og privatpersoner bør også aktivt inddrages

3 Vi skal gøre hinanden bedre
Det er min opgave at få dig til at lyde godt Call - response © 2012 Stensbo/Avnsbøl

4 Holdningsændring Få skabt tillid til alle gør deres bedste
Vær optaget af dit eget bidrag Samarbejdsaftaler Gerne i fredstid © 2012 Stensbo/Avnsbøl

5 Tak og pyt…….

6 Kendskab giver venskab
Relationer Har vi fælles mål for vores opgaveløsning? Hvor meget kender du til dine partneres arbejde på den fælles opgave? Respekterer du dine partneres arbejde I forhold til den fælles opgave? © 2012 Stensbo/Avnsbøl

7 Meningsfuld uenighed Jo flere fagligheder – jo bedre:
øger kreativiteten og innovationen Flere perspektiver belyses © 2012 Stensbo/Avnsbøl

8 Hvad er et netværksmøde?
Voksne (forældre, professionelle og privat netværk), der mødes i et tværfagligt netværk for at sikre en tidlig og sammenhængende indsats overfor et barn/ung, der ikke trives. De voksne skal tage ansvar for deres del af opgaven og deltagerne forpligter sig til at se indsatsen i et bredere fagligt perspektiv.

9 Principper for netværksmødet
Turde se det man ser…og handle på det En samlet forebyggende, helhedsorienteret indsats En ramme for dialogen om barnet/den unge © Alice Stensbo

10 Teoretisk referenceramme
Systemisk tænkning Domænetænkning Ressourceorientering Kontekster Neutralitet

11 At lytte Opsummere Positiv omformulere
Genfortælle den andens historie i et værdsættende sprog Empatisk lytning: sætte sig i den andens sted, spejle modparten Skabende nærværende: Koble sig på den andens virkelighed, og til den fremtid der skal skabes.

12 SØSKENDE DE ANDRE BØRN BARNET FORÆLDRE DE ANDRE VOKSNE
Sommerfuglemodel Jørn Nielsen efter inspiration fra L. Dencik, 1999

13 Tænkehjernen og hjernens alarmsystem

14 Alarmniveau og mentaliseringsgrad

15 Systemrespekt Anerkende andres arbejdsfelt
Anerkende andres kompetencer og viden Anerkende andres perspektiv

16 Positioner på netværksmødet
1. position: Ud fra min vinkel 2. position: Ud fra din vinkel 3. position: Metaplan sammen © Alice Stensbo

17 Kommunikationen på netværksmødet
Omsætningsværdien Fra beskrivelse til forståelse Hvad er det barnet vil kommunikere til os? Hvordan vil barnet gerne forstås? At skelne mellem intention og adfærd Paradoksproblemet Abstrakte og konkrete udsagn

18

19 Hvem kan indkalde? Enhver medarbejder med accept fra leder
Familiekontoret

20 Hvem deltager? Forældre Barnet eller den unge selv
Fagpersoner med arbejdsopgaver eller anden faglig kompetence i relation til barnet Familie eller privat netværk

21 Mødets forberedelse Beslut hvordan og hvornår familien skal inddrages i forberedelsen af mødet Beskriv formål med mødet Udarbejd en dagsorden, som fremgår af mødeinvitationen Beslut hvem der er deltagere Beslut hvem der er mødeleder og referent Sikre sig et lokale på forhånd Evt. sørge for forplejning

22 Mødeinvitation Gør mødeinvitationen overskuelig ved korte sætninger og overskuelig opsætning Af mødeindkaldelsen skal det fremgå: Formålet med netværksmødet Dato, tid og sted (husk afslutnings-tidspunkt) Deltagere i mødet Dagsorden for mødet (netværksskemaet)

23 Mødets indledning og kontekst
Som mødeleder er man toneangivende Sørg for at tage værtsrollen Tag venligt imod deltagerne Overvej hvor deltagerne skal sidde Sørg for at komme i gang til tiden Byd velkommen og gør rede for mødets formål Præsenter dig selv og din funktion samt referenten Start med præsentationsrunde og relation til familien Oplys om rammerne for mødet

24

25 Under mødet At have et anerkendende menneskesyn
At sikre at alle bliver hørt og føler sig respekteret At håndtere dilemmaer, faglig uenighed og konflikter At bevare fokus på at skabe positive forandringer for barnet At være hjælpsom med at konkretisere og opsummere upræcise indlæg At gøre opmærksom på forskelle i beskrivelserne At skabe nysgerrighed og interesse hos alle deltagerne Holde fast i et tema selvom nogen skifter spor

26 Mødets afslutning Afslut til tiden
Aftale evt. nyt møde – samt relevante deltagere Sørg for at opsummere alle aftaler og afrunde mødet Sig venligt farvel og tak for i dag Snak ikke videre med deltagerne efter mødets afslutning

27 Det var vist det…..


Download ppt "Netværksmødet Professionelle relationer i tværfagligt samarbejde med kvalitet og effektivitet 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google