Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

-gensyn med den professionelle lærer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "-gensyn med den professionelle lærer"— Præsentationens transcript:

1 -gensyn med den professionelle lærer
Arbejdstidsaftale ’08 -gensyn med den professionelle lærer Glostrup Lærerforening

2 Glostrup Lærerforening
Aftalens grundlag At tilbagegive læreren professionalismen, dvs. at erstatte kontrol med råderum og fagligt ansvar At skabe pædagogisk ledelse, dvs. at erstatte bureaukrati og timetælleri med synlig og klar pædagogisk retning og ledelse Glostrup Lærerforening

3 Aftalens grundelementer
Maksimum og omregningsfaktor Den enkelte lærers undervisningstimetal Årligt timetal – grundskema Arbejdstidens placering Andre opgaver – tilrettelæggelse Glostrup Lærerforening

4 Glostrup Lærerforening
Fokuspunkter Drøftelse af mål og intentioner At understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads At skabe rammer for fortsat skoleudvikling Hvilke muligheder tegner sig ? Hvilke udfordringer tegner sig ? Glostrup Lærerforening

5 Glostrup Lærerforening
Hvordan? Fokus på kærneopgaven – den samlede undervisningsopgave Fundamentet er dialog og samarbejde mellem lærere og skoleledelse Rammer – der understøtter den professionelle lærer Rammer – der giver rum til ledelse Enkel og ubureaukratisk planlægning Glostrup Lærerforening

6 Arbejdstidens placering
Ikke traditionel møde-/tjenesteplansbestemmelser Ikke op til bureaukratiske regler om tilstedeværelse Udgangspunktet for planlægning af arbejdstiden – lærerne/teamet planlægger Glostrup Lærerforening

7 Glostrup Lærerforening
Tilstedeværelse Alle arbejdsopgaver kan gøres til genstand for tilstedeværelse, forudsat det giver mening Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt kan lærer/lærerteam komme med et oplæg Den endelige plan bliver til i dialog mellem ledelse og lærer/team Skolelederen kan i sidste ende fastlægge planen for tilstedeværelse Glostrup Lærerforening

8 Glostrup Lærerforening
Ændringer i planen Hvis der i løbet af skoleåret opstår behov for at ændre på indhold eller omfang drøftes dette mellem skoleleder og lærer – ligeledes konsekvenser af ændringen Glostrup Lærerforening

9 Glostrup Lærerforening
Mulighed for aftaler Akkordaftaler på Kommune/Kredsniveau Akkordaftaler på Skole/TR-niveau Aftaler mellem Leder/Lærer Glostrup Lærerforening

10 Glostrup Lærerforening
Andre opgaver Opgaver der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen Lejrskoler, klasselærerfunktion samt afgangsprøver og censur Der skal ved tidsfastsættelsen tages højde for hele opgavens omfang på baggrund af en dialog Glostrup Lærerforening

11 Elementer fra Glostrups aftale
1674 timer årligt Faktor 2,18 – max. uv. timetal 767/737 timer Kommunale akkorder Lokale akkorder Mellemtimer/min. mødetid pr. dag Uenighed om fortolkning Glostrup Lærerforening


Download ppt "-gensyn med den professionelle lærer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google