Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Natur og overfladevand Regionernes indsats Helle Larson, Miljø.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Natur og overfladevand Regionernes indsats Helle Larson, Miljø."— Præsentationens transcript:

1 Natur og overfladevand Regionernes indsats Helle Larson, Miljø

2 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Regionernes opgaver  Kildeopsporing  V1- (og V2-)kortlægning forsættes som hidtil planlagt.  Risikovurdering  Screening  Konkret vurdering  Evt. undersøgelser  Indsats  I overensstemmelse med vandplanerne

3 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kildeopsporing* 10 mio/år Indsats j.fr. vandplanerne 20142019 2021 2027 Vejledning udarbejdes Ministeren er bemyndiget til at fastsætte dato for ikrafttræden for §§’er om indsats. Akutte foranstaltninger** 50 mio (4 år á 5 mio + 3 år á 10 mio) **forelægges national gruppe med bla. Naturstyrelsen inden iværksættelse. Overordnet tidsplan *På grundlag af eksisterende data bekendt- gørelse

4 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde: Miljøstyrelsen fra workshop 1, nov. 2012 screeningsværktøj

5 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Lånt fra Nina Tuxen, TUP- følgegruppemøde maj 2013 Principper for screening

6 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Grundlag for screening – generelle data 1.Relation mellem stoffer og brancher 2.Stofspecifikke afstandskriterier til overfladevand 3.Relation mellem stoffer, koncentrationer og fluxe. 4.Fortynding i vandløb 5.Fortynding i søer, fjorde og kyster

7 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Regionernes datagrundlag  Eksisterende kortlægning  Afhængig af nuværende og tidligere lovgivning  Affaldsdepotloven  Jordforureningsloven  Vurderet på andet grundlag  Grundvand  arealanvendelse

8 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson samling af input til værktøj Kilde: Orbicon, 1. workshop, mst-værktøj

9 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Manuel screening  Faktiske forhold  Koncentrationer  Areal  Flux  Stoffer  Visse vandløbsparametre  Anden viden

10 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Eventuelle supplerende undersøgelser  Undersøgelser af overfladevandnært grundvand  Undersøgelser i vandløb/søer

11 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson trusselsbilledet Lånt fra Nina Tuxen, TUP- følgegruppemøde maj 2013

12 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Hvad sker der i Region Midt?  Deltager aktivt i det landsdækkende arbejde.  Følgegrupper  TUP-projekt  Forberedelse af JAR, herunder datavask.  Vidensopbygning.

13 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson TUP-projekt – lossepladser Region Midtjylland, Region Syddanmark, Orbicon og DTU.  Udtræk fra DK-jord giver knap 3000 lossepladser af varierende type og størrelse  Ca. halvdelen ligger inden for 250 meter fra overfladevand.  ”Nye stoffer” i forhold til det traditionelle trusselsbillede (grundvand og indeklima)

14 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Formål med TUP-projektet  Erfaringsopsamling  Tidligere undersøgelser  Antal og placering af lossepladser  Afprøvning af og forslag til undersøgelsesmetode, vandløb  Henholdsvis lille og mellemstort vandløb  Input til screeningsværktøjet  Forslag til screeningsmetode for klimapåvirkning.

15 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde DTU, TUP- følgegruppemøde maj 2013.

16 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde DTU, TUP- følgegruppemøde maj 2013.

17 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde DTU, fTUP- ølgegruppemøde maj 2013.

18 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde DTU, følgegruppemøde maj 2013.

19 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Kilde DTU, følgegruppemøde maj 2013.

20 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Status for projektet Undersøgelser er afsluttet Præsenteres på ATV-møde i november Afrapporteres januar 2014

21 26. september 2013 Region Midtjylland, miljø Helle Larson Vandløbsmyndighedens ”opgaver”  Sikre at data er tilgængelige og opdaterede i miljøportalen  Alle indledende screeninger og vurderinger foretages vha. træk herfra.  Samarbejde om samlet indsats j.fr. vandplanerne


Download ppt "Natur og overfladevand Regionernes indsats Helle Larson, Miljø."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google