Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fredericia Lærerkreds

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fredericia Lærerkreds"— Præsentationens transcript:

1 Fredericia Lærerkreds
Ny arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale fra til ? Fredericia Lærerkreds

2 Fredericia Lærerkreds
Baggrunden Historikken bag arbejdstidsaftalen Professionsidealet DLFs formand og hovedstyrelse OK 05 og OK 08 Fredericia Lærerkreds

3 Fredericia Lærerkreds
Fremtiden Visionen i arbejdstidsaftalen Fremadrettet, udvikling af folkeskolen Råderum, pædagogisk og fagligt, fleksibilitet Tillid, dialog og samarbejde mellem lærer-team-ledelse Arbejdsopgavernes fordeling, arbejdsmiljøet Sikring af nyuddannede, rekruttering Fredericia Lærerkreds

4 Fredericia Lærerkreds
Den centrale aftale Arbejdstiden deles i tre forskellige dele: Undervisningsopgaven Opgaver i tilknytning til undervisningen Andre opgaver Undervisningsopgaven og opgaver i tilknytning til undervisningen knyttes sammen med en faktor. Fredericia Lærerkreds

5 ”Ægget” – en model til beskrivelse af arbejdstidsaftalen
”Hviden” , dvs. ”Andre opgaver” indeholder: ”Blommen”, dvs. UV og opgaver i tilknytning til UV indeholder: deltagelse i møder fælles for alle lærere, fx PR, pæd.dage og MUS Efter/videre-udd. Tillidshverv, fx TR, MED, skolebestyrelse Konkrete opgaver/funktioner, fx skolebib., vejleder, tilsyn, teamkoor. o.lign. Deltagelse i udviklingsprojekter, kom. udvalg o.lign. uden for egen skole Møder og udvalg vedr. skolens virksom- hed, fx forretningsudvalg mm. Klasselærer, supplerende tid til prøver og lejrskoler Andre opgaver UV = Undervisning ud fra §16 Opgaver i tilknytning til underv: forberedelse og efterbehandling af uv. - alene og sammen med andre samarbejde og udvikling, uanset form om alle forhold vedr. uv. Og øvrige opgaver i relation til uv med alle relevante parter faglig ajourføring elevpraktik, brobygning, intro-forløb klargøring og tilfældige forlængelser af skoledagen opgaver mellem uv-opgaver og pauser A UV + opgaver i tilknytning til UV Fredericia Lærerkreds 5

6 A05 A08 Dansk 9.a Mediecenter Mat. 3.c Lærermøde åbningstid
Forberedelse ”175” Klasselærer PR-møde Teamarbejde It-vejl. It-vejl. 6. uge Skole-hjem Socialrådgiver A A08 Teamsamtale Tilsyn: Sløjd Psykolog MUS Kommunale udvalg Lejrskoler A U OT

7 Fredericia Lærerkreds
Omsætningen fra A 05 til A08 Aftalen er ressourceneutral. Aftalens udgangspunkt er en overførelse af det nuværende aktivitetsniveau. Alle arbejdstidsressourcer er opgjort og overført til ny aftale, konsekvensen er faktoren. Alle lønressourcer er ligeledes opgjort og overført til ny aftale. Fredericia Lærerkreds

8 Omsætningen, hvad betyder det så fremover
Fredericias faktor på 1,21 betyder at 1 undervisningstime og 1,21 timer i undervisningsrelateret tid = 2,21 timer Det giver et undervisningsmaksimum på 1680/40 = 42 timer om ugen. 42/2,21 = 19,00 timer. Lektioner: 19,00 timer x 4/3 = 25,34 lektioner om ugen. Af tekniske grunde er undervisningsmaksimum for hele året 756 timer. Alle andre opgaver vil nedsætte dette maksimum for den enkelte lærer. Fredericia Lærerkreds

9 Opgaveoversigt - Nedtælling
Opgaveoversigt Andre opgaver Timetal Maksimalt timetal 6. ferieuge PR og pæd. dage MUS og skolefest Klasselærer Kursus Omregningsfaktor ,21= 2,21 Årlige undervisningstimer /2,21= 691,40 Fredericia Lærerkreds

10 Undervisningsopgaven
Til undervisning Lektioner 691,40 2. B dansk 2. B dansk - klassens tid 2. B billedkunst 2. A billedkunst 3. B billedkunst 5. B engelsk 5. A engelsk Vikartimer Undervisning i alt Resttimetal ,40 Fredericia Lærerkreds

11 Fredericia Lærerkreds
Omprioriteringer Er det muligt at aflære timetælleriet, både for lærere og ledere Er lærerne klar til at prioritere op og ned, herunder ændringer i løbet af skoleåret? Kan vi arbejde med forskellig indsats i teamet? Fredericia Lærerkreds

12 Fredericia aftalens ændringer
Lærere med andre større opgaver Bibliotekarer, åbningstid er undervisningstid TR, forholdsmæssig del af 375 med, kommunal TR-aftale IT vejledere, forholdsmæssig del af 375 med, undervisning AKT lærere, undervisning Læsevejledere, undervisning Hold-, to lærer og vikarundervisning, samme faktor Fredericia Lærerkreds

13 Fredericia aftalens ændringer
Ny uddannede sikres bedre forhold Aldersreduktions værdi bevares Lejrskole, prøver og censur aftaler bevares Tekstmæssig sikring omkring: Tilstedeværelse Mellemtimer Dialogen TRs rolle Fredericia Lærerkreds

14 Fredericia aftalens ændringer
De grupper, der mister, skal have tillæg. Undervisningstillæg Overført OK-ansatte og tjenestemænd, gives fra time 1 Akkordtillæg, ulempeydelser og selvstyrende team. Samles i Fredericia tillæg, forskel mellem tjeneste og OK Specialundervisnings tillæg Fortsætter lille justering Fredericia Lærerkreds

15 Fredericia aftalens ændringer
Evalueringer Løn sammenligning nov. 08 og nov. 09, væsentlige Evalueringsundersøgelse hos alle i 2010 Aftalen kan opsiges hvert år af begge parter Fredericia Lærerkreds

16 Fredericia Lærerkreds
Tolkninger Arbejdsgruppen kommer med tolkninger Censur er som prøveaftale 756 timer i maks. timetal, giver 1670,71 timer, rest til andre Fredericia Lærerkreds

17 Fredericia Lærerkreds
Videre forløb, følg Tillidsrepræsentanten Fredericia Lærerkreds


Download ppt "Fredericia Lærerkreds"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google