Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet"— Præsentationens transcript:

1 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Helhedsorienteret styringssystem, der skal sikre den nødvendige planlægning, gennemførelse og kontrol af en effektiv materialestrøm fra råvareleverandør til slutbruger samt bortskaffelse og genbrug af udtjente produkter alt sammen med det formål at tilfredsstille kundernes behov

2 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Logistiksystemet Forsynings- marked Produktionsvirksomhed Afsætnings- marked Leverandør Indkøbs- styring Produktions- styring Distributions- styring Mellem- handler Forbruger Leverandør Råvare- lager Produktion Færdigvare- lager Mellem- handler Forbruger Indgående logistik Intern logistik Udgående logistik Genbrug Sortering Indsamling Bort- skaffelse Affald Returlogistik Affalds- og genbrugsmarked

3 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Supply Chain Management Leveran- dører af kompo- nenter Leveran- dører af råvarer Færdig- varepro- ducenter Gros- sister Detali- handlere For- brugere

4 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Virksomhedens logistikstrategi Forsyningsstrategi Hvilke varer skal virksomheden selv producere Hvilke varer skal den indkøbe hos sine leverandører Leverandørsamarbejde Produktionsstrategi Sammensætning af produktionsressourcer Tilrettelæggelse af produktionsforløb Distributionsstrategi Distributionskanaler

5 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Virksomhedens koordinering af logistikken Mange Varianter Salg Økonomi Store Små Kort Små Lagre Indkøbs- mængder Leve- ringstid Store Store Store Lang Produktion Indkøb Kort Leveringstid Lang

6 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Logistikfunktionens organisering Centralisering af logistikfunktionen Fordele: Samlet overblik over alle logistikaktiviteter Ulemper: Risiko for konflikter mellem logistikafdeling og produktion og salg Direktør Logistik Produktion Salg Økonomi Indkøb Lager Produktions- planlægning Distribution

7 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Logistikfunktionens organisering Decentralisering af logistikfunktionen Fordele: Større fleksibilitet Ulemper: Vanskeligt at sikre helhedssyn Direktør Indkøb Produktion Salg Økonomi Indkøb Lager Produktions- planlægning Distribution

8 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Leveringsservice leveringstid lagerservicegrad leveringsoverholdelse leveringssikkerhed leveringsfleksibilitet leveringsinformation Logistikomkostninger lageromkostninger emballage- og pakkeomkostninger transportomkostninger administrative logistikomkostninger mangelomkostninger

9 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Leveringsservice Logistisk effektivitet = Logistikomkostninger Forbedring af logistisk effektivitet Leveringsservicen forbedres for de samme eller færre logistikomkostninger Leveringsservicen forbedres mere end logistikomkostningerne stiger Leveringsservicen fastholdes med færre logistikomkostninger Leveringsservicen forringes mindre end logistikomkostningerne falder Forbedring af rentabilitet (afkastningsgrad) Øge omsætning ved hjælp af forbedret leveringsservice Reducere logistikomkostninger ved hjælp af besparelser Reducere investeringer i f.eks. varelager

10 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Varelagerets omsætningshastighed 20x3 20x4 20x5 Nettoomsætning - Vareforbrug 25.000 14.800 30.000 18.000 33.000 20.000 Bruttofortjeneste 10.200 12.000 13.000 Ultimo 20x2 Ultimo 20x3 Ultimo 20x4 Ultimo 20x5 Varelager 2.500 3.000 3.200 3.300 360 Omsætningshastigheden Vareforbrug Gennemsnitligt varelager 360 5,4 = 67 dage Varelagerets omsætningshastighed = Antal lagerdage = 14.800 2.750 360 5,8 18.000 3.100 20.000 3.250 360 6,2 = 62 dage = 58 dage = 5,4 gange = 5,8 gange = 6,2 gange 20x3 20x4 20x5 Primolager Ultimolager I alt Gennemsnitligt varelager Varelagerets omsætningshastighed Antal lagerdage 2.500 3.000 3.200 3.000 3.200 3.300 5.500 6.200 6.500 2.750 3.100 3.250 5,4 gange 5,8 gange 6,2 gange 67 dage 62 dage 58 dage

11 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Analyse af virksomhedens logistikomkostninger 20x3 20x4 20x5 Nettoomsætning 25.000 30.000 33.000 Lageromkostninger Emballage- og pakkeomkostninger Transportomkostninger Administrative logistikomkostninger 1.750 1.250 1.500 800 1.950 1.450 1.850 850 2.075 1.550 2.050 900 I alt 5.300 6.100 6.575 Indeks 20x3 20x4 20x5 Nettoomsætning Lageromkostninger Emballage- og pakkeomkostninger Transportomkostninger Administrative logistikomkostninger I alt Indekstal = Årets tal x 100 Basisårets tal 100 120 132 100 111 119 100 116 124 100 123 137 100 106 113 100 115 124

12 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Analyse af virksomhedens leveringsservice Prioritering af leveringsservice ABC – kunder ABC – varer Kvalitative analyser Spørgeskemaundersøgelser Kvantitative analyser Leveringstid Lagerservicegrad Leveringsoverholdelse Leveringssikkerhed (kvantum) Leveringssikkerhed (kvalitet) Leveringsfleksibilitet Sammenligning af faktiske leveringstider med målsætning Antal ekspederede ordrer x 100 Antal modtagne ordrer Antal ordrer leveret i rette tid x 100 Antal ordrer i alt Antal ordrer leveret i rette mængde x 100 Antal ordrer i alt Antal ordrer leveret i rette kvalitet x 100 Antal ordrer i alt Antal tilfælde, hvor man har imødekommet ønsker om ændringer i allerede afgivne ordrer Antal forespørgsler om ændrin- ger i allerede afgivne ordrer

13 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Gab-analyser af logistisk effektivitet Varelagerets omsætningshastighed 20x3 20x4 20x5 Fastsat mål Faktisk præstation 8,0 gange 5,4 gange 5,8 gange 6,2 gange Gab 2,6 gange 2,2 gange 1,8 gange Lagerservicegrad baseret på antal ordrer 20x3 20x4 20x5 Fastsat mål Faktisk præstation 95% 94% Gab 1% 0% Lagerservicegrad baseret på antal ordrelinjer 20x3 20x4 20x5 Fastsat mål Faktisk præstation 98% 95% 96% 97% Gab 3% 2% 1%

14 15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Benchmarking Benchmarking Intern benchmarking Sammenligning med andre afdelinger i samme virksomhed eller koncern Ekstern benchmarking Sammenligning med de bedste inden for samme branche Funktionel benchmarking Sammenligning med de bedste på området uden hensyntagen til branche


Download ppt "15. Logistikbegrebet og logistisk effektivitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google