Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hovedsigte med analysen:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hovedsigte med analysen:"— Præsentationens transcript:

1 Hovedsigte med analysen:
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Hovedsigte med analysen: Hovedsigtet med denne analyse er at foretage en komparativ analyse af anvendelsen af læremedier i udvalgte professionsuddannelser. Analysen vil fokusere på, i hvilken udstrækning læremedie-anvendelsen giver de studerende mulighed for under deres uddannelse at stifte bekendtskab med professionsfeltets arbejdsmåde/arbejdsmetoder. University College Syd, 3. april 2017

2 Analysen vil fokuserer på følgende tre spørgsmål:
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Analysen vil fokuserer på følgende tre spørgsmål: -Informerer læremediet om professionsfeltets arbejdsmåder og udfordringer? -Giver læremediet de studerende mulighed for at afprøve /øve sig i at udføre vigtige sider af professionsfeltets arbejdsopgaver? -Giver læremediet de studerende mulighed for kritisk at reflektere over professionsfeltet, for der igennem at udvikle dette felt? University College Syd, 3. april 2017

3 Den (naive) didaktiske trekant (1. ordens medier):
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Den (naive) didaktiske trekant (1. ordens medier): Lærer henvendelse Elev fælles henvisning Fag/stof/emne/indhold (upræcis kategori) University College Syd, 3. april 2017

4 Undervisning som diskursiv formidling: Den naive didaktiske trekant:
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Undervisning som diskursiv formidling: Den naive didaktiske trekant: ”Nogen siger/viser noget til nogen” (Comenius) Den fordoblede didaktiske trekant: ”Nogen siger/viser noget om noget til nogen” University College Syd, 3. april 2017

5 Jank & Meyer (2006): Didaktiske modeller, s.204
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen ”I andre (dannelsesteoretiske, nbh) didaktikker f. eks. Klingberg og Blankertz, regnes medier principielt ikke til grundkategorierne” Jank & Meyer (2006): Didaktiske modeller, s.204 Th. Litt: Læremidler er lige-gyldige University College Syd, 3. april 2017

6 Læringsteoretisk /systemteoretisk tilgang:
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Læringsteoretisk /systemteoretisk tilgang: Paul Heimanns Beslutningsfelter: Intentionalitet, Tematik, Metodik og Valg af medier Jens Rasmussens Luhmann inspirede operative konstruktivisme: ”I min fortolkning af (den didaktiske , nbh) trekant(en) betegnes undervisning som det sociale system, der afgrænser trekantens sider.”: University College Syd, 3. april 2017

7 OMVERDEN Livets indhold
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Den fordoblede didaktiske trekant (2. ordens medier): OMVERDEN Livets indhold Under- visningens indhold SYSTEM Elev/ Lærer- studerende-rolle rolle Barn/ung Person Jens Rasmussen (2004): Undervisning i det refleksivt moderne, s University College Syd, 3. april 2017

8 OMVERDEN Professionsfeltets opgave
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen OMVERDEN Professionsfeltets opgave Henvisnings medier SYSTEM Studerende Lærer Unge Personer University College Syd, 3. april 2017

9 Analysens tre spørgsmål:
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Analysens tre spørgsmål: -Informerer læremediet om professionsfeltets arbejdsmåder og udfordringer? -Giver læremediet de studerende mulighed for at afprøve /øve sig i at udføre vigtige sider af professionsfeltets arbejdsopgaver? -Giver læremediet de studerende mulighed for kritisk at reflektere over professionsfeltet, for der igennem at udvikle dette felt? Peger på følgende spørgsmål: I. Hvad er velfærdsprofessionernes grundlæggende opgave (kode) II. Adskiller de enkelte velfærdsprofessioner sig mht. til denne grundlæggende opgave? Hvordan? III. Hvilken viden/færdigheder skal formidles i proff.udd? University College Syd, 3. april 2017

10 Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Udvalgte professionstræk (funktionalistisk opfattelse - if. Parsons m.fl): Udøvelsen af en profession må indebære færdigheder, som bygger på teoretisk viden (kundskaber). 2. Der skal være etableret et etisk kodeks (code of conduct) til at sikre den professionelle integritet. 3. Professioner skal være organiseret (hvilket bl.a. indebærer professionel selvregulering og autonomi). 4. De professionelle skal have en følelse af identitet, dvs. dele fælles sociale værdier. 5. Der skal indenfor professionen være udviklet et fælles sprog, som bruges i udøvelsen af professionen, men som kun delvist forstås af folk udefra. Her fra Weicher og Fibæk Laursen (red.): Person og profession, s. 75, Billesø & Baltzer. University College Syd, 3. april 2017

