Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indberetning af behandling med inj. heroin

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indberetning af behandling med inj. heroin"— Præsentationens transcript:

1 Indberetning af behandling med inj. heroin
Helle Petersen Afdelingslæge, projektleder Sundhedsstyrelsen

2 Program Overordnet om databasen (Helle Petersen)
Teknisk løsningsmodel – SEI (Henrik Mulvad) Praktisk anvendelse (Henrik og Helle)

3 Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon – IHM-databasen
Den behandlingsansvarlige læge skal foretage indberetning til IHM-databasen ved iværksættelse af behandlingen samt herefter løbende hvert halve år til databasen lovpligtig, autorisationslovens § 19 gamle inj. metadondatabase ophører 1. februar 2010 Formål Tilsyn og evaluering af behandlingen (individuel/national) Effekt Behov for justering Feedback halvårligt antal ppt samlet evaluering 2011

4 Databasens indhold Databasen omfatter viden om
tidligere peroral metadon behandling, henvisningsårsag, forekomst af misbrugsrelaterede fysiske og psykiske sygdomme, selvvurderet helbredsopfattelse, stofmisbrug, risikoadfærd, social belastning og kriminalitets belastning data kompatible med SIB, ASI og SF-36

5 Databasens opbygning Basisoplysninger (v. iværksættelse af behandling)
cpr, bopæl, ansvarlig læge henv. beh.inst henvisningsårsag tidligere metadonbeh aktuelle beh m inj.heroin/metadon Opfølgningsskema (løbende hvert ½ år) aktuelle somatiske og psykiatriske sygdomme selvvurderet helbredstilstand SF-36 aktuelle sociale forhold og misbrug SF-36 scores

6 SF-36 spørgeskema om helbredstilstand
Måler sundhedsrelaterede livskvalitet ved patientens selvurderede helbred og funktionsevne ved måling af 8 generelle helbredsbegreber, som er relevante på tværs af alder, sygdom, behandlingsgrupper antages at være universelle og repræsentere basal menneskelig funktion og velbefindende Internationalt, anvendes i flere heroinforsøg Meget stort dansk datamateriale fra normalbefolkning og for div. somatiske og psykiske sygdomme Hurtigt og nemt at administrere

7 SF-36 scores 8 helbredsbegreber
fysisk funktion begrænsninger på grund af fysiske problemer fysisk smerte almen helbred energi social funktion psykisk velbefindende begrænsninger på grund af psykiske problemer For hvert helbredsbegreb beregnes, efter besvarelsen af alle spørgsmålene, en score Score angives i 0-1 skala, hvor 0 er dårligst, 1 er bedst Scoreværdier fremkommer automatisk Kan også indgå som dynamisk værktøj i behandlingen til at følge effekten af behandling ud fra selvvurderet helbred

8

9 Manualer – findes på www.sst.dk
Brugervejledning for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon Teknisk manual Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon Definition af de enkelte variable

10 For yderligere spørgsmål:
Helle Petersen, afdelingslæge


Download ppt "Indberetning af behandling med inj. heroin"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google