Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SSID´s årskonference Arbejdstilsynet v/ Jens Jensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SSID´s årskonference Arbejdstilsynet v/ Jens Jensen"— Præsentationens transcript:

1 SSID´s årskonference 2010 - Arbejdstilsynet v/ Jens Jensen
Fremtidens arbejdsmiljø 2020 Fagligt grundlag for prioritering af arbejdsmiljøindsatsen SSID´s årskonference 2010 - Arbejdstilsynet v/ Jens Jensen 1

2 Rapportens hovedindhold
Den fremtidige arbejdsmarkedsudvikling og konsekvenserne for arbejdsmiljøet De fremtidige arbejdsmiljøproblemer Udvikling af fremtidens virkemidler 2

3 2. Det fremtidige arbejdsmarked
3

4 Det fremtidige arbejdsmarked
Kontinuitet Den demografiske klemme Stigende serviceproduktion Fortsat udenlandsk arbejdskraft Globalisering Teknologisk udvikling 4

5 3. De fremtidige arbejdsmiljøproblemer
5

6 Arbejdsmiljøproblemernes betydning for helbred
Hjertekarsygdomme Kræftsygdomme Muskel-og skeletsygdomme Astma Hudsygdomme Stress og psykiske sygdomme Hørenedsættelse Følger af arbejdsulykker Indeklimasymptomer Reproduktionsskader Selvvurderet helbred 6

7 Arbejdsmiljøproblemernes betydning for arbejdskraftudbud
Sygefravær Førtidspension Efterløn Tab af selvforsørgelse 7

8 De fremtidige arbejdsmiljøproblemer
Væsentlige for hele arbejdsmarkedet: Psykisk arbejdsmiljø Muskelskelet-påvirkninger Arbejdsulykker Kræver særlig opmærksomhed: Kræftfremkaldende stoffer Nanomateriale 8

9 Eksempler på andre arbejdsmiljøproblemer
Hudpåvirkninger ved bl.a. rengøringsarbejde Høreskadende støj i industri og byggeri Generende støj i skoler og daginstitutioner Hånd-armvibrationer i transport og byggeri Indeklimabelastninger i kontor- og skoleområdet Andre kemiske påvirkninger Passiv rygning i plejehjem og værtshuse mindre end 40 m2 9

10 Vurdering af arbejdsmiljøproblemer
Betydning for helbred (hele arbejdsmarkedet) Betydning for arbejdskraftudbud (hele arbejdsmarkedet) 1. Analyser Fagligt velbegrundet som prioriteret emne for arbejdsmarkedet som helhed 2. Resultat 3. Vurdering af øvrige arbejdsmiljøproblemer 10

11 Eksempel: hvorfor er kræftfremkaldende stoffer ikke med?
Alvor Risiko Udviklings- tendens Ikke udvalgt 11

12 Hvorfor prioriterer vi det samme som hidtil?
Både psykisk arbejdsmiljø, muskelskeletpåvirkninger og arbejdsulykker er omfattet af den nuværende prioritering Uanset om vi når målene for den nuværende prioritering er der stadig behov for en indsats Arbejdsmiljøproblemerne ændrer karakter 12

13 Fokusområder med behov for særlig indsats
Små virksomheder Ældre arbejdstagere 18-24 årige og nyansatte Midlertidige og skiftende arbejdssteder Udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdstagere Nedslidningstruede grupper 13

14 4. Fremtidige virkemidler
14

15 Følgende virkemidler er beskrevet
SiO APV Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljøcertificering Partsaftaler Arbejdstilsynets tilsyn Bøder Kommunikation af arbejdsmiljøviden Markedsovervågning Markedsregulering Arbejdsskadesystemet Virkemidler i forhold til sundhedsfremme Virkemidler i forhold til sygefravær Fastholdelsescenteret Økonomisk støtte til virksomheder 15

16 Effekt af Arbejdstilsynets tilsyn
Betydelige generelle effekter af at Arbejdstilsynet varsler og gennemfører tilsyn Generelt efterkommes Arbejdstilsynets påbud 4 af 5 virksomheder opfatter, at Arbejdstilsynet ser på relevante forhold under tilsynet Flertallet af virksomhederne opfatter, at alle eller de fleste påbud er væsentlige Flertallet mener, at løsningen forbedrer arbejdsmiljøet (på sigt) Virksomhederne accepterer at rådgivningspåbud vedrører ”væsentlige problemer” (helt eller delvis) 16

