Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø – et indsatsområde Ved Bente Hviid Nesting

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø – et indsatsområde Ved Bente Hviid Nesting"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljø – et indsatsområde Ved Bente Hviid Nesting
… lidt bedre ingeniørrådgivning Arbejdsmiljø – et indsatsområde Ved Bente Hviid Nesting OBH Rådgivende Ingeniører a/s Arbejdsmiljørådgiver. Tlf / mail: ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 1

2 Den næste times program:
… lidt bedre ingeniørrådgivning Den næste times program: Præsentation Arbejdsmiljø i et historisk perspektiv Hvor er vi nu Hvordan arbejdes der med det på virksomhederne Hvilke udfordringer har vi fremover i arbejdsmiljøet Spørgsmål til Arbejdstilsynet. ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 2

3 Lidt arbejdsmiljøhistorie:
… lidt bedre ingeniørrådgivning Lidt arbejdsmiljøhistorie: 1873 Arbejderbeskyttelseslov for børn og unge Arbejdstilsynets start som fabrikstilsynet med 2 inspektører. Maskinbeskyttelseslov 1901: Fabrikslov, som revideres i 1913 Lov fra 1873 og maskinbeskyttelsesloven smelter sammen. Forbud mod børnearbejde i fabrikker og større værksteder, en barselsorlov. Flere virksomheder med under loven (fx håndværksvirksomheder), men ikke alle – fx ikke bygge anlæg. 1954: Arbejderbeskyttelseslov (gælder alt arbejde) 1965: første danske arbejdsmiljøundersøgelse – af svejsere 1970’erne: Flere og flere undersøgelser om arbejdsmiljøets påvirkning af helbredet. Der bliver mere debat om arbejdsmiljøet, og der arbejdes på en ny arbejdsmiljølov. Krav om sikkerhedsorganisation dækker flere brancher, og beskyttelse som tillidsrep. Miljødebatten. ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 3

4 ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON
… lidt bedre ingeniørrådgivning 1977: Arbejdsmiljøloven – en rammelov – Det udvidede sundhedsbegreb, BST, BSR §1 skal sikre: Ved loven tilstræbes at skabe: 1. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt Grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds og sundhedsspørgsmål, med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet Bekendtgørelserne der skal støtte op om loven vedtages løbende i de efterfølgende år. Bekendtgørelser der underbygger hovedområderne i loven ARBEJDSMILJØ Loven POWERPOINT-SKABELON Arbejdets udførelse Arbejdsste-dets indretning Tekniske hjælpemidler Stoffer og materialer Hvileperio-de og fridøgn Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 4

5 ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON .
… lidt bedre ingeniørrådgivning . EU direktiver også på arbejdsmiljøområdet – bl.a. APV kravet Psykisk arbejdsmiljø til forhandling Bl.a. problematikken vedr. ledelsesretten. 2000: kravet om BST udfases – liberaliseres. 2010: Kravene til sikkerhedsorganisationen ændres. ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 5

6 ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON
… lidt bedre ingeniørrådgivning Hvordan er det gået indenfor det kemiske område: Har sejret sig ihjel. Ikke længere et prioriteret indsatsområde Lynetten – reglerne om epoxyarbejde Asbest - 1. forbud 1972 – EU-forbud 2005 Kræftfremkaldende stoffer, styren Bly MAL-koder Asfaltarbejde. Men noget lurer: PCB, Nanopartikler. ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 6

7 ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljø i system – hvor er vi nu POWERPOINT-SKABELON
… lidt bedre ingeniørrådgivning Arbejdsmiljø i system – hvor er vi nu Krav til det materielle arbejdsmiljø Krav til virksomhedernes egenindsats: Arbejdsmiljøorganisation (ændret 2010) Uddannelse og efteruddannelse Arbejdspladsvurdering (krav siden starten af 90’erne) Skal indeholde en kortlægning, vurdering, prioritering, handleplan , evaluering – samt sygefravær Årlig arbejdsmiljødrøftelse (fra 2010) Evaluerer indsatsen på arbejdsmiljøområdet – vurdere hvor virksomheden er nu, og opstiller handleplan for fremadrettede aktiviteter for arbejdsmiljøorganisationen ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 7

8 ARBEJDSMILJØ Metoder virksomhederne anvender: POWERPOINT-SKABELON
… lidt bedre ingeniørrådgivning Metoder virksomhederne anvender: Arbejdsmiljøcertificering (ikke lovgivningskrav) Det materielle arbejdsmiljø skal opfylde loven Egenindsatsen skal være på højt niveau Skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked Skal arbejde for sundhedsfremme Arbejdsmiljøregnskab (ikke lovgivningskrav) ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 8

9 ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøcertificering POWERPOINT-SKABELON
… lidt bedre ingeniørrådgivning Arbejdsmiljøcertificering Det materielle arbejdsmiljø Støj Vibrationer Termiske belastninger Bevægeapparats belastninger ARBEJDSMILJØ Psykosociale belastninger POWERPOINT-SKABELON Kemiske og biologiske belastninger Indeklima belastninger Ulykkesrisici Unges arbejde Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 9

10 ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøcertificering POWERPOINT-SKABELON
… lidt bedre ingeniørrådgivning Arbejdsmiljøcertificering Krav til egenindsats jf. arbejdsmiljøloven Yderligere krav for at få arbejdsmiljøcertificering APV Arbejdsmiljøpolitik SIO Formand for AMO Lovpligtige uddannelser Retningslinier for oplæring og instruktion ARBEJDSMILJØ Brugsanvisninger Retningslinier for inddragelse af arbejdsmiljøhensyn i planlægningen POWERPOINT-SKABELON Lovpligtige eftersyn Ulykkesundersøgelse og forebyggelse Gennemgang af arbejdsmiljøet Retningslinier for fremmede håndværkere Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 10

11 ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøcertificering POWERPOINT-SKABELON
… lidt bedre ingeniørrådgivning Arbejdsmiljøcertificering Sundhedsfremme Kost alkohol Rygning Motion ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Rummeligt arbejdsmarked – Kan være: Fastholdelse af egne medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller lign. Ansættelse af nydanskere, handicappede med særlige behov eller lign. Indgåelse af aftaler med kommunen om jobtræningsprogrammer og lign. Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 11

12 ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Kan det betale sig?
… lidt bedre ingeniørrådgivning Kan det betale sig? LO rapport fra arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Vanskeligt at måle, men der er gjort forsøg. Indeklima: Psykisk arbejdsmiljø: ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 12

13 ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON
… lidt bedre ingeniørrådgivning Hvordan arbejdes der med arbejdsmiljøet på virksomhederne i dag Tage problemerne som de kommer, rydde op, reparere brandslukning Ikke blive afsløret af myndighederne eller medier Overholde loven Forebygge, effektivisere ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 13

14 ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Arbejdsmiljøet i fremtiden
… lidt bedre ingeniørrådgivning Arbejdsmiljøet i fremtiden Arbejdstilsynets indsatsområdet. Arbejdstilsynets mål for de 3 væsentligste arbejdsmiljøproblemer: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker 20 pct. færre psykisk overbelastede 20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet – fx af ryggen. ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 14

15 Spørgsmål til Arbejdstilsynet.
… lidt bedre ingeniørrådgivning Spørgsmål til Arbejdstilsynet. ARBEJDSMILJØ POWERPOINT-SKABELON Indlægsholder: Bente Hviid Nesting 15


Download ppt "Arbejdsmiljø – et indsatsområde Ved Bente Hviid Nesting"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google