Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt ’fra barriere til karriere’ DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) ogArbejdsmarkedsstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt ’fra barriere til karriere’ DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) ogArbejdsmarkedsstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Projekt ’fra barriere til karriere’ DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) ogArbejdsmarkedsstyrelsen

2 De samvirkende invalideorganisationer DSI er paraplyorganisation for de danske handicaporganisationer DSI beskæftiger sig med handicappolitik

3 Formål med projektet  Undersøge og bearbejde evt. fordomme hos medarbejdere og ledelse  Skabe et rummeligt arbejdsmarked med flere ansættelser af personer med nedsat funktionsevne

4 Handicappede i forhold til arbejdsmarkedet Personer med handicap Procentandel Antal personer I ordinær beskæftigelse 53%360.000 I beskæftigelse på særlige vilkår 5%34.000 Arbejdsløse5%34.000 Uden for arbejdsstyrken 34%230.000 Under uddannelse 3%22.000 Total100%680.000

5 Kompensationsordninger og støttemuligheder  Fortrinsadgang  Isbryderordning  Personlig assistance  Mentor  Hjælpemidler/ændringer af arbejdspladsen  Fleksjob  Job med løntilskud til førtidspensionister

6 Fortrinsadgang  Ved ansøgning til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere har en person med nedsat funktionsevne krav på at komme til samtale, hvis du opfylder uddannelseskrav

7 Isbryderordning for nyuddannede  Isbryderordningen er en løntilskudsord- ning, hvor den handicappede ansættes på normale vilkår og arbejdsgiveren får et løntilskud til den ansattes løn

8 Personlig assistance  Personlig assistent udfører praktiske opgaver, som personen med handicap ikke selv kan udføre i forbindelse med arbejdet  Tilskud ydes op til 20 timer ugentligt

9 Mentor  En medarbejder i virksomheden frikøbes til at introducere, vejlede eller oplæge en ny person med handicap i virksomheden

10 Hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretning  Mulighed for økonomisk hjælp til særlige arbejdsredskaber, hjælpemidler eller ændringer af arbejdspladsen, der gør en person med handicap i stand til at udføre et arbejde

11 Fleksjob  Job med løntilskud, hvor der er mulighed for at tage hensyn til nedsat arbejdsevne og særlige behov  Fleksjob er for personer, hvis arbejdsevne er nedsat varigt med mindst 50%

12 Job med løntilskud til førtidspensionister  Job på særlige vilkår for personer der er under 65 år og modtager førtidspension

13 Fordele for virksomheden  Øget følelse af tryghed hos alle medarbejdere at vide, at deres virksomhed er socialt ansvarlig og rummelig  Mere rummelighed blandt medarbejderne når de får erfaring med at arbejde sammen med handicappede  Medarbejder der fungerer optimalt i de timer der arbejdes  Ekstra hænder

14 Win Win  For virksomheden meget større potentiale i udbudte ressourcer  For mennesket alle de fordele der er forbundet med at være en aktiv del af arbejdsmarkedet  For samfundet et reelt mere rummeligt arbejds-marked og bedre ressourceudnyttelse

15 Kontaktpersoner  DSI, Anders Reitov, 36 75 17 77 email:ar@handicap.dk

16 Nyttige Links  DSI – www.handicap.dk www.handicap.dk  Jobportal – www.ijobnu.dk www.ijobnu.dk  Handicap, om mulighederne – www.ams.dk/sw608.asp www.ams.dk/sw608.asp  Information om AF’s handicapkompenserende muligheder samt telefon- og adresseliste til AF’s handicapkonsulenter – www.handicap-ingen-hindring.dk www.handicap-ingen-hindring.dk  AF’s jobdatabase samt ansøgningsblanketter til løntilskud og hjælpemidler – www.jobnet.dk www.jobnet.dk  DR ’En plads i livet’ - www.dr.dk/undervisning/handicap www.dr.dk/undervisning/handicap


Download ppt "Projekt ’fra barriere til karriere’ DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) ogArbejdsmarkedsstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google