Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hillerød Hospital – 23. marts 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hillerød Hospital – 23. marts 2011"— Præsentationens transcript:

1 Hillerød Hospital – 23. marts 2011
Ansøgningsteknik Hillerød Hospital – 23. marts 2011

2 NIH og NSF ansøgninger Typisk kun bevilling til omkring 20 % - forskningsrådene og NIH fx Poor/fair: videnskabelige fejl, forældet problemstilling – ikke check på litteraturen. Good: Ikke overbevisende nok. Ikke stringent. Overbeviser ikke om at forskeren kan løfte opgaven. Kan have problemer med metode og tilgang. Ikke klar nok, helstøbt og fokuseret. Very good: i bund og grund et godt projekt men ikke noget ekstraordinært – ikke kød nok på – mainstream. Fx rykker ikke på ”innovation” – nytænkning. Excellent: preliminary data and conviction – conviction er lig med motivation – hvad brænder du for – ambitiøs nok Super: gode præliminære data og overbevisning og kvalifikation af forskeren FIE – penge til forskning

3 Dagens oplæg Intro/basics Ansøgningens struktur og indhold
Fokus på den gode ansøgning Faldgruber og fejl FIE – penge til forskning

4 Hvordan læser man et opslag?
Betingelser: Fagligt omkring uddannelse, område, hvad pengene må bruges til osv. Krav (formalia): Længderestriktioner, font, indhold (projektbeskrivelse, budget osv.), tidsfrist osv. Ønsker (dvs. ikke krav): Internationalisering, samarbejde med virksomheder, tværfaglighed osv. (salgsargumenter, som ansøgningerne kan prioriteres ud fra) FIE – penge til forskning

5 Hvordan læser man et opslag?
Eksempler fra seneste opslag fra forskningsrådene: Betingelse: Du skal have en ph.d.-grad Krav (formalia): Projektbeskrivelsen må max fylde 5 sider (med illustrationer) eller tegn inkl. Mellemrum Ønske: DSF ønsker at fremme internationalt samarbejde med førende forskningsmiljøer. FIE – penge til forskning

6 Hvordan læser man et opslag
Læs altid opslaget MEGET grundigt (herunder hvad der støttes) og følg ALLE krav/formalia! Endnu et eksempel på krav: Det detaljerede budget skal være ledsaget af konkrete begrundelser for budgetposterne (er posten relevant og nødvendig for projektets gennemførelse) Jeg formoder de fleste af jer har indsendt en FSS ansøgning her i starten af september måned. Hvor mange af jer har ledsaget det detaljerede budget med konkrete begrundelser vedr. relevans og nødvendighed for projektets gennemførelse? FIE – penge til forskning

7 Dagens oplæg Intro/basics Ansøgningens struktur og indhold
Fokus på den gode ansøgning Faldgruber og fejl FIE – penge til forskning

8 Ansøgningens struktur og indhold
Logisk og overskuelig opbygning. Brug overskrifter og underoverskrifter Kortfattet og fokuseret Der er stor konkurrence om forskningsmidlerne – og der er flere støtteværdige projekter ved FSS uddelingerne, end der er midler til. Hvordan sikrer du, at din ansøgning bliver løftet den lille smule, som gør, at den kommer over treshold og får midler? Selvfølgelig ved at beskrive et fremrangende projekt – men den måde projektet præsenteres på, kan have afgørende betydning for udfaldet. To ansøgninger – begge fremragende projekter – den ene er der kræset omkring: Tydelig, kortfattet, let og overskuelig opbygning. Den anden lidt rodet, svært at finde den røde tråd…. Hvem får bevillingen? FIE – penge til forskning

9 Eksempel på projektbeskrivelse
Indledning Videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv/relevans Baggrund Forskningsplan Metoder Styrkeberegninger Arbejds- og tidsplan Projektets gennemførlighed Formidlingsplan Etiske aspekter FIE – penge til forskning

10 Ansøgningens struktur og indhold
Videnskaben skal altid være kernen i enhver ansøgning. MEN ansøgninger bedømmes på andet end den rene videnskab, derfor er det nødvendigt at tage højde for ikke-videnskabelige forhold, fx etik og formidling. EU og NIH ansøgninger. Der kræves mere en blot selve projektbeskrivelsen. NIH fx – der skal beskrives nogle etiske overvejelser omkring human subject section og vertebrate animal – hvis de pågældende afsnit ikke er tilfredsstillende, så er projektet ikke støtteværdigt – uanset om det er et fremragende projekt. Næste slide. Nå …. Mange af jer er sikkert selv bedømmere i en fond eller her i hospitalets forskningsråd. I livet normale forhold, er førstehåndsindtrykket afgørende for en fortsat relation – det gælder ved en ansættelsessamtale, ved en fest etc. Hvor vigtig er førstehåndsindtrykket ifm. Ansøgninger???? OK – det er vigtigt – hvad er det så, I som bedømmere ser først – giver jer førstehåndsindtrykket?? OK – det er så hamrende vigtigt, at det er i orden. Bruge de sidste 5 min på det populærvidenskabelige beskrivelse – er det ok?? FIE – penge til forskning

11 Ansøgningens struktur og indhold
Brug figurer i stedet for kompliceret tekst Year 2011 2012 2013 2014 Partners / Months Work Package 1 1.1. xxxyyyzzz 1.2 dddyyyvvv 1.3 xxxdddeee Work Package 2 2.1 xxxyyzzz 2.2 dddtttxxx Work Package 3 3.1 ssssiiixx 3.2 ccciiieee 3.3 oooeeekkk Vurdere om en figur kan erstatte tung tekst og beskrive et forsøg eller projektforløb på en klar og overskuelig måde. Typisk ved DSF ansøgninger, hvor der er mange forskellige partnere involveret, og hvor der tilsvarende er mange projekter/underprojekter. Her vil et Gantt diagram give et glimrende overblik. Hvilken partner er involveret, og med hvor meget tid, – Hvor længe kører det enkelte delprojekt osv. FIE – penge til forskning

