Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VI VIL : – Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : –Arbejdsmarkedet –VEU ET FÆLLES ANSVAR : –Hvad kan AMU bidrage til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VI VIL : – Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : –Arbejdsmarkedet –VEU ET FÆLLES ANSVAR : –Hvad kan AMU bidrage til."— Præsentationens transcript:

1 VI VIL : – Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : –Arbejdsmarkedet –VEU ET FÆLLES ANSVAR : –Hvad kan AMU bidrage til

2 Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige, der har deltaget i uddannelsesaktiviteter inden for de seneste 4 uger Pct.

3 60 % af beskæftigede og ledige deltager årligt i VEU Brug af VEU

4 MEN ……… Mest udsatte deltager mindst –ufaglærte –visse grupper af faglærte –læsesvage –manglende prioritering af virksomhederne –manglende motivation Problemer med at læse, skrive og/eller regne. –150.000 med markant utilstrækkelige basale færdigheder –op imod ¼ af arbejdsstyrken i varierende grad –primært koncentreret i gruppen af ufaglærte og faglærte. Virksomheder og arbejdspladser foretager ikke systematisk afdækning af medarbejdernes behov for kompetenceudvikling. –ufaglærte får i mindst omfang vurderet deres uddannelsesbehov. –virksomheder med få ansatte – en særlig udfordring

5 Efterspørgsel – og udbud af kompetencer KOMPETENCE - BALANCEN MARGINA- LISERING UDBUDUDBUD EFTERSPØRGSELEFTERSPØRGSEL FLASKE- HALSE

6 Vi har et fælles ansvar Den enkelte Arbejdspladserne Arbejdsmarkedets parter Staten

7 Alle behov er legitime – MEN –AMU skal ikke imødekomme alle behov - Og det er vigtigt at holde fast heri

8 Afgrænser og beskriver de jobområder, som UVM har godkendt, at efteruddannelsesudvalgene udvikler AMU til. Ramme om skolernes udbud og sammensætning af konkrete kurser målrettet behov og efterspørgsel Ramme om lærernes forståelse af den enkelte AMU- uddannelse. Hvad bruges en FKB til?

9 Den mindste enhed der kan udbydes som et kursus. Består af: Handlingsorienteret målformulering Vejledende max. varighed Bestemmelser om bedømmelse Spørgsmål til Viskvalitet Arbejdsmarkedsuddannelse

10 Heltid Deltid Split Dag, aften, nat, weekend Fjernundervisning (= mere end 50 %) Åbent værksted Virksomhedsforlagt - og en blanding ! Afholdelsesformer

11 AMU er erhvervsrettet uddannelse målrettet ikke-faglærte og faglærte AMU er et uddannelsessystem – ikke virksomhedsstøtte Alle skal stilles lige Skolen har ansvaret for uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse Markedsføring skal ske i forhold til det godkendte mål for den enkelte AMU-uddannelse/enkeltfag i FKB og i forhold til AMU- målgruppen Markedsføringen må ikke sigte mod anvendelse i en ikke- arbejdsmarkedsmæssig sammenhæng Grundforudsætninger for reglerne vedr. udbud af og tilskud til AMU

12 Det godkendte uddannelsesmål skal nås ! En virksomhed kan ikke plukke i målet eller tilføje nye elementer til målet Virksomheden kan ikke stille krav om en anden varighed end den godkendte max. varighed Virksomheden kan ikke bestemme underviser, materialer, metoder mv. Cases fra virksomheden kan bruges som eksempler Læreren kan ikke være ansat på virksomheden Skolen må invitere en gæstelærer fra virksomheden (ikke mod betaling) Virksomheden kan ikke opkræve betaling for lokaleleje ved virksomhedsforlagt undervisning AMU er et uddannelsessystem - ikke virksomhedsstøtte

13 AMU og IDV skal markedsføres, gennemføres og afregnes hver for sig AMU afsluttes med AMU-bevis. Der gives ikke AMU-bevis for IDV. Deltagelse i AMU må ikke forudsætte deltagelse i IDV. AMU og IDV må gerne tidsmæssigt ligge i forlængelse af hinanden, men skal være afgrænset fra hinanden. Uddannelsesplanlægning er altid IDV. AMU - IDV

14 Fælles kompetencebeskrivelsers dækningsområde og anvendelsesmuligheder Jobområder i Danmark Kompetencebeskriv. Mange jobområder på det danske arbejdsmarked Jobområder som varetages af ufaglærte og faglærte Ex. Indenfor SOSU: Ældrepleje Administration Køkken

15 4 1 3 2 1 Administration 2 Plejepersonale 3 Ledelse 4 Område for ansatte med videregående uddannelse Jobområder på arbejdsplads niveau

