Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesaften 8. klasse 2013"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesaften 8. klasse 2013
Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: og via skoleintra

2 Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser
Vejledning i 8. og 9. klasse Introduktionskurser Forældre og elever arbejder: Valg af introduktionskurser VEJLEDNING VIRKER

3 Oversigt over mulighederne efter 9. klasse
VEJLEDNING VIRKER

4 10. klasse Folkeskole – Friskole – Efterskole
Hvad kan 10. klasse give dig? Fagligt løft Afklaring af uddannelsesvalg Forberedelse til ungdomsuddannelse Obligatorisk del: Valgfri del: Dansk, matematik, engelsk Tilbudsfag, fx. fysik/kemi og tysk Brobygning til ungdomsuddannelserne Valgfag, fx. idræt, samfundsfag, naturfag. Interesselinjer Selvvalgt opgave Praktik Uddannelsesplan

5 Uddannelsesparathed Vurdering af uddannelsesparathed til ungdomsuddannelser UU vurderer i tæt samarbejde med lærere, elev og forældre i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Hvis det vurderes, at en ung ikke har de nødvendige forudsætninger, og ansøgningen opretholdes, træffer en institution med uddannelsen afgørelse om optagelse evt. på baggrund af en optagelsesprøve. Den 1. marts er frist for aflevering af uddannelsesplan og tilmelding til 10. klasse og ungdomsuddannelserne samt sikring af retskrav på optagelse. VEJLEDNING VIRKER

6 Faglige, personlige og sociale forudsætninger
Personlige kompetencer: (”Kan du gå i skole?”) ___ Møder til tiden ___ Tager vare på sig selv (søvn, mad, hygiejne) ___ Modtager kollektive beskeder ___ Orden i tingene ___ Forbereder sig ___ Er motiveret for at gennemføre en uddannelse ___ Modtager og omsætter konstruktiv kritik ___ Arbejder selvstændigt Sociale kompetencer: (”Er du til at være sammen med?”) ___ God til at arbejde sammen med andre ___ Opsøger hjælp, når der er brug for det ___ Bidrager konstruktivt til fællesskabet ___ Kan indgå i sociale relationer Faglige kompetencer: (”Kan du finde ud af det?”) ___ Kan læse og forstå instruktioner ___ Er på 9. klasses niveau i hovedfagene ___ IT på brugerniveau ___ Praktiske færdigheder i forhold til uddannelsesønske Personlige kompetencer: (”Kan du gå i skole?”) ___ Møder til tiden ___ Tager vare på sig selv (søvn, mad, hygiejne) ___ Modtager kollektive beskeder ___ Orden i tingene ___ Forbereder sig ___ Er motiveret for at gennemføre en uddannelse ___ Modtager og omsætter konstruktiv kritik ___ Arbejder selvstændigt Sociale kompetencer: (”Er du til at være sammen med?”) ___ God til at arbejde sammen med andre ___ Opsøger hjælp, når der er brug for det ___ Bidrager konstruktivt til fællesskabet ___ Kan indgå i sociale relationer Faglige kompetencer: (”Kan du finde ud af det?”) ___ Kan læse og forstå instruktioner ___ Er på 9. klasses niveau i hovedfagene ___ IT på brugerniveau ___ Praktiske færdigheder i forhold til uddannelsesønske Læs her mere om uddannelsesparathedsvurdering:

7 Ungdomsuddannelser i Herning Se også www.uddannelsesbyherning.dk
Skoler med erhvervsuddannelser: Herningsholm Erhvervsskole: --- Teknisk skole med 8 indgange --- EUX - Bygge & Anlæg; Strøm, styring & it; Produktion & Udvikling --- Handelsskolen – HG/Merkantil (Herning og Ikast) Social- og Sundhedsskolen (SOSU) Agroskolen TEKO Skoler med gymnasiale uddannelser: Herning Gymnasium Herningsholm Gymnasium --- HHX = Højere Handelseksamen (Herning og Ikast) --- HTX = Højere Teknisk eksamen Herning HF og VUC VEJLEDNING VIRKER

8 Hvad er en erhvervsuddannelse - EUD?
En uddannelse der indeholder både skolegang på en erhvervsskole og en praktikaftale med en virksomhed – skolepraktik. Afsluttes med et svendebrev Optagelseskrav til alle erhvervsuddannelser: Opfyldt undervisningspligten = 9 års skolegang En positiv uddannelsesparathedsvurdering

9 Erhvervsuddannelser NU - før reformen: 12 fællesindgange
20 ugers grundforløb Start direkte i uddannelsen Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bygnings- og brugerservice

10 Erhvervsuddannelser Efter reformen: 4 hovedområder 108 uddannelser
40 ugers grundforløb Valg af uddannelse efter 30 uger Social, sundhed og pædagogik Handel og servicefag Landbrug og fødevarer Teknologi, byggeri og transport

11 Hvad er en erhvervsuddannelse - EUD?
De tekniske erhvervsuddannelser er f.eks.: Smed, tømrer, tandklinikassistent, frisør, mediegrafiker, elektriker, mekaniker, Industriteknikker og mange flere De merkantile erhvervsuddannelser (HG) er f.eks.: Butiksuddannelser, kontoruddannelser, handelsuddannelser m.fl. Med en erhvervsuddannelse har du direkte adgang til jobmarkedet, men en erhvervsuddannelse giver også adgang til videreuddannelse

12 Uddannelsesgaranti

13 Uddannelsesgaranti

14 Social- og Sundhedsskolen
Grundforløb uger _________________ Social- og sundhedshjælper år 2 måneder Social- og sundhedsassistent år 8 måneder ______________________________________ Pædagogisk assistent år 4 måneder

