Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Der kommer en tid efter 9. klasse – og hva’ så?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Der kommer en tid efter 9. klasse – og hva’ så?"— Præsentationens transcript:

1 Der kommer en tid efter 9. klasse – og hva’ så?
Dagsorden Efter 9. klasse erhvervsuddannelser gymnasiale uddannelser erhvervsgrunduddannelse (EGU) 10. klasse (kommunale skoler) efterskoler produktionsskoler Uddannelsesbog/uddannelsesplan Brobygning Praktik FTU (Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne) Hvordan kan forældrene støtte? Der kommer en tid efter 9. klasse – og hva’ så? Dagsorden erhvervsuddannelser gymnasiale uddannelser erhvervsgrunduddannelse (EGU) 10. klasse produktionsskoler Brobygningskurser - praktik Uddannelsesplan Uddannelsesparathed FTU (fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne) Uddannelsesmesse Vigtige hjemmesider September 2011

2 ErhvervsuddannelserEUD
EGU Tekniske Skoler Handelsskoler Social- og sundhedsskoler Landsbrugsskoler 12 indgange

3 I alt godt 100 uddannelser ca. 30 korte uddannelser

4 Erhvervsuddannelser Skoleadgangsvejen Praktikadgangsvejen Mesterlære
Usikker på sit speciale Mangler praktikplads Sikker på sit speciale Har måske aftale Sikker på sit speciale Aftale med en virksomhed Dyr, planter og natur Veterinærsygeplejerske Krop og stil Fitnessinstruktør, frisør, kosmetolog Medieproduktion Digital media, film- og produktionsuddannelser, fotograf, mediegrafiker Merkantil Sundhedsservicesekretær Produktion og udvikling Ædelsmed Strøm, styring og IT Teater-, udstillings- og eventtekniker Adgangsbegrænsning

5 Erhvervsuddannelsernes opbygning
Skoleadgangsvejen Praktikadgangsvejen Mesterlære Grundforløb 20 – 60 uger Virksomhed Indtil 1 år Virksomhed 1. år Grundforløb 20 – 60 uger Grundforløb Praktik Skole 5

6 Social- og Sundhedsuddannelserne
Grundforløb 6 – 12 mdr. Pædagogisk assistentuddannelse 2 år og 9 mdr. SoSu hjælper 1 år og 7 mdr. SoSu assistent 1 år og 8 mdr. Mellemlang videregående uddannelse f.eks. sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog eller socialrådgiver 6

7 Adgangskrav EUD Formelt:
Afsluttet undervisningspligten dvs. afsluttet 9 års skolegang Er uddannelsesparat Reelt: Der kan udover ovenstående være krav om bestemte fag på bestemte uddannelser.

8 Gymnasiale uddannelser
Studieforberedende Det almene gymnasium – STX Højere Teknisk Eksamen – HTX Højere Handelseksamen – HHX Erhvervsgymnasial uddannelse - EUX Højere forberedelseseksamen – HF (først efter 10. klasse) Studenterkursus (først efter 10. klasse)

9 Gymnasiale uddannelser Niveauer
For både STX, HHX og HTX gælder det, at man skal have mindst: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau A er det højeste niveau på de gymnasiale uddannelser. Grundskolen svarer til E og F. 3.G 2.G 1.G Niveau E-F C B A Folkeskolen (grundskolen) afslutningsniveau er på E-F. Når man kommer på en gymnasial uddannelse, begynder man naturligvis her og ikke på hhv. A, B eller C. Man slutter på disse niveauer. Populært sagt er C 1-årigt, B 2-årigt og A 3-årigt. Når man kommer på en gymnasial uddannelse, begynder man naturligvis her og ikke på hhv. niveau A, B eller C. Man slutter på disse niveauer. Populært sagt er niveau C 1-årigt, B 2-årigt og A 3-årigt

10 Gymnasiale uddannelser obligatoriske fag
HTX STX HHX EUX HF Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag C Teknologihistorie C Matematik C Historie A Engelsk A Samtidshistorie C Idræt C Historie B Fysik B Kemi B Biologi C Fysik C 2 af fagene Biologi C, Geografi C, Kemi C 2. fremmedsprog B/A Kemi C Geografi C Fortsættersprog: B-niveau Begyndersprog: A-niveau Kommunikation/IT C Teknologi B Teknik A Religion C Oldtidskundskab C Kunstnerisk fag (sang eller billedkunst) C Idræt C Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C Billedkunst C el. musik C

11 Gymnasiale uddannelser
OPTAGELSESKRAV (fælles for STX, HTX, HHX): afsluttet 9. klasse haft tysk eller fransk i eller klasse gå til prøve i alle fag i 9. klasse – og gerne 10. klasseprøven efter 10. være studieegnet have gode standpunktskarakterer udarbejdet en uddannelsesplan er uddannelsesparat

