Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Information om tysk/fransk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Information om tysk/fransk"— Præsentationens transcript:

1 Information om tysk/fransk

2 Uddrag af Folkeskoleloven
§ 5, Stk. 2. Undervisningen i den 9-årige grundskole gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever bl.a.: c) Geografi på klassetrin. d) Biologi på klassetrin. e) Fysik/kemi på klassetrin. Stk. 3. Der skal tilbydes eleverne undervisning i tysk (tilbudsfag) på klassetrin. Stk. 4. Der kan som alternativ for den enkelte elev som tilbudsfag tilbydes eleverne undervisning i fransk i stedet for tysk på klassetrin.

3 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (uddrag)
Kapitel 2 Krav på optagelse i de treårige uddannelser til studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) § 9. For at få krav på optagelse skal ansøgeren 1) have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, 2) have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, 3) have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jf. folkeskolelovens regler herom, 4) have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk), herunder have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog, hvis faget udtrækkes

4 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (uddrag)
Kapitel 3 Krav på optagelse i det toårige hf § 14. For at få krav på optagelse skal ansøgeren 1) have afsluttet 10. klasse efter folkeskoleloven eller have gennemført en undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse, 2) have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse, 3) have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del, i alle tre fag, 4) have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi eller have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i fysik/kemi, 5) have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk), 6) have indstillet sig til og aflagt folkeskolens afgangsprøve i 2. fremmedsprog, hvis denne prøve udtrækkes på en skole, hvor ansøgeren efter folkeskolelovgivningens regler kan aflægge prøven, eller have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve (både mundtlig og skriftlig prøve) i 2. fremmedsprog

5 Tysk / fransk skriftlig prøve efter 9. klasse
Prøven er todelt Den skriftlige prøve består af: • lytning • læsning • sprog og sprogbrug • skriftlig fremstilling. Den mundtlige prøve består af: • redegørelse for selvvalgt emne • samtale/interaktion

6 Lidt om det tyske sprog Tysk er det største europæiske sprog.
Ca. 100 mio. har tysk som modersmål I de østeuropæiske lande behersker mange tysk Tyskland er Danmarks største handelspartner - erhvervslivet har brug for personer, der taler tysk Store del af faglitteraturen på de tekniske uddannelser, bl.a. ingeniørstudiet, er på tysk Tysk er originalsproget for mange store filosoffer og litterater Guten Morgen ruft die Sonne Guten Morgen ruft der Wind Guten Morgen ruft der Vogel Guten Morgen liebes Kind.

7 Lidt om det franske sprog
Billes, balles, boules Une boule qui roule Une bille qui brille Une bulle déambule Une balle se balade Et le ballon? Que fait-il donc? Des bonds et des rebonds! Fransk er et vigtigt kultur- og kommunikations-sprog Fransk tales af mere end 130 millioner mennesker i verden, enten som modersmål eller som andet sprog Fransk bruges som internationalt diplomatisprog - og det er også postsproget Er man interesseret i litteratur, filosofi, historie, kunst, film, eller gastronomi, er fransk verden over et af de første sprog, man vælger at lære at kende.

8 Det svære valg Vælg efter lyst og interesse.
Vælg det sprog, som du kan få hjælp til hjemme eller af andre i din nærmeste omgangskreds. Vælg det sprog, som du evt. allerede kender

9 Bliv afklaret Hør/se/læs fransk/tysk i fjernsyn, på nettet og i undervisningsbøger hos ældre søskende eller andre Tal med dine forældre/søskende om deres eventuelle erfaringer med de to sprog Spørg din UU-vejleder om hjælp UU-Vejleder


Download ppt "Information om tysk/fransk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google