Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagogiske metoder i voksenundervisningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagogiske metoder i voksenundervisningen"— Præsentationens transcript:

1 Pædagogiske metoder i voksenundervisningen
Uddannelsesdag på abcSPROG 28/3 2014 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

2 Pædagogiske metoder i voksenundervisningen
Dagens program: 1. introduktion 2. at ville 3. at forstå 4. at gøre 5. at kunne 6. opsamling/afslutning 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

3 Benedikte Skaarup, abcSPROG
1. Introduktion Kursus i Göteborg Nycklar till kunskap: Fokus på individet Elevens rolle: være aktiv, producere viden Lærerens rolle: ikke give færdige svar, men give redskaber og øvelser 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

4 Benedikte Skaarup, abcSPROG
1. Introduktion Hvad er viden? Læringsprocessen Lærerrollen Voksenundervisning 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

5 Benedikte Skaarup, abcSPROG
1. Introduktion Hvad er viden? Traditionel tilgang: Udviklingsorien-teret tilgang: Produkt Proces Kvantitet Kvalitet En mængde fakta At virkelig forstå Atomistisk (dele) Holistisk (helhed) Overfladisk Dybdegående 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

6 Benedikte Skaarup, abcSPROG
Introduktion Udviklingsorienteret tilgang: Fælles ansvar Ikke give færdige svar Give redskaber og metoder Eleverne undersøger, finder ud af, leder efter sammenhæng, finder svaret Læreren støtter og guider 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

7 Benedikte Skaarup, abcSPROG
1. Introduktion Læringsprocessen Teori og praksis Empiri (at dokumentere, beskrive virkeligheden) Analyse (at forstå, fortolke, forklare) Syntese (at begribe, få indsigt) Procesorienteret undervisning: Analysér et konkret problem ud fra flere teorier 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

8 Benedikte Skaarup, abcSPROG
1. Introduktion Forskellige former for læring: Tilpasningsorien-teret læring: Udviklingsorienteret læring: - Det som eleven skal lære er allerede bestemt - Eleven bestemmer selv (kompetenceudvikling) - Stiller større krav til eleven 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

9 Benedikte Skaarup, abcSPROG
1. Introduktion Forskellige former for læring: Overfladisk indlæringsstrategi: Dybdeorienteret indlæring: - Memorere, indlære fakta, udenadslære, paratviden - Søge efter mening, se sammenhænge, relatere til virkeligheden - Forelæsning, læreren snakker mest - Ny viden passes ind i tidligere vidensstrukturer - Kræver stor deltageraktivitet 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

10 Benedikte Skaarup, abcSPROG
1. Introduktion Lærerrollen (i den dybdeorienterede læring): Vejleder; stimulerer til opsøgning af viden Styrende funktion (autoritet og struktur) Autoritet uden at være autoritær ”laden-stå-til” skaber usikkerhed For autoritær: følelse af tvang 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

11 Benedikte Skaarup, abcSPROG
Introduktion Voksenundervisning: Frihed og deltageraktivitet ikke en selvfølge Mistet glæden ved at undersøge, lege, lære Læring burde skabe flow Flow= tilpas udfordrende + feedback Genopdage glæden og turde begå fejl 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

12 Benedikte Skaarup, abcSPROG
1. Introduktion Bikube: Hvordan oplever I jeres elevers tilgang til læring? 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

13 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville ville gøre forstå kunne 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

14 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Bikube: Hvad kan motivere nogen til at lære noget? 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

15 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Indre motivation: Lyst til at lære Relevant viden Selvudvikling Ydre motivation: Få gode karakterer Bestå eksamen Få en uddannelse 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

16 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Motivation fremmer læring Motivation = mere energi på studierne + større opmærksomhed = større fremgang, positive oplevelser, øget selvtillid 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

