Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Session 16: Hvad forstår vi ved sundhed Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Session 16: Hvad forstår vi ved sundhed Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse."— Præsentationens transcript:

1 Session 16: Hvad forstår vi ved sundhed Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

2 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Program Velkommen Siden sidst Dagens emne: Hvad forstår vi ved sundhed? Spørgsmål og refleksion Introduktion til hjemmeopgave Tak for i dag Pause når det passer Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

3 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Tanker siden sidst Hvordan er det gået siden sidst? Hjemmeopgave Hjemmeopgaven var: Lav din handleplan/dine handleplaner for hhv. mani og depression færdig, så de passer til dig Find et billede eller en genstand, der siger noget om, hvad sundhed er for dig – tag det med næste gang Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

4 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Hvad er sundhed for dig? Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 4

5 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Hvorfor er det vigtigt? Fact: Mange mennesker med psykiske lidelser har et dårligere fysisk helbred end befolkningen generelt. Tal fra Sundhedsprofilen (Region Midtjylland) – deltagerne i undersøgelsen har svaret på spørgeskemaer og selv vurderet deres form samt angivet om de har eller har haft en psykisk sygdom Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

6 Årsager til livsstilsproblemer
Virkninger af sygdommen – fx træthed ... Bivirkninger ved behandling - Generel livsstil Fokus på psyken – ’overser’ kroppen …. Fortsæt eventuelt listen Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

7 Hvordan forstår vi sundhed
Sundhedsfremme: Hvordan skabe den sundhed, du gerne vil opnå, og bevare den sundhed, du allerede har? Forebyggelse: Hvordan undgå sygdom? Sundhed er ’både og’: Det handler både om det vi gerne vil, og det vi vil undgå … Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 7

8 Sygdoms- og sundhedsopfattelser
Varierer på tværs af kulturer Varierer over tid Afhænger af vidensniveau – og tro Har betydning for individers egen sygdomsforståelse, selvforståelse, handling og coping, både privat og professionelt Stiller implicitte og eksplicitte krav til borgere og professionelle om særlig forholden og adfærd Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 8

9 Fysisk og mental sundhed
Motion og kost påvirker psyken Fysisk træning har positiv effekt på psykiske sygdomme – kan være en del af behandlingen At dyrke motion kan være med til at bryde en ond cirkel Eller være med til at fortsætte en god udvikling Hvad er jeres erfaring med dette? Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

10 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Sundhed og livsstil KRAM: Sund adfærd Kost Rygning Alkohol Motion (Søvn) KRAM: Handlekompetence Kompetencer Ressourcer Anerkendelse Meningsfuldhed ”Et liv der skal leves – ikke et fag der skal læres” Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

11 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Motivation Fact: Mange mennesker med psykiske lidelser er motiverede for at for en sundere livsstil Tal fra Sundhedsprofilen (Region Midtjylland) – deltagerne i undersøgelsen har svaret på spørgeskemaer og selv vurderet deres form samt angivet om de har eller har haft en psykisk sygdom Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

12 Hvad kunne du have lyst til af aktivitet,
der er godt for dit fysiske velbefindende? Hvad kunne være dit sundhedsmål? Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

13 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Betydning og tiltro Betydning: Hvor vigtigt er det for mig at nå målet? På en skala fra 0-10 hvor 0 er ”slet ikke” og 10 er ”meget” Sæt X Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

14 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Betydning X ved ca. 7 eller derover: Målet vurderes at være attraktivt at forfølge bare kom i gang  X ved lavere end 7: Hvordan kan det være at jeg har sat X her og ikke lavere? At jeg har sat X her, betyder det at det er et attraktivt mål for mig at opnå? Hvad skal der til for at gøre det mere attraktivt? Hvilket mål kunne eventuelt være mere attraktivt? Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

15 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Betydning og tiltro Tiltro: I hvor høj grad tror jeg på, at jeg kan nå målet? På en skala fra 0-10 hvor 0 er ”slet ikke” og 10 er ”meget” Sæt X Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

16 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Tiltro X ved ca. 7 eller derover: Målet vurderes at være attraktivt at forfølge bare kom i gang  X ved lavere end 7: Hvordan kan det være at jeg har sat X her og ikke lavere? At jeg har sat X her, betyder det at jeg tror på, at jeg kan nå målet? Hvad vil hjælpe mig til at tro mere på, at jeg kan nå målet? Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

17 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Mål og delmål MÅLET Delmål Delmål Delmål Delmål HER STÅR DU NU Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse Version oktober 2012

18 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Små skridt Den mindste ændring gør en forskel Start med ét lille realistisk mål. Fx gå 5000 skridt i morgen. Ros dig selv, når du lykkes! Vær sammen med andre om livsstilsændringer: familie, venner, andre patienter Søg råd og viden hos din kontaktperson eller læge Den positive spiral → Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

19 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Hjemmeopgave Tag en ting eller et billede med, der illustrerer dine livsværdier Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

20 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse
Tak for i dag Var der noget, der var nyt eller overraskende? Hvad tager I med jer fra i dag? Hvad skal der ske næste gang? [Evt. evalueringsskema] Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse


Download ppt "Session 16: Hvad forstår vi ved sundhed Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google