Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældrenetværk Hvorfor – Hvordan? Line Buchholt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældrenetværk Hvorfor – Hvordan? Line Buchholt"— Præsentationens transcript:

1 Forældrenetværk Hvorfor – Hvordan? Line Buchholt

2 Forældrenetværk Hvordan? Hvorfor? Proces, aktører, viden m.m.
– Forældrenetværk; Dialogguide, Samspil m.m. Hvordan? Proces, aktører, viden m.m. Hvorfor? Opbyggende bredt forebyggende samarbejde for trivsel, tryghed og inklusion Tak for at jeg på vegne af DKR og arbejdsgruppen for Forældrenetværk må præsentere for jer. Det er en stor glæde at være her, og at I har valgt at have fokus på forældrenetværk. Jeg har været projektleder på projektet siden oktober 2008. Jeg vil veksle mellem at fortælle om baggrunden for Forældrenetværksprojektet og resultaterne. Først lidt fra sektionen, hvad tænker I her umiddelbart om Forældrenetværk?

3 Tværfagligtsamarbejde om fælles sag
BUPL DLF Skole & Samfund Børnesagens Fællesråd Ungdomsringen FUE - Fællesrådet for Foreningen af Uddannelses- og Erhvervsvejledere Krævende proces at finde fælles sprog om udfordringer alle har en mening om Kompromis Løsninger Synergi Aktørerne. Gennem arbejdet blev fokus daginstitution og skole, hvorfor Ungdomsringen og FUE venter med at lægge en masse energi i projektet.

4 Proces: ’Forældre på banen’ til ’Forældrenetværk’
2004: Revision/nytænkning? 2006: Reformer i DK, pause /10: Mange krav, nye muligheder, begrænsninger, teknologi, forskning, praksis m.m. Publikation skulle revideres Førte til: Næste, spørgsmål, udfordringer og ønsker

5 Spørgsmål - udfordringer
Hvad skal projektet? Hvordan får vi alle forældre med? Hvad skal fokus være? Hvad kan og vil de professionelle? Hvad virker forebyggende under hvilke betingelser? Hvad er et netværk? Blot et uddrag af spørgsmål udviklingsfasen bød på; roller ml. prof. & forældre, tidlig indsats, normal vs. specialområdet Efter lang søgen, fokus, handling med flere muligheder; Anderledes forældremøder, det konfliktuelle rum Inspiration til metodefrihed Hvorfra netværk med fordel udspringer – dagins., skole, SSP, klub, ungdomsskole – hvem

6 Inspirationskilder Viden Praksis
Kriminalitetsforebyggelse kræver også gode forældrefællesskaber Lovgrundlaget Den Ungdom Charlotte Højholt Elsebeth Jensen Dorte Kousholt Kjeld Pedersen Mange lokale erfaringer Lokale traditioner Esbjerg kommune Viborg kommune Silkeborg kommune Faxe og Frederikssund Skole og Samfund Alle har forældre.. Et udpluk af steder hvor nogle svar kom fra Husk:

7 Trivsel i skolen forebygger kriminalitet
Flere undersøgelser peger på, at trivslen i skolen forebygger kriminalitet. Undersøgelsen ”Den Ungdom” fra 2006 konkluderer bl.a., at: Trivsel i skolen er et væsentligt parameter for, at unge ikke begår kriminalitet. Klassens sociale kapital har en betydning for de unges risikoadfærd, tilfredshed og ”lykkefølelse”. Den sociale kapital er klassens ”sammenhængskraft”. De unges sociale position i ungdoms- og samfundslivet har en betydning. Kriminalitet kan blive et alternativ til skolemæssig succes – en måde at opnå anseelse og status på. ”Den Ungdom” findes på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside, dkr.dk, under menupunktet Undersøgelser. Ringsted forsøget, Alle De Andre Gør Det, Skolens Sociale Liv, Konfliktmæglere, Sikkerchat

8 Forældre og børn i sociale relationer
”Vi forældre overser ofte, at den nærmeste vej til vore egne børn går via deres venner. For ved at forholde sig til vore børns venner og betragte dem som ”vores fælles børn” styrker og udvikler vi vore egne børns netværk og relationer til troværdige voksne” (”Forældrenetværk i praksis”, SYSTIME AKADEMIC, 2003.) Kjeld Pedersen m.fl.

9 Børn og forældre i ”TID og RUM”
Børns deltagelsesbaner – hjemme-daginstitution-skole-SFO-klub-venner-organiseret fritid mm. Forældrenes liv i familie, arbejde og fritid Det konfliktuelle rum Anderledes forældremøder

10 Hvem forbinder børnenes liv?
Kunsten at skabe forbindelsen mellem børns deltagelsesbaner Forældrene - det koordinerende led i børnenes sociale liv Interessefællesskaber af forældre, der forbinder og koordinerer Udvikling af forældrenetværk

11 Formålet for forældresamarbejde
Høj grad af frihed for indhold i samarbejdet Så hvad skal indholdet være? Samarbejde om det sociale liv i et forebyggende og inkluderende perspektiv At få de fleste forældre med i samarbejdet – og alle børn

12 Forældrenetværk for trivsel og inklusion
Kæmpe bagland Fx mere end professionelle, 3000 institutioner, skolebestyrelser og forældre?? November 2009: 3 konferencer med 600 deltagere Flot omtale og feed-back Samspil - Første optryk

13 Forældrenetværk i fællesskab
Samspillet som døråbner for dialog i forældrefællesskabet Dialog om konkrete lokale spørgsmål i forældregruppen - cases – billeder i æsken eller konstrueret af de professionelle Samspillet som et skridt på vejen til dannelse af forældrenetværk…. Forældrenetværk for fællesskab

14 Kort intro til Samspillet
Spilvejledning Blankekort er både til forældrene og professionelle – giv tid til reflektion Cases og billeder er inspiration Alle skal til orde Professsionel er igangsætter, guide, opsamler og fremmer gode aftaler og processer

15 Vejledning til Samspillet
Hver deltager får 2 minutter til at: 1: Vælge et billedkort 2: Vælge en case 3: Selv formulere et udsagn Kortet skal afspejle et emne, et problem, en tvivl eller en undren Som man har lyst til at tale med de Øvrige forældre om. 5. april 2017 Side 15

16 Vejledning til Samspillet
Læg kortene på bordet Med bagsiden op Bland dem

17 Vejledning til Samspillet
En af gruppen trækker et kort Kortet læses højt eller vises. Vedkommende giver sin Umiddelbare mening til kende. Sender kortet videre til sin nabo. Kortet fortsætter bordet rundt.

18 Vejledning til Samspillet
Når runden er ovre – Fælles diskussion Max. 5 minutter.

19 Vejledning til Samspillet
Sådan fortsættes. Efter ca. 40 min. Vælger Gruppen det kort, der gav Den bedste diskussion.

20 Vejledning til Samspillet
Alle mødes i plenum! Hver grupper fremlægger deres valg Fælles debat i forældregruppen.. I dag: Afslutter vi med jeres Kommentarer til spillet: Kan I bruge det til at skabe dialog?


Download ppt "Forældrenetværk Hvorfor – Hvordan? Line Buchholt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google