Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan sætter vi gang i talentudvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan sætter vi gang i talentudvikling"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan sætter vi gang i talentudvikling
Hvordan sætter vi gang i talentudvikling? Konference om talentudvikling den 8. oktober 2013

2 Lisbeth Lollike Direktør, cand. jur. www.LollikeConsult.dk
_________________________________________ Erfaring med ledelse af politisk styrede organisationer Executive coaching Ledelsesrådgivning Organisationsudvikling Rådgivning om HR, forhandling, rekruttering, afskedigelse og lokal løndannelse. Karriereforløb 2001 – 2011 Direktør for Personalestyrelsen, Finansministeriet 1998 Direktør for Arbejdsdirektoratet 1990 Vicedirektør i Arbejdsmarkedsstyrelsen 1983 Kontorchef i Beskæftigelsesministeriets departement Kontakt telf

3 Tænketank om talenttanker
Hvad er det, der gør at nogle udvikler et særligt talent? Personalestyrelsens tænketank med inspiration fra: Topledere Filmskolen Teater Elitesporten

4 Hvordan sætter vi talentudvikling på dagsordenen?
Topledelsen og linielederne skal involveres Drøft i ledelsesgruppen, afdelingsmøder og medudvalg, hvad arbejdspladsen kan få ud af det Fastlæg mål og succeskriterier Hvordan vil vi arbejde med talentudvikling Daglig opgaveløsning Særlig udviklingsaktiviteter Talentprogrammer Informer løbende alle medarbejdere om, hvad der sker

5

6 Dialog spørgsmål Giv konkretet eksempler på, hvilke talenter, der er relevante hos jer Prioriter hvilke talenter, der har strategisk vigtighed for jer

7 Eksempel fra Personalestyrelsen
Det strategiske udgangspunkt: vision, mission og resultatkontrakt Ledelsesgruppen fastlagde 4 talentspor: Leder – pipeline Forhandler Kommunikation Projektleder

8 Spot talentet Den decentrale leder udpeger den talentfulde medarbejder
Drøftelse med de andre ledere Samtale med talentet – udvikling og forventningsafstemning

9

10 Talenternes motiver skal afdækkes
Ledere motiveres af: Prestige Indflydelse Konkurrence Profit Organisationsudvikling Involvering af mennesker

11 Talenternes motiver skal afdækkes
2. Specialister motiveres af Stabilitet Kvalitet Specialisering i fagområdet

12 Talenternes motiver skal afdækkes
3. Projektledere motiveres af Nyheder Kreativitet Jobmobilitet Udvikling af andre Involvering af mennesker Organisationsudvikling Personlig udvikling Kilde: Kenneth R Brosseu og Michael J Driver

13 Hvordan kan et talent udvikles
Individuel udviklingsplan Tema- og netværksmøder Mentorordning og coaching Udstationering Projektarbejde Kurser – efter- og videreuddannelse

14 Dialog spørgsmål Giv konkrete eksempler på opgaver/områder/situationer, hvor det er oplagt at prøve talent af frem for altid at vælge den sikre hest Giv konkrete eksempler på, hvordan I vil takle at udvikle forskellige typer af talent ved at behandle medarbejderne forskelligt

15 3 dilemmaer i talentledelse
Jo flere talenter jo mindre eksklusivt Jo mere man udvikler talenterne jo flere mister man Jo mere ansvar man lægger på lederne jo større risiko for suboptimering Led talentudvikling og få et godt omdømme

16 3 Udfordringer i talentledelse
Lighedskulturen Husk de andre – ingen er talentløse! Travl daglig drift contra udviklingsaktiviteter

17 Dialogspørgsmål Diskuter hvordan I kan skabe en kultur, hvor mangfoldighed bliver en reel ressource Diskuter hvordan I kan skabe forståelse for mere individuelle løsninger blandt medarbejderne

18 Opsamling Sæt fokus på talentudvikling Lad ikke kun ledere udvikle sig
Talent er både aktuel præstation og potentiale Lad talentudvikling ske i tilknytning til praksis Talentledelse er en del af lederjobbet At være talent er ikke et livsvarigt privillegium Husk dine talenter på deres faglighed og kerneydelse Husk resten af flokken! Mål effekten af talentledelsen Gør det enkelt


Download ppt "Hvordan sætter vi gang i talentudvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google