Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater og opfølgningsmuligheder for LUP 2009 – kommunikation og patientinddragelse Specialkonsulent Trine Østerbye Web- og kommunikationsmedarbejder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater og opfølgningsmuligheder for LUP 2009 – kommunikation og patientinddragelse Specialkonsulent Trine Østerbye Web- og kommunikationsmedarbejder."— Præsentationens transcript:

1 Resultater og opfølgningsmuligheder for LUP 2009 – kommunikation og patientinddragelse Specialkonsulent Trine Østerbye Web- og kommunikationsmedarbejder Jannik Sevaldsen

2 Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) •Landsdækkende undersøgelse blandt indlagte på sygehusniveau siden 2000 (2002, 2004 og 2006) •Udvidet 2009 - ca. 230.000 patienter inkluderet •Gennemføres hvert år blandt både indlagte og ambulante patienter •Resultater på afdelings-, sygehus-, regions-, speciale og landsniveau •Offentlige sygehuse samt patienter behandlet efter aftale om udvidet frit sygehusvalg på privathospitaler •Nationale og regionale spørgsmål

3 Formål med LUP •At identificere forskelle i patienters oplevelser indenfor udvalgte temaer gennem sammenligning på tværs •At give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer •At kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid

4 LUP og Den Danske Kvalitetsmodel

5 LUP offentliggøres på: Patientoplevelser.dk Sundhed.dk Sundhedskvalitet.dk (forår 2010)

6 Landsresultater om medinddragelse - indlagte patienter Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), København 2009.

7 Kontaktperson(er) og medinddragelse - ambulante patienter Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), København 2009.

8 Landsresultater om information - indlagte patienter Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), København 2009.

9 Landsresultater om information om ventetid - ambulante patienter Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), København 2009.

10 Landsresultater om information om patientoplevede fejl - indlagte patienter

11 Patientoplevede fejl og medinddragelse Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), København 2009.

12 Regionale spørgsmål om kommunikation i Region Hovedstaden ? Lydhørhed fra plejepersonale/læger ? Fik svar på spørgsmål ? Mulighed for at tale med plejepersonale/læger ved behov ? Mulighed for at tale fortroligt med personalet ved behov ? Havde en afsluttende samtale om behandlingsforløb ved udskrivelse ? Tvivl ved udskrivelse

13 LUP-resultater om kommunikation i Region Hovedstaden 29,6 % af patienterne oplevede dårlig/virkelig dårlig mulighed for at tale med læge. 13,2 % af patienterne oplevede kun i mindre grad/slet ikke, at lægerne lyttede.

14 LUP-resultater om kommunikation i Region Hovedstaden 25,9 % af patienterne oplevede dårlig/virkelig dårlig mulighed for at tale fortroligt. 19,1 % af patienterne havde ikke en afsluttende samtale ved udskrivelse.

15 Fra måling til handling LUP national LUP regional Videre analyser og handling ?

16 Opfølgning på LUP ?

17 Er resultaterne tilfredsstillende? Inddrage patienter og pårørende? Behov for uddybede undersøgelser? • Sammenlign resultaterne med resultater fra andre afdelinger inden for samme speciale • Sammenlign med resultater af tidligere undersøgelser i egen afdeling (2010 ->) • Eksternt fastsatte mål eller kvalitetsstandarder, som afdelingen ønsker at leve op til • Internt fastsatte mål eller politikker for afdelingen

18 Opfølgning på LUP Udvælg (få) indsatsområder Søg inspiration og planlæg initiativer Handlingsplan – der sikre fokus, fremdrift og har klare mål

19 Opfølgning på LUP Ledelsesmæssig opbakning Tidlig involvering af medarbejdere Test forbedringstiltag i mindre skala

20 Opfølgning på LUP Evaluer indsatsen Lav ny plan

21 Ny videns- og idébanken Ny web-baseret videns- og idébank www.regionh.dk/patientinddragelse Over 50 konkrete idéer og tiltag med fokus på patientinddragelse og samarbejde med patienter, brugere og pårørende.

22 Ny videns- og idébanken

23

24 Andre muligheder for opfølgning, fx Eksempler: •Løbende dataindsamling – fx med udvalgte spørgsmål fra LUP •Drøftelse af resultater i Brugerråd •Direkte patientfeedback •Undervisning og temadage •Patientkommentarer fra LUP

25 De lavt hængende frugter

26

27 ”Jeg fik mulighed for at tale med den samme læge hver gang. Dette giver kontinuitet i forløbet og er VIRKELIGT GODT for patienterne.”

28 Opsamling ifht. opfølgning på LUP •Udvælg indsatsområder •Inddrag patienter og pårørende •Suppler evt. med uddybende undersøgelser (kvantitative og kvalitative metoder) •Lav handlingsplan med klare mål •Involver personale og ledelse •Søg inspiration •Afprøv, evaluer og følg op

29 Læs mere på: www.patientoplevelser.dk www.regionh.dk/patientinddragelse


Download ppt "Resultater og opfølgningsmuligheder for LUP 2009 – kommunikation og patientinddragelse Specialkonsulent Trine Østerbye Web- og kommunikationsmedarbejder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google