17 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Motivationsfaktorer: Attitude (positiv) Behov (relevans) Stimulans (variation, interessevækkende, udfordring) Følelse (selvværd, føle sig vigtig, bedre selvtillid, at kunne påvirke, følelse af produktivitet og kompetence) Et trygt miljø Balance mellem niveau og krav Kompetenceøgning (opleve fremgang) 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

18 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Motivationsmål: Arbejdsmetoder: Skabe positive attituder til emnet; vise relevansen; være opmærksom på elevernes behov - Formulér konkrete mål sammen med eleverne, tydeliggør hvad der skal læres, knyt an til virkeligheden. - Skab et trygt miljø som fremmer læring. 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

19 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Motivationsmål: Arbejdsmetoder: Give stimulans og skabe en positiv følelse for studierne Skab tilpas udfordrende situationer, hvor eleverne får mulighed for selv at gøre opdagelser. Variér metoderne. Giv tilpas arbejdsbyrde med mulighed for at planlægge sine indsatser. Udvikl arbejdsmetoder og bedømmelsesformer i fællesskab. 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

20 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Motivationsmål: Arbejdsmetoder: Give eleverne mulighed for at se, at de øger deres kompetence Giv mulighed for at anvende sin viden i praksis Giv trinvis, konstruktiv og konkret feedback 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

21 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Indlæringsstil: At lære via følelsesmæssig indlevelse i andres situation At anvende sine sanser og være opmærksom på tegn i omgivelserne At resonere logisk og anvende sig af symbolsk tænkning At lære ved at gøre (handlingsorienteret læring) 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

22 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Indlæringsstil: VARK: V: visuel (se, illustrationer, tekst) A: auditiv (lytte, fortællinger, forklare) R: read and write (læse og lave notater) K: kinæstetisk (rollespil, projekter, laboratorieforsøg, studiebesøg) 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

23 Benedikte Skaarup, abcSPROG
2. At ville Gruppearbejde: (4-5 personer pr. gruppe) Opgave: I har en kursist, som gerne vil blive bedre til engelsk. Hans firma har fået engelsk som koncernsprog, og de har en del udenlandske leverandører og samarbejdspartnere. Han har en kortere teknisk uddannelse, er mere praktisk end boglig, og grammatik er en by i Rusland. Han interesserer sig ikke for sprog og var ikke særlig god til det i skolen, men han har brug for det til sit arbejde og vil gerne kunne det, og synes måske det er lidt pinligt, at han ikke er bedre. Hvilke motivationsfaktorer er allerede til stede, og hvordan kunne man evt. øge hans motivation? 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

24 Benedikte Skaarup, abcSPROG
3. At forstå ville gøre forstå kunne 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

25 Benedikte Skaarup, abcSPROG
3. At forstå Fremme forståelse og refleksion Integrere teori og praksis Hvis man kan integrere teori og praksis, så har man forstået 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

26 Benedikte Skaarup, abcSPROG
3. At forstå Sammenhæng mellem teori/praksis og refleksion/erfaring: Ureflekteret viden: Reflekteret viden: Ingen erfaring: 1. ved ikke + kan ikke 2. ved + kan ikke Erfaring: 3. ved ikke + kan 4. ved + kan 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

27 Benedikte Skaarup, abcSPROG
3. At forstå Fakta og påstande bliver først til viden, når man anvender dem i praksis Udgangspunkt i egne erfaringer eller praktiske eksempler Problemerne bliver begribelige og personlige Teori: redskab for øget forståelse 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

28 Benedikte Skaarup, abcSPROG
3. At forstå Praktisk tilgang: følelse for hvordan noget fungerer Teori: overblik og kritisk indfaldsvinkel Forståelse= evnen til at sætte et praktisk eksempel ind i en teoretisk sammenhæng 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

29 Benedikte Skaarup, abcSPROG
3. At forstå Dialog= udveksling af meninger, hvilket kan lede til forståelse Forståelse bygger på Erfaring Refleksion Dialog 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

