Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 1 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Boligselskabernes Landsforening - Januar 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 1 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Boligselskabernes Landsforening - Januar 2010."— Præsentationens transcript:

1 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 1 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Boligselskabernes Landsforening - Januar 2010

2 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 2 OM UNDERSØGELSEN

3 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 3 Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af 11.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Univers Alle danskere 16 år+ Stikprøve 1.202 personer deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget fra d. 8. januar – 12. januar 2009. Vægtning Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling man finder i hele den danske befolkning. Om undersøgelsen

4 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 4 DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN

5 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 5 Om deltagerne Deltagernes køn Læsevejledning: Figuren viser deltagernes køn. Af figuren fremgår det, at 48,9% af deltagerne er mænd. Besvarelserne er vægtet på dette kriterie. (n=1.202) Efter vægtning fordeler deltagerne sig i to lige store grupper. Som i alle andre typer af undersøgelser er viljen og lysten til at deltage i undersøgelser størst blandt kvinder, hvorfor andelen af mænd er vægtet op.

6 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 6 Om deltagerne Deltagernes alder Læsevejledning: Figuren viser deltagernes alder. Af figuren fremgår det, at 32,6% af deltagerne er under 34 år. Besvarelserne er vægtet på dette kriterie. (n=1.202) Efter vægtning fordeler deltagerne sig som man finder det i den almene befolkning. Dvs. tre næsten lige store grupper og en stor gruppe af ældre.

7 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 7 Om deltagerne Deltagernes bopæl Læsevejledning: Figuren viser, i hvilken region deltagerne bor. Af figuren fremgår det, at 30,2% af deltagerne er bosat i Region Hovedstaden. Besvarelserne er vægtet på dette kriterie. (n=1.202) Efter vægtning fordeler deltagerne sig som man finder det i den almene befolkning. Sammensætningen af panelet afspejler nogenlunde den danske befolkning, hvorfor der ikke vægtes meget på dette kriterie.

8 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 8 Om deltagerne Husstandsbeskrivelse Læsevejledning: Figuren viser, hvordan deltagernes husstand er sammensat. Af figuren fremgår det, at 16,5% af deltagerne bor i en husstand med børn (ældste over 9 år). Besvarelserne er vægtet på dette kriterie. (n=1.202)

9 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 9 Om deltagerne Deltagernes husstandsindkomst Læsevejledning: Figuren viser, hvor stor den samlede indkomst er i deltagernes husstand. Af figuren fremgår det, at 26,6% af deltagerne bor i en husstand med en samlet indkomst 300-499.999 kr. (n=1.202) Mange års erfaring med undersøgelser viser, at ca. hver femte person ikke ønsker at oplyse noget om deres indkomstforhold. Dette modsvares fint i denne undersøgelse.

10 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 10 RESULTAT AF UNDERSØGELSEN

11 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 11 Resultat Læsevejledning: Figuren viser, hvilken boligform deltagerne bor i. Af figuren fremgår det, at 37,7% af deltagerne bor i villa. (n=1.047) Hvilken boligform bor man i? Ikke overraskende er det primært personer over 35 år med husstandsindkomster over 300.000 kr. om året som bor i villa. Derimod bor personer under 30 år, personer i Region Hovedstaden, samt personer med lavere indkomster i højere grad i lejeboliger.

12 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 12 Resultat Læsevejledning: Figuren viser, hvorvidt deltagerne er i arbejde på nuværende tidspunkt. Af figuren fremgår det, at 56,8% er i arbejde på nuværende tidspunkt. (n=1.047) Er man på nuværende tidspunkt i arbejde? Der er en lavere procentdel i arbejde i Region Nordjylland, end i de øvrige regioner. Derudover er der naturligvis en klar sammenhæng mellem indkomst og arbejdsstatus. Jo højere indkomst, des flere er i arbejde. Desuden er der klart flest i arbejde i aldersgrupperne under 50 år.

13 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 13 Resultat Læsevejledning: Figuren viser, hvorvidt deltagerne på nuværende tidspunkt er bange for at miste deres arbejde. Af figuren fremgår det, at 11,2% er bange for at miste deres arbejde på nuværende tidspunkt. (n=595) Er man på nuværende tidspunkt bange for at miste sit arbejde? Der er færre i Region Hovedstaden som er bange for at miste deres arbejde, end der er i resten af landet. Desuden er der en tendens til, at mænd er mere bange for at miste deres arbejde end kvinder er. Årsagen til dette kan evt. findes i at mange mænd er ansat i job, som periodevist bliver ramt af arbejdsløshed, f.eks. byggebranchen.

14 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 14 Resultat Læsevejledning: Figuren viser, hvor længe deltagerne har haft deres nuværende arbejde. Af figuren fremgår det, at 27,4% har haft deres nuværende arbejde i under 2 år. (n=595) Hvor længe har man haft sit nuværende arbejde? Af gode grunde er det især de unge som har været i deres job i mindre end 5 år. De ældre som har været på arbejdsmarkedet i mange år udgør størstedelen af kategorien ”Mere end 10 år”.

15 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 15 Resultat Læsevejledning: Figuren viser, hvorvidt deltagerne er medlem af en A-kasse. Af figuren fremgår det, at 83,7% er medlem af en A-kasse. (n=595) Er man medlem af en A-kasse? Der er færrest i Region Hovedstaden som er medlem af en A-kasse. Dette hænger godt sammen med, at det var i dette område, at der var færrest som var bange for at miste deres arbejde. Desuden er der klart færrest i indkomstgrupper under 300.000 kr., som er medlem.

16 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 16 Resultat Læsevejledning: Figuren viser, hvorvidt deltagerne er medlem af en A-kasse nedbrudt på husstandens samlede årlige indkomst før skat. Figuren viser kun besvarelserne fra respondenter som max. er 65 år. Af figuren fremgår det, at 87,5% af respondenter fra husstande med en årsindkomst før skat på 7000.000 kr. eller mere, er medlem af en A-kasse. (n=573) Er man medlem af en A-kasse? – nedbrudt på husstandsindkomst (respondenten er under 66 år)

17 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 17 Resultat Læsevejledning: Figuren viser, hvorvidt deltagerne er medlem af en A-kasse nedbrudt på husstandens samlede årlige indkomst før skat. Figuren viser kun besvarelserne fra respondenter som er i arbejde. Af figuren fremgår det, at 87,5% af respondenter fra husstande med en årsindkomst før skat på 7000.000 kr. eller mere, er medlem af en A-kasse. (n=584) Er man medlem af en A-kasse? – nedbrudt på husstandsindkomst (respondenten er i arbejde)

18 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 18 Resultat Læsevejledning: Figuren viser, hvad deltagernes primære grund til ikke at være medlem af en A- kasse er. Af figuren fremgår det, at 9,6% anser det for at være for dyrt. (n=87) Hvad er den primære grund til, at man ikke er medlem af en A-kasse? Særligt de unge og personer med indkomster under 300.000 kr. finder medlemskab af en A- kasse for dyrt.

19 Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 19 Resultat Andre primære grunde til, at man ikke er medlem af en A- kasse?


Download ppt "Boligselskabernes Landsforening – Danmarkspanel - Januar 2010 1 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Boligselskabernes Landsforening - Januar 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google