16 Medarbejderkompetencer Vurdering af en medarbejders kompetencer og behov for kompetenceudvikling i forhold til en konkret jobfunktion (jobområde, arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, konkrete uddannelsesmål) –Kompetence kan være opnået via uddannelse, joberfaring eller andet –Behovet for kompetenceudvikling kan ske gennem formel uddannelse (evt. med individuel afkortning) på en udd.institution eller på virksomheden og/eller gennem intern oplæring, sidemandsoplæring eller jobrotation 1 3 4 2 Tilrettelæggelse af kompetenceudvikling: 1 Eksisterende kompetencer 2 Uddannelse på skole 3 Uddannelse på virksomhed 4 Intern oplæring, Sidemandsoplæring eller jobrotation

17 Børnehaven Myreturen Udfordringen –Servicelovens krav til pædagogiske lærerplaner for alle dagtilbud –Forældrebestyrelsen ønsker, en indsats indenfor temaet ”sprog” –Lille uddannelsesbudget – kun pædagogerne kommer afsted –Behov for at alle er klædt på til den fælles opgave Løsning –Pædagogmedhjælpere på AMUs: ”Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud” (2 dage) ”Leg med sprog” (5 dage), som tilrettelægges i ’split’ over 1½ måned Ingen deltagerbetaling og VEU-godtgørelse Resultat –Hele personalegruppen opkvalificeres og alle har fået et fokus på indsatsen –Arbejdet har kunne hænge samme trods fravær af medarbejdere –Kursusbudgettet slår til

18 Plejehjemmet Solgården Udfordringen –Svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft –Svært at få fat i uddannede sosu-hjælpere og svært at finde tid til at opkvalificere nyrekrutterede, ansat ’fra gaden’ Løsning Alle nye uden grundudd. kommer på AMUs : –”Praktisk hjælp til ældre” (15 dage) og –”Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet – etik og adfærd” (3 dage) Ingen deltagerbetaling og VEU-godtgørelse Resultat –Kvaliteten i arbejdet styrkes –Kurserne giver nogle af deltagerne motivation til på sigt, at tage en grunduddannelse –Ønsket om kurser breder sig til andre personalegrupper : Uddannede sosu-hjælpere og sosu-assistenter bliver obs på de mange efteruddannelsestilbud i AMU Også personalet i plejehjemmets køkken og på kontoret opdager, at AMU har uddannelsestilbud til dem

19 Sygehuset Udfordringen –Et højt arbejdstempo og stadige omstillinger slider på personalet på medicinsk afdeling –Problemer med kvalitet og arbejdsmiljø –Assistentgruppen har i lang tid ikke været på efteruddannelse –Sygeplejerskerne presser på med at få noget efteruddannelse –Kursusbudgettet er lille Løsning –I samarbejde med sosu-skolen tilrettlægges et samlet forløb for assistent-gruppen og sygeplejerskerne –De deltager sammen i AMUs : ”Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser” (2 dage) ”Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (4 dage) Deltagerbetalingen er 150 kr. pr. dag og der er VEU-godtgørelse til assistentgruppen –Endvidere deltager sosu-assistenterne i en faglig opkvalificering via AMUs : ”Pleje af patient med akut medicinsk sygdom” (20 dage) Kurset tilrettelægges i fire kursusperioder af fem dage Ingen deltagerbetaling og VEU-godtgørelse Resultat –Samarbejdet på tværs af personalegrupper styrkes –Tæt sammenhæng mellem uddannelses og arbejde – også så vagtplanen kan fungere –De gode vilkår på AMU, har lettet kursusbudgettet, så sygeplejerskerne også får den tidligere efterspurgte efteruddannelse udover deres deltagelse i AMU

20 Behovs-afklaring og efterspørgselsstyring Hvem afklarer/definerer behovet –Arbejdspladsen –Uddannelsesinstitutionen –Ansvarlige for udvikling af uddannelsesmål Fra ’undervisnings-leverandør’ til ’sparrings-partner om kompetenceudvikling’ Dialog, dialog, dialog

21 Nye muligheder i AMU Pulje på 1 mia. kr. til finansiering af øget AMU-aktivitet + kompetencefonde Justering af takstniveauet på AMU – 80 mio. mere om året til takster i 2008 – 2010 Regulering af deltagerbetalingen til normpris på 550 og 800 kr./uge Skolen får mulighed for at aftale tillæg til normprisen med virksomheden ved særlige ønsker til tilrettelæggelses- og afholdelsesformer Virksomheder, der selv ønsker det, skal kunne betale tillægspris for uopfyldte hold Betaling for afmelding.


Download ppt "VI VIL : – Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : –Arbejdsmarkedet –VEU ET FÆLLES ANSVAR : –Hvad kan AMU bidrage til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google