30 Benedikte Skaarup, abcSPROG
3. At forstå Praksis uden teori er blind. Teori uden praksis er tom. Erfaring uden refleksion er blind. Refleksion uden erfaring er tom. 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

31 Benedikte Skaarup, abcSPROG
3. At forstå Gruppearbejde: Opgave: Giv konkrete eksempler på hver af de fire mulige sammenhænge mellem refkeksion og erfaring (”kan + ved ikke” osv.). Tag udgangspunkt i jeres egne erfaringer som lærer. Hvornår tager du i din undervisning udgangspunkt i teori, og hvornår tager du udgangspunkt i praktiske øvelser? Snak sammen. 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

32 Benedikte Skaarup, abcSPROG
4. At gøre ville gøre forstå kunne 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

33 Benedikte Skaarup, abcSPROG
4. At gøre Fra viden til handling: tag information ind > forstå informationen > acceptér informationen > forsøg at anvende den nye viden > hav udholdenhed > orke at blive ved 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

34 Benedikte Skaarup, abcSPROG
4. At gøre Svært at gå fra viden til handling. Mange forhindringer. Hvordan man lærer en ny handlingsmåde: 1) Man gør det for at få en positiv reaktion fra omgivelserne. 2) Man fortsætter med at gøre det for at bevare en positiv relation. 3) Man gør det fordi det føles rigtigt og naturligt. 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

35 Benedikte Skaarup, abcSPROG
4. At gøre Selvtillid Negative erfaringer fra skolen Praktiske problemer + egne erfaringer > ikke lige så usikre Learning-by-doing, deltageraktivitet og virkelighedsanknytning 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

36 Benedikte Skaarup, abcSPROG
4. At gøre Bikube: Hvordan kan vi integrere learning-by-doing bedre i sprogundervisningen? 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

37 Benedikte Skaarup, abcSPROG
5. At kunne ville gøre forstå kunne 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

38 Benedikte Skaarup, abcSPROG
5. At kunne Glæden i at kunne - om at eksaminere for forståelse Eksamination som indlæring i modsætning til eksamination som kontrol Kontrolstation/delmål: eleven ved at han/hun er på rette vej eller hvad, der skal forbedres. 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

39 Benedikte Skaarup, abcSPROG
5. At kunne Integrere eksamination i hverdagen Sjovere for lærer og elever Eleverne: afprøve sin forståelse Læreren: udvikle sin undervisning 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

40 Benedikte Skaarup, abcSPROG
5. At kunne Eksamination over tid: bedømme sig selv og sin udvikling Grupper: bedømme hinanden, lære at give og modtage kritik Praktiske og meningsfulde (eksaminations-)opgaver har stor værdi for elevens læring 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

41 Benedikte Skaarup, abcSPROG
5. At kunne abcSPROG: ikke eksamen, men vigtigt at bedømme niveau og fremgang At kunne, og at vise hvad man kan, bygger frem for alt på feedback og selvtillid. Glæden ved at kunne bliver desto større hvis den deles med andre. 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

42 Benedikte Skaarup, abcSPROG
5. At kunne Bikube: Lær din makker noget, som personen ikke kan i forvejen. Find evt. en makker som ikke kan samme sprog som dig. Du kan f.eks. lære din makker at tælle til ti på kinesisk, at sige ”Goddag, hvordan går det?” på russisk, at forklare forskellen mellem o og å på dansk, at folde en svane med origami, hvad LEAN betyder, at lægge en bevidstløs person i aflåst sideleje eller noget helt syvende. Brug et par minutter hver. Husk at give feedback og udvise tillid til din makker/elev. Byt makker og vis hvad du har lært. 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG

43 Benedikte Skaarup, abcSPROG
6. Opsamling At ville, at forstå, at gøre, at kunne Vilje og motivation Teori/praksis og refleksion/erfaring Fra viden til handling, learning-by-doing Glæden i at vise hvad man kan 28/3 2014 Benedikte Skaarup, abcSPROG


Download ppt "Pædagogiske metoder i voksenundervisningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google