Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vi stiller skarpt på skole-hjem samarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vi stiller skarpt på skole-hjem samarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 Vi stiller skarpt på skole-hjem samarbejdet
Fordi vi vil skabe en anerkendende skole-hjem samarbejdskultur på vores skole. Det gør vi ved at: 1. Gennemgå en dialogproces, hvor: • Medarbejdere, bestyrelse og elevrådet drøfter vores opfattelse af skole-hjem samarbejde • En arbejdsgruppe udarbejder et udkast til de reviderede principper for skole-hjem samarbejde • Medarbejdere, bestyrelse og ledelse planlægger det, vi konkret vil gøre for at omsætte de reviderede principper til konkrete handlinger i hverdagen 2. Gøre det vi har planlagt i dialogprocessen til en del af vores daglige skole-hjem samarbejde Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere

2 Formålet med mødet Vi skal tale om:
Formålet med skole-hjem samarbejdet Forskellige forventninger som forældre og medarbejdere kan have til ansvars- og rollefordelingen i skole-hjem samarbejdet Forældres betydning for deres børns læring En prioritering af de vigtigste opfattelser af skole-hjem samarbejdet, som skal ligge til grund for vores fremtidige skole-hjem samarbejde på skolen Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere

3 1. Tal nu ved bordet om • Hvorfor har vi skole-hjem samarbejde?
I har 5 minutter. Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere

4 Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere

5 Hvorfor sætte fokus på skole-hjem samarbejdet
• ”Vi plejer” skolekultur og traditioner for skole-hjem samarbejde - dvs. uklart formål, ikke konkretiseret, og hvor forventningerne ikke er afstemt • Forskellige forventninger til rolle- og ansvarsfordelingen i skole-hjem samarbejde, pga. folkeskolens udvikling, forældrenes forskellige skoleerfaringer i og uden for Danmark • Ny viden om forældrenes betydning for deres børns læring og trivsel viser, at det er nødvendigt at gentænke forældrenes rolle i skole-hjem samarbejdet og forældrenes indbyrdes relationer • Mange elever oplever, at de ikke bliver inddraget i skole hjem samarbejdet, og at de voksne taler hen over hovedet på dem Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere

6 Syn på forældrenes rolle
Forventninger til ansvars- og rolle- fordelingen i skole-hjem samarbejdet Syn på forældrenes rolle Pligt Opbakning Deltagelse Ansvar Bruger Mål med uddannelse Uddannelse Samfund/ demokrati Uddannelse (individ i samfund) Kunde-tilfredshed Rationale /mål Kompensere Konsensus Anerkendelse  Konkurrence Magt-fordeling Information Fællesskab Partnerskab Brugerstyring Værdier Tillid Social lighed Demokrati Motivation Læring Kompetencer Service Kvalitet Omstilling Ledelse Inspireret af: Hanne Knudsen (2008), Birthe Ravn (2008) og Thomas Nordahl (2008) Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere 6

7 2. Tal nu ved bordet om 1. Hvilke forventninger har:
• Medarbejdere • Forældrene • Skoleledelsen her på skolen til ansvars- og rollefordelingen i skole-hjem samarbejdet? 2. Hvilke udfordringer giver de forskellige opfattelser anledning til? 3. Hvordan kan vi sikre, at der løbende sker en gensidig afstemning af forventninger mellem forældre og medarbejdere. I har 10 minutter. Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere

8 1. Opgave ved hvert bord • Udvælg de 3 vigtigste udsagn om opfattelser af rolle og ansvarsfordelingen i skole-hjem samarbejdet I har 10 minutter. Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere

9 Forældrene er det bærende element i barnets opvækst og udvikling
• Børn tilbringer kun 15 % af deres vågne tid i skolen. Derfor er det vigtigt at se på barnets sociale- og faglige læringsproces i et helhedsperspektiv, hvor forældrene og familien spiller en vigtig rolle. (Juliette Collier, Head of Family Learning, UK) • Flertallet af forældre er relativt uvidende om den betydning de har for deres børns læring og trivsel i skolen. Derfor er det vigtigt, at alle forældre bliver informeret om den rolle de spiller, uanset hvad de gør eller ikke gør. (Thomas Nordahl, professor i pædagogik, Høgskolen i Hedmark, Norge) Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere

10 Alle forældre er en vigtig ressource for deres børns læring og trivsel
• For børn i syvårsalderen er det, forældrene gør derhjemme, seks gange så vigtigt som det, der sker i skolen (Desforges, 2003) • Alle forældre er engagerede og omsorgsfulde og vil deres børn det bedste…uanset deres sociale klasse eller indkomst (Nordahl, 2008) • Alle forældre har kompetencer og livserfaringer, som skolen kan bruge. Når lærerne viser interesse for forældrenes erfaringer, fx beder dem fortælle om deres baggrund, arbejde mv. bidrager skolen til en myndiggørelse af forældrene. Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere

11 2. Opgave ved hvert bord • Udvælg de 3 vigtigste udsagn om forældrenes
og elevernes inddragelse i skole-hjem samarbejdet. I har 10 minutter. Værktøjskassen Skoleledelsen • Medarbejdere


Download ppt "Vi stiller skarpt på skole-hjem samarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google