17 Behov for udvikling af virkemidler
Arbejdstilsynets tilsyn APV Sundhedsfremme- og sygefraværsindsats Positive faktorer i arbejdsmiljøet (fx indflydelse, støtte) 17

18 Udvikling af Arbejdstilsynets virkemidler
Risikobaseret tilsyn Tilsynsindsatser, aktioner o.a. Dialog og vejledning Justering af rådgivningsordningen Forebyggelsespakker til virksomhederne Øge mulighed for dialog og vejledning f.eks. Call centeret, Hotline, Help disk og digitale løsninger 18

19 Virksomheden og arbejdsmiljøaktørerne
19

20 5. Den kommende proces 20

21 Den kommende proces Arbejdsmiljøforligskredsen og Arbejdsmiljørådet orienteres om det faglige grundlag og kommer med input til den kommende prioritering Ny prioritering af arbejdsmiljøproblemer offentliggøres inden udgangen af 2010 21

22 SIKKERHEDSORGANISATION =>
ARBEJDSMILJØORGANISATION

23 SIO => AMO SIO blev udformet i 1977 med detaljerede regler og en mellemstor industrivirksomhed som model Anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet førte i 1994 til indførelse af aftalemuligheden AMO skal i 2010 matche nutid og fremtid m.h.t. ledelse og organisationsudvikling, teknologi, medarbejderkvalifikationer og arbejdsmiljøproblemer

24 Nye rammer for AMO Trepartsenighed Samarbejde
Opgaver, pligter, rettigheder og beskyttelsesniveau i arbejdsmiljøorganisationen fastholdes

25 Arbejdsmiljø som strategisk element
Arbejdsmiljø skal indgå i virksomhedens strategiske ledelse: Værdigrundlag Planlægning Produktion Kvalitet Økonomi Aktiv ledelsesinvolvering i arbejdsmiljøorganisationen Nye udfordringer for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen

26 Vidensløft i virksomheder med 1 – 9 ansatte
Videreførelse af samarbejdsprincippet i virksomheder med 1 – 9 ansatte Årlig drøftele om tilrettelæggelse af samarbejdet om arbejdsmiljø, herunder hvilken viden der er behov for De eksisterende pligter og drøftelser sættes i system

27 Arbejdsmiljøorganisatonen i virksomheder med 10 – 34 ansatte
Virksomhederne skal etablere én arbejdsmiljøorganisation, der skal varetage både de daglige og de planlæggende og koordinerende opgaver om sikkerhed og sundhed Medlemmer af organisationen: En eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter En eller flere arbejdsledere Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant er formand Virksomheden skal selv tilrettelægge samarbejdet på en årlig drøftelse

28 Arbejdsmiljøorganisationen i virksomheder med 35 ansatte og derover
Der skal etableres en arbejdsmiljøorganisation på mindst to niveauer, et gruppeniveau og et udvalgsniveau De daglige opgaver om sikkerhed og sundhed skal varetages af en eller flere grupper De overordnede, planlæggende og koordinerende opgaver om sikkerhed og sundhed varetages af det eller flere udvalg Virksomheden skal selv tilrettelægge samarbejdet på en årlig drøftelse

29 Aftalemodeller Den eksisterende aftalemulighed opretholdes
Der kan fremover også indgås aftale om en tværgående organisering mellem flere virksomheder Aftalerne skal indgås som rammeaftaler kombineret med virksomhedsaftaler Aftalerne håndhæves af parterne

30 Kompetence / Uddannelse
Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage med samme formål og karakter som den nuværende uddannelse Målrettet opdatering af arbejdsmiljøkompetencerne: Tilbud om 2 dages supplerende uddannelse i det første funktionsår Tilbud om 1½ dags supplerende uddannelse i hvert af de efterfølgende funktionsår


Download ppt "SSID´s årskonference Arbejdstilsynet v/ Jens Jensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google