Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gode ansøgning Julie Christine Gaardbo

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gode ansøgning Julie Christine Gaardbo"— Præsentationens transcript:

1 Den gode ansøgning Julie Christine Gaardbo
Læge, ph.d-stud., medlem af FYF og FU Jens Lundgren Professor, medlem af FU

2 Allerførst Læs opslaget grundigt igennem
Målret din ansøgning til opslag og modtager Send den information, der bliver bedt om – hverken mere eller mindre Hold dig indenfor de givne rammer Overskuelighed Husk at du skal charmere bedømmeren – ikke irritere ham

3 Sæt dig i bedømmerens sted!
Mange ansøgninger at læse igennem Emnet ikke nødvendigvis indenfor vedkommendes kernekompetence område Fokus er på det ELITÆRE Konkurrencen er hård Mange flere ansøgninger end hvad der er penge til Alle områder i en ansøgning skal være ”kompetitive” En god ide men et dårligt design = afslag En god ide og godt design der ikke kan gennemføres = afslag etc

4 Elementer i en god ansøgning
Ansøger Vejleder/miljø Projektet: relevans, originalitet, videnskabelig ”robusthed” og gennemførlighed

5 Ansøger Forskningserfaring Anden relevant erfaring
Publiceret arbejde, optimalt indenfor emnet Orale præsentationer/postere Erfaring med metoden Anden relevant erfaring Ryd op i dit CV – hav evt. forskellige versioner og overvej relevansen af oplysninger

6 Vejleder/miljø God og erfaren vejleder øger sandsynligheden for at projektet resulterer i en spændende publikation i et tidsskrift med høj impact factor Vejleders anbefaling Et relevant miljø og gode samarbejdsrelationer højner niveauet og øger tilliden Når du skal stå på egne fødder

7 Transition fra yngre til erfaren forsker
En nødvendig proces som skal ske på det rigtige tidspunkt – ikke som følge af en konflikt Udfordring for både den yngre forsker og for vejlederen Vanskeligt at i talesætte Kommer til udtryk sort på hvidt i en ansøgning

8 Det gode projekt Innovativt Hypotese-drevet Veldesignet Gennemførligt
Hvad tror du, du kan vise ? Deskriptive analyser sjældent spændende Kan være nødvendig for at kunne formulere et spændende projekt Veldesignet Gennemførligt

9 Innovativt projekt Innovationspotentiale Beskrivelse i ansøgning
Område beskrives så bedømmer forstår problemstillingen Understreg hvad der er udestående og derfor relevant at forske videre i Ikke en review artikel lange forklaringer om ”alt muligt” viser ikke godt overblik Rationale for formål og hypotese skal stå ”knivskarpt”

10 Forskel på innovation vs ”me-to”
Innovativt Forskningsspørgsmålet er ikke adresseret tidligere ”me-to” Litteraturen har et eller flere eksempler på forskning der omhandler det samme emne. Hvorfor laver du så et ekstra studie ?

11 Formål og hypotese Formål Beskrivelse i ansøgning
Hvad ønsker du at undersøge? Overordnet formål – gerne formuleret som et spørgsmål Ikke mange detaljerede delformål En artikel handler typisk om et formål og en hypotese Hvad forventer du at svaret på spørgsmålet er ? Er dette spørgsmål testbart ? Hvorledes beskrives i design delen – husk sammenhængen Beskrivelse i ansøgning Selvstændigt afsnit

12 Hypotese og formål – et eksempel

13 Forsøgsdesign (1) Beskrivelse i ansøgning
Selvstændigt og velstruktureret afsnit Grad af planlægning skinner igennem her ”beviset er i detaljen” Overordnet: forklar hvorledes primære hypotese afklares – de kritiske punkter er Forskningsmetode Rationale for valget, og hvordan du detaljeret bruger metoden Valg af endemål Klinisk sygdom ? Kan den undersøgte kohorte afskilles i dem der udvikler og dem der ikke udvikler sygdommen Paraklinisk variabel Klinisk relevans ? Prognostisk markør Surrogat markør Metodens målesikkerhed – opbevaring af biologisk materiale

14 Forsøgsdesign (2) Styrkeberegning
Effektstørrelse (forventet effekt af intervention eller forskel grupper imellem) hvilken minimum ønsker du ikke at overse risiko for type I og type II fejl !!! Samle size regning tager udgangspunkt i hyppighed af endemålet overbevis bedømmeren om at disse hyppigheder er rimelige og sandsynlige Foreløbige opgørelsen eller fra litteraturen Målesikkerhed for laboratoriebaserede endemål (SD) Rationaliser forventet lost-to-follow-up rate og dette indflydelse på sample size Afslut med konklusion på baggrund af ovenstående skal xx patienter indgå i undersøgelsen

15 Design: et eksempel

16 Sample size description (1)

17 Sample size description (1)

18 Gennemførlighed Er det antal patienter tilgængelige der skal til for at afklare hypotesen ? Hvor lang tid vil inklusionen tage ? Er de ansøgte midler tilstrækkelige til at understøtte færdiggørelsen ? Et 1 årigt intro stipendiat til et flerårigt studie

19 Andre gode råd KORREKTUR – stavefejl, slåfejl, manglende nutids r’er etc. gør ikke det forskningsmæssige indhold dårligere – men det sender et skødesløst signal til modtager – og det er ofte marginaler der skiller fårene fra bukkene TIDSPLAN BUDGET ANBEFALING Få evt. en udenforstående til at gennemlæse ansøgningen


Download ppt "Den gode ansøgning Julie Christine Gaardbo"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google