Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Hovedstaden som vidensmetropol

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Hovedstaden som vidensmetropol"— Præsentationens transcript:

1 Region Hovedstaden som vidensmetropol
Regionsdirektør Hjalte Aaberg

2 FÆLLESSKAB OG FORTÆLLING
FOKUS OG FORENKLING FÆLLESSKAB OG FORTÆLLING

3 Strategiske indsatser
Mål Strategiske indsatser Drift

4 Mission Vi står for behandling, uddannelse
og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område

5 Vision Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau

6 Vision Mission Politiske målsætninger Strategikort Driftsmålstyring
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område Politiske målsætninger Patientens situation styrer forløbet Indikator: LUP spørgsmål om inddragelse/-indflydelse og samlet indtryk af forløb Høj faglig kvalitet Indikator: Kliniske kvalitetsdatabaser Ekspansive vidensmiljøer Indikator: Eksterne midler (peer reviewed) Grøn og innovativ metropol Indikator: CO2 i hovedstadsregionen Lighed i sundhed Indikator: Øge levetiden for dem som lever kortest Strategikort Driftsmålstyring Perspek-tiver Strategiske indsatsområder Brugere, borgere og samarbejds-partnere Sammen-hængende patientforløb Ventet og velkommen Forskning og samarbejde Regional vækst og udviklings strategi Sundheds-platform Kvalitet Økonomi og aktivitet Effektivi-sering Hospitals-byggerier Medarbejdere og ledere Sikring af medarbejder ressourcer Måle-punkter Sundhed Regional Udvikling Det Sociale Område Tilfredshed Samlet indtryk af indlæggelse eller ambulant besøg Samlet indtryk af forløb: Sagsbehandling Projekter Samlet indtryk af forløb Bruger-/pårørende undersøgelse Levering Ventetid Mangler - skal defineres Belægningsprocent Kvalitet Genindlæggelser Infektioner Magtanvendelser Trivsel Sygefravær Produktivitet Aktivitet Omkostning Pris / plads Timepris Miljørigtig drift og udvikling

7 Ekspansive vidensmiljøer
Attraktivt bymiljø Copenhagen style Fremtidens metropol Ekspansive vidensmiljøer God infrastruktur

8 Ekspansive vidensmiljøer

9 Ekspansive vidensmiljøer

10

11 BioTech og Lægemiddelvirksomheder i hovedstads-/Ørestadsregionen

12 Forskning i Region Hovedstaden
De politiske ambitioner for forskning i Region H er høje. Vision for sundhedsforskningen i Region Hovedstaden: (Politik for Sundhedsforskning 2020) ”I Region Hovedstaden er en anerkendt og synlig sundhedsforskning af høj international kvalitet i tæt samspil med klinik, erhvervsliv, universiteter og relevante uddannelsesinstitutioner et væsentligt grundlag for et effektivt og fremtidssikret sundhedsvæsen, der generelt tilbyder sundhedsydelser af høj kvalitet og på udvalgte områder på højt internationalt niveau. Fokusområde .” Målet er, at Regionen skal bidrage med mere af den gode forskning, som skaber værdi gennem implementering og kommercialisering. Formålet er at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, og at skabe vækst og udvikling i Danmark.

13 Forskning i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden er allerede godt med på forskningsområdet: Der forskes for 1,8 mia. kr. i Region H om året, hvoraf knap halvdelen er egenfinansieret. Der er indgået mere end 600 samarbejdsaftaler med virksomheder om forskning, innovation og kliniske forsøg. Region H står for patentansøgninger årligt. Der var i 2012 i alt aktive forskere mod i 2011. Der var i 2012 i alt 109 udenlandske forskere mod 88 i 2011 Regionen havde i afdelinger med over 200 point, hvilket betragtes som et højt forskningsniveau, og i 2008 var tallet 29.

14 Forskningsaktiviteten i Region H - 2008-2012 (Kilde: Forskningsevaluering - dec. 2013)

15 Forskningsaktiviteten RH´s Diagnostisk Center – 2008-2012 (Kilde: Forskningsevaluering dec. 2013)

16 Konkrete forslag til satsninger (Triple Helix)
Healthy Ageing (KIC) Fødevare KIC Personalized Medicine Big data ESS og MAX IV som vækstmotorer for hovedstadsregionen Oprensning af jord- og grundvandsforurening med avancerede kemiske og mikrobielle metoder Strukturelle/organisatoriske tiltag til gavn for samarbejdet mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden Styrkelse af regionale fase 1-2 enheder Kliniknære incubator- og innovationsmiljøer Samling af vævsprøver i fælles frysehus og evt. fælles biobank struktur Medico - DTU og Glostrup Hospitals samarbejde på øjen- og neurologiområdet – udbredelse af best practice Vidensbro mellem KU-Sund og Rigshospitalet Opførelse af konferencecenter på Frederik Bajers Plads

17 Diskussionspunkter i plenum
HOPP2020 ……2,0 Rigshospitalets rolle i et samlet hospitalsvæsen Samarbejde med lægemiddelindustri, universiteter m.fl. Udbygning af Rigshospitals position nationalt og internationalt Hvad kan jeg som regionsdirektør bidrage med?


Download ppt "Region Hovedstaden som vidensmetropol"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google