12 Erhvervsgrunduddannelse
EGU Individuelt sammensat uddannelse Varer 2 år (kan forlænges med 1 år) Skoleperiode mellem 20 og 40 uger Lægger vægt på praktisk oplæring i virksomheder og korte skoleophold Uddannelsesbevis Henvendelse til din UU-vejleder eller evt. direkte til EGU-vejlederen

13 10. klasse 10. klasse 10. klasse 10. klasse centre Privatskoler
Efterskoler Tekniske skoler Frit skolevalg Betalingsskoler Betalingsskoler 10. kl./EUD Modnes Forbedre sig fagligt Afklares mht. uddannelse og erhverv 10. klasse-prøve …og meget mere

14 Produktionsskoler Produktionsskoler Hvorfor? Værkstedsskoler
Hvem kan søge? man har opfyldt sin undervisningspligt uafklaret mht. uddannelse eller erhverv afbrudt ungdomsuddannelsen man ikke har en ungdomsuddannelse i forvejen man ikke er fyldt 25 år afprøve interesser blive opkvalificeret arbejde med praktiske opgaver på værksteder Greve produktiosskole

15 UEA-undervisning/vejledningsaktiviteter
Brobygningskurser Samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og 9. og 10. klasse Målgruppen er elever, som er uafklarede mht. valg af uddannelse, eller som har behov for at afprøve forskellige ungdomsuddannelser Brobygning er frivillig og kan vare fra 2 – 10 dage Eleverne kan individuelt vælge, hvor de vil i brobygning – f.eks. STX, HHX, HTX, merkantil, SOSU og mange erhvervsuddannelser… Se kursusbeskrivelser på

16 Uddannelsesplan, uddannelsesparathed
Elevplan Slutningen af 8. klasse Individuelle samtaler Uddannelsesplan Uddannelsesparathed December i 9. klasse 16

17 Uddannelsesparathed Generelle kriterier:
at ville deltage og have lyst til læring og uddannelse at have kendskab til uddannelsen gennem introduktionskurser, brobygningskurser og vejledningssamtaler mm. at have et relevant fagligt fundament og basale læringsfærdigheder at kunne møde op og have lyst til at bidrage til fællesskabet på uddannelsesinstitutionen

18 Uddannelsesparathed Faglige kompetencer:
Generel vurdering differentieret i forhold til EUD og gymnasiet Karakterer og standpunkter Aflagte prøver i folkeskolen Fritagelse for prøver 18

19 Uddannelsesparathed Sociale kompetencer: Samarbejdsevner
Indgå i skiftende grupper Agere i sociale sammenhænge Sprogkode og verbale attityder 19

20 Uddannelsesparathed Personlige kompetencer: Ansvarlighed
Bevidst om og selverkendelse af egne evner Personligt engagement Selvstændighed Stabilitet / mødestabilitet Viden om uddannelseslivet Vedholdenhed Mobilitet/fleksibilitet Fremtoning Hygiejne Motivation 20

21 Fælles tilmelding tilmelding til ungdomsuddannelserne
FTU Fælles tilmelding tilmelding til ungdomsuddannelserne Tilmeldingen skal foregå digitalt på hjemmesiden Skemaet underskrives af uu-vejlederen med digital signatur Forældrene skal underskrive med digital signatur UU-vejleeren sender FTU-skemaet digitalt til 1. prioriteten Ansøgningsfrist formelt 1. marts, men vejlederen har sat fristen til 21. februar 21

22 Uddannelsesmesse Udddannelsesmesse 2011 foregår i uge 47
Onsdag d kl – 20.30

23 Forældrenes rolle være aktive samarbejdspartnere
kontakte uu-vejlederen, hvis der er behov for det hvis brobygning og/eller praktik ønskes medvirke til, at det ønskede forløb er relevant sørge for, at de ønskede forløb passes medvirke til, at uddannelsesplanen overholdes (træk i ungeydelsen) Sørge for, at FTU-skemaet udfyldes til tiden underskrive FTU-skemaet med digital signatur (nem ID) eller printe skemaet ud og aflevere det i underskreven stand til vejlederen

24 Relevante hjemmesider
(hjemmeside for Region Hovedstadens ungdomsuddannelser) Undervisningsministeriets uddannelsesportal Studie & Erhvervs hjemmeside (brug elevernes uni-login) UU:center syds hjemmeside

25 Din UU-vejleder www.uu-centersyd.dk
Dansborgskolen Leif Mejlgren Holmegårdsskolen


Download ppt "Der kommer en tid efter 9. klasse – og hva’ så?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google