Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planlægningsarbejdet for testmøller frem mod 2020 Workshop 14. september 2010 Østerild Deltagere: Miljøministeren Forligskredsen Danmarks Naturfredningsforening.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planlægningsarbejdet for testmøller frem mod 2020 Workshop 14. september 2010 Østerild Deltagere: Miljøministeren Forligskredsen Danmarks Naturfredningsforening."— Præsentationens transcript:

1 Planlægningsarbejdet for testmøller frem mod 2020 Workshop 14. september 2010 Østerild Deltagere: Miljøministeren Forligskredsen Danmarks Naturfredningsforening Kommunernes Landsforening Risø DTU Vindmølleindustrien

2 Dagsorden -Velkomst ved miljøministeren -Kriterier for screeningen -Vindmølleindustriens behov og kriterier -Arealer, der indgår i planlægningsarbejdet -Arealer, der opfylder kriterierne -Det videre forløb -Tidsplan

3 Kriterier for screeningen -En middelvind på min. 8 m/s for prototypevindmøller og min.7,5 m/s for Serie-0 møller -Plads til minimum 2 vindmøller på op til 250 meter og krav om vindretning for prototypemøllerne. -En afstand til nærmeste bolig på fire gange møllens højde, dvs. 1000 meter for vindmøller med totalhøjde på 250 meter. -Beliggenhed uden for EF-Fuglebeskyttelsesområder. -Beliggenhed uden for EF-Habitatområder -Beliggenhed uden for fredede områder -Beliggenhed uden for fredskov

4 Testmølletyper – prototype- og Serie 0-møller Prototype- møller Prototypen er den første, ikke seriefremstillede mølle af en ny type og opstilles med henblik på teknisk verifikation af møllen som maskine, afprøvning af ydeevne og virkemåde og dokumentation. Der er behov for et veldefineret vindfelt vest for møllen. Vindforhold: min. 8 m/s. Størrelse: op til 250 meter Serie 0- møller 0-serien er den første, mindre produktionsserie af en ny mølletype. 0-serien benyttes til test og optimering og opstilles på kommercielle vilkår med henblik på forberedelse af serieproduktion, efterprøvning af funktionalitet, drift og servicevenlighed, imødekommelse af energiselskabernes testønsker mv. Vindforhold: min. 7,5 m/s. Størrelse: op til 250 meter

5 Vindmølleindustriens behov og kriterier -Behov frem mod 2020 -Hvad skal/bør afprøves? -Beskrivelse af egnede landområder -Vindforhold i 100 meters højde -Max. højde for møller -Krav til adgangsforhold -Hvad består en plads af? -Minimum areal til en testplads -Visuelle konsekvenser

6 Arealer, der indgår i planlægningsarbejdet -34 arealer fra screeningen af hele landet til brug for det nationale testcenter -8 arealer foreslået til serie-0 møllepladser af den tværministerielle embedsmandsgruppe i 2007 -2 arealer fra Vindmølleindustrien -7 arealer vurderet umiddelbart egnede ved screeningen af de statsligt ejede arealer -20 arealer, som kommunerne har meldt ind -56 arealer fra screeningen af arealer ned til 54 ha og med en afstand på min. 800 m til beboelse

7 Tilbagemeldinger fra kommunerne -Har indbudt arealer: Aalborg, Frederikshavn, Randers, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Vesthimmerland, Esbjerg, Varde og Tønder -Har udvist interesse: Læsø -Har ingen arealer: Odder, København, Thisted, Viborg, Guldborgsund, Langeland, Aabenraa og Holbæk

8 Oversigt over kommunernes input med angivelse af antal arealer

9 Oversigt over antallet af potentielle arealer for prototypemøller fordelt på kommuner

10 Det videre forløb - proces Screening ◊ Kortlægning ud fra ensartede landsdækkende kriterier ◊ Vindmølleindustriens og Risø DTUs foreløbige vurdering Indledende miljøvurdering ◊ K onkrete oplysninger for de enkelte arealer indhentes hos de berørte myndigheder Udarbejdelse af rapport og miljøvurdering ◊ Interessenter inddrages ◊ Besigtigelse af arealer Høring af rapport og miljøvurdering ◊ Offentligheden og myndigheder kan komme med bemærkninger Endelig rapport offentliggøres

11 Hvad skal belyses i miljøvurderingen? -Støj - forhold til støjfølsom anvendelse -Natura 2000-områder -Naturbeskyttelse generelt -Nærhed til lufthavne -Vindfeltets beskaffenhed -Forhold til eksisterende vindmøller og eksisterende vindmølleplanlægning -Forhold til anden planlægning i øvrigt -Øvrige forhold som evt. oplyst af berørte myndigheder

12 Tidsplan -September: Indledende miljøvurdering – 4 uger -Oktober/november: Udarbejdelse af rapport og miljøvurdering -29. november 2010: Drøftelse med forligskredsen om resultatet af miljøvurderingen -Primo december: 8 ugers høring af forslag til rapport med tilhørende miljørapport -Ultimo februar 2011: Drøftelse med forligskredsen – opfølgning på høring -Ultimo februar 2011: Offentliggørelse af endelig rapport


Download ppt "Planlægningsarbejdet for testmøller frem mod 2020 Workshop 14. september 2010 Østerild Deltagere: Miljøministeren Forligskredsen Danmarks Naturfredningsforening."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google