11 Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor (kernebegreber):
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor (kernebegreber): Professionsbasering professionerne Udviklingsbasering Universiteterne forskningstilknytning University College Syd, 3. april 2017

12 Udviklingsviden i en uddannelsespolitisk kontekst:
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Udviklingsviden i en uddannelsespolitisk kontekst: Top-down Universiteterne Bottom-up ”Forskning for evigheden” Lars Henrik Schmidt University College (transportkanal) Professionerne University College Syd, 3. april 2017

13 MVU-rådets oplæg om professionel viden:
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen MVU-rådets oplæg om professionel viden: Forskningsviden er karakteriseret ved, at den er teoribaseret og generaliseret, søger at forklare og forstå, men ikke nødvendigvis kan vejlede praksis. Udviklingsviden er karakteriseret ved at den søger at forklare praksis for at kunne intervenere. Den belyser på en gang et særligt fagligt eller tværfagligt domæne og inddrager samtidigt de processer hvori viden opstår og deles. Praksisviden er karakteriseret ved at den er erfaringsbaseret og lokal, men ikke nødvendigvis er overførbar til andre sammenhænge. University College Syd, 3. april 2017

14 Alexander von Oettingen m.fl.
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen MVU-rådet Jens Rasmussen Alexander von Oettingen m.fl. Universiteterne Forsknings- viden Videnskabelig University college Udviklings- Professions- Professionerne Praksis- Erfarings- University College Syd, 3. april 2017

15 Luhmanns organisationsteori
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Luhmanns organisationsteori Funktionssystemer i det moderne samfund: Det økonomiske system: Penge: fortjeneste / ikke-fortjeneste Det politiske system: Magt: indflydelse / ikke-indflydelse Det videnskabelige system: Sandhed: sand / falsk Kunstens system: Skønhed: sublimt / ikke-sublimt Moralens system: Det gode: agtelse/ikke-agtelse Kærlighedens system: Kærlighed: elsker / elsker ikke Uddannelsessystemet: Eleven: formiddelbar /ikke formiddelbar / ”med” / ”ikke med” University College Syd, 3. april 2017

16 Profession Hoved- Organisation aktivitet Klient- begnelse Kode
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Profession Hoved- Organisation aktivitet Klient- begnelse Kode Succes/fiasko Læge Hospital Lægepraksis Behandler Patient Rask/syg University College Syd, 3. april 2017

17 Profession Hoved- Organisation aktivitet Klient- begnelse Kode
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Profession Hoved- Organisation aktivitet Klient- begnelse Kode Succes/fiasko Læge Hospital Behandler Patient Rask/syg Lærer Skole Underviser Elev Formiddelbar / Ikke-formiddelbar Sygeplejer-ske Omsorg Lindring/ Ikke-lindring University College Syd, 3. april 2017

18 Profession Hoved- Organisation aktivitet Klient- begnelse Kode
Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Profession Hoved- Organisation aktivitet Klient- begnelse Kode Succes/fiasko Læge Hospital Behandler Patient Rask/syg Lærer Skole Underviser Elev Formiddelbar / Ikke-formiddelbar Sygeplejerske Omsorg Lindring/ Ikke-lindring Pædagog ? University College Syd, 3. april 2017

19 Komparativ analyse af anvendelsen af lærermedier på udvalgte professionsuddannelserne (velfærdsprofessionerne) Lektor Ph.d. Niels Buur Hansen Litteratur: Niels Buur Hansen (2007): ”Professionsdannelse: Professionsuddannelse anskuet som henvendelse og henvisning” og ”Evidens, kompetence og professionsuddannelse i Alexander von Oettingen og Finn Wiedemann (red.): Mellem teori og praksis. Aktuelle udfordringer for pædagogiske professioner og professionsuddannelser, Syddansk Universitetsforlag. Werner Jank & Hilbert Meyer (2006): Didaktiske modeller, Gyldendals Lærerbibliotek MVU-rådets oplæg om professionel viden, Undervsiningsministeriet 2007 Alexander von Oettingen (2007): ”Pædagogiske handleteorier i difference mellem teori og praksis” i Alexander von Oettingen og Finn Wiedemann (red.): Mellem teori og praksis. Aktuelle udfordringer for pædagogiske professioner og professionsuddannelser, Syddansk Universitetsforlag. Lars Qvortrup (1998): ”Den lærende organisation” i Bisgaard og Rasmussen (red.): Pædagogiske teorier, Billesø & Baltzer. Jens Rasmussen (2004): Undervisning i det refleksivt moderne, Reitzels Forlag Jens Rasmussen m.fl.(2007): Viden om uddannelse, Hans Reitzels Forlag University College Syd, 3. april 2017


Download ppt "Hovedsigte med analysen:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google