Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Synshandicap og beskæftigelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Synshandicap og beskæftigelse"— Præsentationens transcript:

1 Synshandicap og beskæftigelse

2 Agenda Hvad er et synshandicap?
Det gode forløb mellem jobcenter og den synshandicappede Relevante samarbejdspartnere med specialviden Mere information – hvor findes denne? Dialog i plenum og afslutning

3 Hvad er et synshandicap?
Synsnedsættelse Betegnelse 6/18  6/60 Svagsynethed 6/60  1/60 Social blindhed 1/60  lyssans med projektion Praktisk blindhed Ingen lyssans og lyssans uden projektion Total blindhed

4 Det gode forløb Mødet med jobcentret Sæt god tid af til samtalen
Forbered samtalen grundigt Vær sikker på, at den synshandicappede ved, hvad formålet med samtalen er Afstem forventningerne og afklar alle tvivlsspørgsmål i samtalen

5 Det gode forløb Inddragelse af lovgivningens fem kompenserende ordninger styrker det gode forløb Personlig assistance Personlig assistance ved efter- og videreuddannelse Hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning Isbryderordning Fortrinsadgang Husk Mange synshandicappede kender ikke ordningerne og de muligheder, som ordningerne giver den enkelte for at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet eller for at opnå et arbejde

6 Det gode forløb Afklaring af tvivlsspørgsmål Hjælpemidler fra dag 1
Kendskab til arbejdspladsen Informer arbejdspladsen

7 Samarbejdspartnere I langt de fleste tilfælde vil det være relevant at inddrage personerne med specialviden i selve udrednings-/afklaringsarbejdet. Det kan være: Jobcentrets nøgleperson på handicapområdet Specialfunktionen ’Job og handicap’ Instituttet for Blinde og Svagsynede De regionale centre for kommunikation, syn og teknologi/hjælpemidler på synsområdet Dansk Blindesamfunds konsulentordning

8 Samarbejdspartnere Ved konkrete forløb på en arbejdsplads skal specialviden også inddrages, fx ud fra metoden ’rundbordssamtale’. Samarbejdspartnere kan være: Fra virksomheden Altid medarbejderen selv Nærmeste nuværende eller kommende leder Evt. overordnet leder og tillidsrepræsentant Fra jobcenter Jobcentermedarbejderen Evt. nøglepersonen på handicapområdet Evt. sagsbehandler ved tale om sygedagpengesag eller fleksjob Andre Evt. repræsentant fra sundhedsvæsenet (læge mv.) Evt. repræsentant fra borgerens fagforening


Download ppt "Synshandicap og beskæftigelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google