12 Dagens oplæg Intro/basics Ansøgningens struktur og indhold
Fokus på den gode ansøgning Faldgruber og fejl FIE – penge til forskning

13 Fokus på den gode ansøgning
Førstehåndsindtrykket er MEGET vigtigt !!! De første linjer i ansøgningen (fx i resumé/populærvid.): Hvad er problemet – og hvorfor er det vigtigt? Hvad er den eksisterende viden og praksis? Hvad vil du gøre ved det (hypotese og formål)? Hvad er nyt/innovativt ved jeres fremgangsmåde? Hvad vil din forskning bidrage med, og hvem får fordel af den? FIE – penge til forskning

14 Fokus på den gode ansøgning - gør den konkurrencedygtig
Giv bedømmeren et positivt førstehåndsindtryk (vha. resumé/populærvidenskabelig beskrivelse i starten) Hav en vigtig problemstilling med et godt løsningsforslag Skriv kortfattet og fokuseret Lav logisk og overskuelig opbygning (fx ved overskrifter) Skriv aktivt og konkret: - Skriv: Projektet sparer miljøet for 500 mio. tons CO2 - Skriv ikke: Vi vil udvikle en teknologi, der vil kunne sikre en formindskelse af emissioner FIE – penge til forskning

15 Fokus på den gode ansøgning
Skrive akademisk (publikationer) Forskningscentreret: Videnskabelig tone Fortidsorienteret: Tidligere forskning Upersonlig: Objektiv, ikke-lidenskabelig Ordrig: Ofte ingen længderestriktion Specialist terminologi: ”Insider jargon” Skrive ansøgninger Sponsorcent.: Målrettet / sælgende Fremtidsorient.: Dine forskningsønsker Personlig: Begejstring Ordknap: Kortfattethed belønnes Tilgængeligt sprog: Bredere målgruppe Hvordan gør du så din ansøgning lækker, når vi tænker på den skrevne tekst. Eksempler på forskelle mellem artikelskrivning – og så en ansøgning, som skal være lækker/sælgende. Og til sidst – husk at anvende aktivt sprog – det er mere sælgende. Hvor passivt sprog, her gemmer man sig (Vi undersøger patienterne for …. Patienterne undersøges for). Kilde: Robert Porter, Virginia Tech. FIE – penge til forskning

16 Fokus på den gode ansøgning - tips
Giv ikke op Målret ansøgningen (se bedømmelsespanelets sammensætning) Kend – og brug - bedømmelseskriterierne Fremgå klart af ansøgningen, at projektet vil lykkedes for netop dig/jer i det nævnte miljø Forstil dig, at du skal guide bedømmeren igennem ansøgningen - Lad en uden for dit forskningsfelt se ansøgningen igennem FIE – penge til forskning

17 Dagens oplæg Intro/basics Ansøgningens struktur og indhold
Fokus på den gode ansøgning Faldgruber og fejl FIE – penge til forskning

18 De mest almindelige faldgruber og fejl
De 13 mest almindelige fejl i rådets ansøgningsrunder: Opfylder ikke formkrav 2. Ansøgningen er rodet og sjusket 3. Projektbeskrivelsen er en overordnet beskrivelse af en række delprojekter – bør beskrive ét konkret projekt 4. Projektbeskrivelsen handler mere om baggrunden for projektet end om selve projektet Finn Cilius Nielsen …. Kilde: Ugeskrift for Læger, 2006, 168(26):2574 FIE – penge til forskning

19 De mest almindelige faldgruber og fejl
5. Projektbeskrivelsen er skrevet for en snæver skare af eksperter Der mangler dokumentation for, at ansøgeren har overblik over området (fx kendskab til den nyeste litteratur) Der mangler relevante styrkeberegninger (statistisk disciplin) Projektgruppen mangler ekspertise inden for metoder, ansøgeren ikke selv er fortrolig med Kilde: Ugeskrift for Læger, 2006, 168(26):2574 FIE – penge til forskning

20 De mest almindelige faldgruber og fejl
9. Der mangler dokumentation for, at ansøgeren har gennemtænkt de etiske aspekter af projektet (inkl. dyreetiske) Budgettet er uigennemskueligt (viser, at ansøgeren ikke har overblik over de ressourcer, der skal bruges for at gennemføre projektet) Det er uklart, hvad ansøgers institution bidrager med (der skal stå et tal i skema 1, anden kolonne, punkt 16 – fx 0 – ellers kan man ikke se, om ansøgeren har glemt at udfylde kolonnen) Der mangler underskrift på punkt 16 fra institutionen 13. CV eller publikationsliste opfylder ikke formkravene Kilde: Ugeskrift for Læger, 2006, 168(26):2574 FIE – penge til forskning

21 Hvad SKAL være i orden? Overhold formalia
Lav en fremragende populærvidenskabelig beskrivelse / abstract Svar på alt hvad der spørges om i opslaget Lav en struktureret og overskuelig ansøgning Skriv kortfattet og fokuseret FIE – penge til forskning

22 Til sidst… Det er VIGTIGT, at bedømmeren
får et positivt førstehåndsindtryk. Ellers bliver bedømmeren svær at overbevise .. FIE – penge til forskning


Download ppt "Hillerød Hospital – 23. marts 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google