Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation, Sundhedsfagligt forum, Hillerød Hospital, 24

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation, Sundhedsfagligt forum, Hillerød Hospital, 24"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation, Sundhedsfagligt forum, Hillerød Hospital, 24
Præsentation, Sundhedsfagligt forum, Hillerød Hospital, 24. maj 2012 af forskningsprojekt: Ansvar og ansvarlighed for koordination af patientforløb - et casestudie med fokus på den sundhedsprofessionelle i Hillerød Kommune Jakob Schierup Bovin, udviklingskonsulent, projektleder E-post: Tlf.: Professionsinstituttet KLEO/sundhed – ledelse og organisationsudvikling Professionshøjskolen UCC KLEO / Sundhed

2 Illustration af fokus for projektet:
At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

3 Baggrund Formål Metode Resultater Fokuspunkter og anbefalinger
Præsentation af: Baggrund Formål Metode Resultater Fokuspunkter og anbefalinger Strukturreform mv. Undersøge ”den ensomme cowboy” Casestudiemetode + modus 2 At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

4 Skærm-dump fra d.d., 9. maj, 2012 At sætte klinisk viden i spil
KLEO / Sundhed

5 Tre slags resultater Rammer for praksis
Kvantitative konklusioner om praksis Kvalitative konklusioner om praksis At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

6 Resultater 1: Rammer for praksis
En kinesisk æske af rammer for rammer… Samlet billede af casekommunen - tre spændingsfelter: Borger- og patienttilgang Standardisering og individualitet Centralisering og decentralisering af ansvar for koordination At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

7 Fund om praksis Kategorisering efter udførerfunktion og forskellige typer af koordination: Udførerfunktion (sundhedsfaglig kerneydelse) Kontaktpersonfunktion (informationsformidling) Forløbskoordination (enkeltforløbs sammenhæng) Bevilling (inkl. formel visitation) Samarbejdskoordination (organisationsudvikling) Udførerfunktion Koordi-nation At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

8 Resultater 2: Kvantitative fund om praksis
Kvantitativ hovedkonklusion A: Udførerfunktion og forløbskoordination fylder mest Kvantitativ hovedkonklusion B: Det hænger sammen! Udførerfunktion og koordination (som samlet hele) hænger sammen Forskellige former for koordination hænger sammen (også i hospi-talsregi) At sætte klinisk viden i spil AMA/skadestue som eksempel: Triagerende, koordinerende, ansvarshavende, kontaktperson(er), udførende og ledende KLEO / Sundhed

9 At sætte klinisk viden i spil
KLEO / Sundhed

10 Det hænger sammen (kvantitativt) …men hvordan (kvalitativt)?
Resultater 3: Kvalitative resultater om praksis At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

11 3 eksempler på sammenhæng mellem funktioner:
Sammenhæng mellem udførerfunktion og forløbskoordination: ”[Vi koordinerer] fordi at vi har borgeren i centrum, og det gør vi fordi at vi måske netop er den, der har den helt rigtige kontakt til borgeren, så det giver mening at det også er os, der har den rolle også at få samlet personer” Sammenhæng mellem forløbskoordination og bevilling: ”Jeg tilbyder tit et besøg inden for halvanden måned – det er noget uden for loven, men hvis jeg kan se, at jeg tror der er mening med det, så gør jeg det” Sammenhæng mellem div. og samarbejdskoordination ”I refleksion over vores dagligdag. Hvis vi kan se, at der er nogle ting, der giver mere mening, så prøver vi at skubbe på dem ved at ændre kvalitetsstandarder eller få strikket vores tilbud sammen, så det matcher det vi har og ikke kun tænke vores lille hjørne…” At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

12 Skoven, træerne og det midt i mellem
To kvantitative hovedkonklusioner Et gennemgående mønster 341 citater/eksempler På baggrund af samlet analyse af eksempler At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

13 Forløbsko-ordination
Ansvar Udfører Samarb.koordination Haves Tages Haves Kontakt-person Tages Bevilling Tages At sætte klinisk viden i spil Forløbsko-ordination KLEO / Sundhed

14 Forløbsko-ordination
Leder Ansvar undtagelser Udfører Samarb.koordination Haves Haves Tages Tages Haves Kontakt-person Haves Tages Bevilling Haves Tages Eks. på undtagelse; visitator At sætte klinisk viden i spil Forløbsko-ordination Forløbskoordinator (i de kommuner, som har dét) KLEO / Sundhed