15 40 ugers grundforløb (med E-niveau-fag svarende til 10. klasse)
Agroskolen i Hammerum 40 ugers grundforløb (med E-niveau-fag svarende til 10. klasse) Landbrugsassistent Faglært landmand 4. Lederuddannelser inden for landbruget:

16 TEKO Design + Business - Herning/Aarhus
Beklædningshåndværker årig erhvervsuddannelse (adgangsbegrænsning) Designteknolog årig erhvervsakademiuddannelse Bachelor i Design og Business ½-årig overbygning til Designteknolog Diplomingeniør 3½ år-årig videregående uddannelse med 2 specialeretninger (tekstil- eller møbelområdet)

17 Efter en erhvervsuddannelse
E-designer Bygningskonstruktør Autoteknolog Markedsføringsøkonom Energiteknolog Efter EUD Byggetekniker Procesteknolog Jordbrugsteknolog VVS-installatør Multimediedesigner Skov- og landskabsingeniør Finansøkonom

18 Gymnasiale uddannelser (uddannelsesforberedende)
STX = Studentereksamen HHX = Højere handelseksamen HTX = Højere teknisk eksamen ½ års grundforløb + 2½ års studieretning Optagelseskrav: 9. klasses afgangsprøve i alle eksamensfag (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi + 2 udtræksfag) En positiv uddannelsesparathedsvurdering Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk.

19 Gymnasiale uddannelser
4. HF = (Højere Forberedelseseksamen) Optagelseskrav Afsluttet 10. klasse (eller tilsvarende) 10. klasses prøver i dansk, matematik, og engelsk Prøve efter 9. eller 10. klasse i fysik/kemi Indstillet sig til FSA eller aflagt 10.kl.prøve i tysk eller fransk En positiv uddannelsesparathedsvurdering

20 Gymnasiale uddannelser ½ års grundforløb. Obligatoriske fag
Gymnasiale uddannelser ½ års grundforløb Obligatoriske fag 2 1/2 års studieretning Studieretningsfag Valgfag STX ___________________ Dansk A Historie A Engelsk B ----- 2. fremmedsprog Matematik Fysik Kemi Samfundsfag Musik, drama Religion Oldtidskundskab Idræt HHX ___________________ Dansk A Engelsk A ----- 2. fremmedsprog Afsætning Virksomheds- økonomi International- Økonomi Samtidshistorie Markedsføring Innovation HTX __________________ Dansk A Teknikfag A Engelsk B ----- Matematik Fysik Kemi Biologi Bioteknologi Innovation Teknologihis./samf Kommunikation IT HF (2 år) _____________________ Dansk A Engelsk B ----- Matematik Kultur- og samfundsfag Praktisk / musisk Naturvidenskab Idræt VEJLEDNING VIRKER

21 EUX Studenterhue og svendebrev på én gang
For den fagligt dygtige elev, der har mod på at tage 2 uddannelser på én gang. Herningsholm: Strøm, styring & it Bygge og Anlæg Produktion & Udvikling Kombinerer en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, fx tømrer, murer, elektriker, industritekniker, klejnsmed, snedker, VVS og energispecialist. Særligt med henblik på videreuddannelse. Gymnasiale fag: Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi C Teknikfag B Samfundsfag C

22 Efter en gymnasial uddannelse
Tilføj EUX *optagelsesprøve

23 Vejledningsaktiviteter 8. klasse
Introduktionskurser 4 dage i foråret: den 10. – 13. marts 2014 Kurserne er af dages varighed, hvortil kommer forberedelse og efterbearbejdning. Indholdet i kurserne kan ses på skolens hjemmeside samt Foreløbig uddannelsesplan - udarbejdes på Hvilke mål for uddannelse efter grundskolen har du? Hvad skal der indgå for at disse mål kan nås?

24 Valgskema afleveres fredag den 29. november
Introkurser 8. klasse Indholdet i kurserne kan ses på og på skolens hjemmeside Valgskema afleveres fredag den 29. november til klasselæreren HUSK Intro-kurserne er øjenåbnere, så det bliver nemmere for dig at træffe det endelige valg af uddannelse. Det er IKKE nu, du skal træffe dit endelige valg om uddannelse

25

26 Vejledningsaktiviteter i 9.klasse for ikke afklarede elever
Brobygning Hvis du er elev i folkeskolens 9. klasse, og du føler dig uafklaret i valget af ungdomsuddannelse, bliver du tilbudt brobygning. Brobygningsforløbene afvikles i uge 47 (2 og 3 dages forløb) og i ugerne (5 dages forløb) Erhvervspraktik Erhvervspraktik henvender sig til uafklarede elever. Det er forlagt undervisning. Det skal aftales med din UU-vejleder inden for hvilket område, du kan finde en praktikplads. Uddannelsesplan / FTU-tilmelding Den 1. marts er frist for aflevering af uddannelsesplan og tilmelding til 10. klasse og ungdomsuddannelserne samt sikring af retskrav på optagelse.

27 Vejledning på gymnasierne og erhvervsuddannelserne
Ved Studievalg: Vejledning om valg af videregående uddannelse og karriere En fast uddannelsesvejleder tilknyttet den enkelte ungdomsuddannelse/skole Vejledningsaktiviteterne består af: kollektive vejledningsarrangementer (klasse, årgang) særarrangementer (fx studiepraktik) individuel vejledning – samtale, telefon, Studievalg Midt- og Vestjylland, Birk Centerpark 3. Tlf Her kan I selv : ___ E-vejledning for ALLE: Chat: Mail: Tlf.:


Download ppt "Uddannelsesaften 8. klasse 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google