Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Faglært.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Faglært."— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Faglært til fremtiden -vejledningsperspektiver

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Ambitiøse måltal 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Mindst 30 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025. 2. Flere skal fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse. Fuldførelsen skal stige fra 52 procent i 2012 til 60 procent i 2020 og til 67 procent i 2025.

3 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fokusering af vejledningsindsatsen i overgangen til ungdomsuddannelse 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 3

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløber med udgangen af 2013 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen: Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering i 8. kl. Klare kriterier for uddannelsesparathed Forbedret Uddannelses- Erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Analyse af UU-sektoren gennemført i foråret 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 4

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Uddannelsesparatheds- vurderingen Elever i 8. kl. vurderes foreløbigt uddannelsesparat, hvis Karaktergennemsnit er mindst 4 og Skolens lærere har vurderet, at eleven har de nødvendige personlige og sociale kompetencer (sker i elevplanen) 70 pct. opfylder umiddelbart kriterierne og yderligere ca. 10 pct. efter en nærmere vurdering De ca. 20 pct. ikke-uddannelsesparate får en særlig vejlednings-. og skolemæssig indsats, herunder obligatorisk brobygning i 9. kl. Elever i 9. kl. vurderes uddannelsesparat, hvis Opfylder de adgangskrav, der måtte blive gennemført Vurderes at have de nødvendige personlige og sociale kompetencer Kriterier for personlige og sociale kompetencer: Mødestabilitet, motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed, samarbejde, social ansvarlighed 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Forbedret Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Fokusering af UEA i udskolingen med udfordring af elevernes valg Bedre samarbejde mellem skolen og UU’erne Formålet med UEA skærpes og Der udarbejdes eksemplariske, praksisorienterede undervisningsforløb 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 6

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fokuseret vejledningsindsats til alle Obligatoriske introduktionskurser til alle i 8. kl. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Øget anvendelse af digitale vejledningsværktøjer Ophør af individuel og gruppebaseret vejledning til elever uden særlige vejledningsbehov 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 7

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Forbedret vejledningsindsats til elever med behov herfor Målrettet indsats efter UPV i 8. kl. til de ikke-uddannelsesparate Obligatorisk brobygning i 9. kl. Øget anvendelse af gruppevejledning 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 8

9 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Videreførelse af Ungepakke 2 Fokuseringen af vejledningsindsatsen giver mulighed for prioriteret videreførelse af UP 2 Indgår i de politiske forhandlinger 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 9

10 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Samarbejde med jobcentrene UU får mulighed for at give vejledning til unge på offentlig forsørgelse op til 30 år Henvist fra og finansieret af jobcentrene 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 10

11 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Indsats over for unge uden for grundskolen og 10. kl. Individuel vejledning erstattes delvis af gruppevejledning Unge uden ungdomsuddannelse op til 25 år i fuldtidsbeskæftigelse skal ikke længere opsøges af UU 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 11

12 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Klare adgangskrav Tre hovedveje til at påbegynde en erhvervsuddannelse: Mindst 02 i hhv. dansk og matematik ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse. Elever med en uddannelsesaftale. Elever med anden ungdomsuddannelse, hvis niveauet i dansk og matematik er opnået. Herudover mulighed for optagelse via: Optagelsesprøve med samtale og helhedsvurdering. Forsøg med betinget optag og faglige kursusforløb.

13 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" EUD 10 Nyt erhvervsrettet 10. klasse-tilbud for unge som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på, om en eud er det rette Skal udbydes af kommunerene Alm. 10. klasse ændres ikke Obligatoriske del: som alm. 10. kl. dog målrettet erhvervsuddannelserne Valgfri del: 20 uger, hvoraf 12 ugers samarbejde med en erhvervsskole inkl. 6 ugers obligatorisk brobygning

14 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fleksuddannelse Ny 2-årig fleksuddannelse til unge, der ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Skræddersyet til målgruppen og kvalificerer til at varetage et ufaglært job på et mere kvalificeret grundlag. 2.500 pladser på landsplan Visitation af UU SU – berettigende Statsligt finansieret

15 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Indhold, kompetence og kvalifikationer i fleksuddannelsen Uddannelsen bygges op omkring en række interessebetonede erhvervstemaer, som fx miljø og genbrug, mad og sundhed eller byg og bolig. Arbejdsmarkedsparathed fx styrket selvtillid og evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber. Samtidig får de unge udviklet deres faglige kompetencer (f.eks. førstehjælp, materialeforståelse etc. ) Samt almene kompetencer og opnår bl.a. d-niveau i mindst 2 fag, hvoraf det ene er dansk. Undervisningen sker i samspil med – og foregår også somme tider på – lokale virksomheder som erhvervstræning (min. 15 uger). Niveau tre på den nationale kvalifikationsramme (som egu, korte eud og visse amu) 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 15

16 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fleksuddannelsens institutionelle forankring (I) Skoleformer, der kan indgå i et forpligtende institutionssamarbejde: Erhvervsskoler Produktionsskoler Højskoler Institutioner, der udbyder AVU/FVU og/eller hf (VUC-centre) Institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-centre) Husholdnings- og håndarbejdsskoler Kommunale ungdomsskoler Daghøjskoler 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 16

17 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fleksuddannelsens institutionelle forankring (II) 15-20 områder af landet. Forpligtende institutionssamarbejder kan byde ind med en samlet ansøgning. Eleven skal have mulighed for at tage sin uddannelse inden for udbudsområdet, men de ansøgende institutioner er ikke begrænset geografisk. Én institution i institutionssamarbejdet skal påtage sig det overordnede ansvar for organisering og administration af fleksuddannelsen. Der vil i udvælgelsen af institutionssamarbejderne blive lagt vægt på, at institutionerne foretager et opsøgende arbejde blandt de lokale virksomheder og identificerer lokale behov for arbejdskraft. 20-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 17


Download ppt "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Faglært."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google