15 Forløbsko-ordination
Eksempel 1 Udfører ”[Vi koordinerer] fordi at vi har borgeren i centrum, og det gør vi fordi at vi måske netop er den, der har den helt rigtige kontakt til borgeren, så det giver mening at det også er os, der har den rolle også at få samlet personer” Kontakt-person At sætte klinisk viden i spil Forløbsko-ordination KLEO / Sundhed

16 Forløbsko-ordination
”Jeg tilbyder tit et besøg inden for halvanden måned – det er noget uden for loven, men hvis jeg kan se, at jeg tror der er mening med det, så gør jeg det” Udfører Kontakt-person Bevilling At sætte klinisk viden i spil Forløbsko-ordination Eksempel 2 KLEO / Sundhed

17 Forløbsko-ordination
”I refleksion over vores dagligdag […] så prøver vi at skubbe […på f.eks. standarder…] og ikke kun tænke vores lille hjørne…” Udfører Samarb.koordination Kontakt-person Bevilling At sætte klinisk viden i spil Forløbsko-ordination Eksempel 3 KLEO / Sundhed

18 Den sundheds-professionelle Forløbsko-ordination
Borger Organisation Konkret Individuelt Krop Ide Generelt Abstrakt Ansvar Udfører Samarb.koordination Den sundheds-professionelle Kontakt-person Bevilling At sætte klinisk viden i spil Forløbsko-ordination KLEO / Sundhed

19 Ansvar Hvordan? Borger Organisation Den sundheds-professionelle
Åbent Dialog og oversættelse samt Fortolkning, forhandling og Iscenesættelse At sætte klinisk viden i spil Skjult KLEO / Sundhed

20 Ansvar Hvorfor? Borger Organisation Den sundheds-professionelle
Med henblik på kvalitet …i spændingsfelter mellem legitimitet og legalitet Etisk gyldigt Formelt gyldigt At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

21 Den sundheds-professionelle
Borger Organisation Ansvar På hvilken baggrund? Den sundheds-professionelle 1) Viden om borgere 2) Faglighed 3) Organisatorisk forståelse At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

22 Forløbsko-ordination
Virkeligheden Udfører Samarb.koordination Kontakt-person Bevilling At sætte klinisk viden i spil Forløbsko-ordination KLEO / Sundhed

23 Baggrund Formål Metode Resultater Fokuspunkter og anbefalinger
Præsentation af: Baggrund Formål Metode Resultater Fokuspunkter og anbefalinger At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

24 Fokuspunkter og anbefalinger
Centralt og decentralt ansvar Struktur Kompetencer Kultur At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

25 Fokuspunkt ang. placeringer af koordinationsansvar
Ved central placering af ansvar, fokus på: overdragelse af viden fra udfører til koordinator udvikling af kompetencer hos koordinatorer ift. forandringsledelse, innovation og gennemslagskraft Ved decentral placering af ansvar, fokus på: evt. overdragelse af borgere til medarbejdere med organisatorisk kompetence udvikling af kompetencer hos udførere ift. organisatorisk forståelse Ledervinkel: ledelse af selvledende og medledende medarbejdere fordrer mere ledelse I hvert fald en anden form for ledelse f.eks. værdiledelse eller ledelse af kulturprocesser eller ledelse af organisationsudvikling igennem udvikling af medarbejderes kompetencer Også værd at tænke på følgende ved rekruttering: Kan medarbejderen forene faglighed og økonomisk ansvarlighed? …for ellers holder det ikke i længden med selvledelse. At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

26 Anbefalinger ang. struktur
Formelle (leder)aftaler på tværs: En leder er både struktur og aktør Koordinationsstratificering Kvantitativ og kvalitativ Dømmekraft og casebeskrivelser Jævnlig revision Økonomi Råderum for udfører fordrer ansvarlighed hos udfører Råderum kan f.eks. bestå i bevillingskompetence på tværs af områder IT Tydelig kommunikation Opsporing og opfølgning Forventede grader af ansvarstagning At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

27 Anbefalinger ang. kompetenceudvikling
Organisatoriske, pædagogiske, personlige og kliniske kompetencer Samlet systematisk strategisk kompetenceudvikling Borgerbehov + koordinationsstratificering = kompetencebehov Organisatoriske At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

28 Anbefalinger ang. kultur
Afklaring af roller Egen Andres Fokus på proces i spændingsfelter mellem struktur og kultur Værdier og frontlinjekompetence Forskel på intentioner og konsekvenser Ledervinkel: At lede kultur… f.eks. ved at iværksætte målrettede processer …mødes på tværs om konkrete borgerforløb fokus på roller og positioner At sætte klinisk viden i spil KLEO / Sundhed

29 Link til projektrapport:


Download ppt "Præsentation, Sundhedsfagligt forum, Hillerød Hospital, 24"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google