Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungdommens Uddannelsesvejledning Fredensborg og Helsingør kommuner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungdommens Uddannelsesvejledning Fredensborg og Helsingør kommuner"— Præsentationens transcript:

1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Fredensborg og Helsingør kommuner
Rasmus Knudsensvej 50, 3000 Helsingør www. uuoresund.dk

2 Mulighederne efter 9./10. klasse
????

3 9./10. klasse 10. Klasse på efterskole Erhvervs- uddannelse Arbejde
10. klasseskolen-Øresund ITO-klassen Base 10 Erhvervs- uddannelse EUD (Erhvervsuddannelse) EGU (Erhvervsgrunduddannelse) STU ( Særlig tilrettelagt uddannelse) Produktionsskole Arbejde

4 10. klasseskolen-Øresund
ITO-klassen Eleverne bruger computer med støtteprogrammer som CD-Ord og Dictus til at løse opgaver. Eleverne går på hold med andre unge, der også har læse- /skrivevanskeligheder? Holdet består af 12 elever, som alle kender til, at bogstaver og tal kan være en udfordring. Klassen arbejder med temaer og materialer, som den selv er med til at vælge. I løbet af skoleåret bliver eleverne klar til at kunne tage FS10 i de 3 prøvefag, dansk, engelsk og matematik. Fagholdet kan den enkelte elev kombinere med ITO-linien eller en af skolens andre linier.

5 10. klasseskolen-Øresund Base 10
Tilbyder Faglig udfordring Projektorienteret undervisning Modning & ansvarliggørelse Praktik & brobygning Ture ud af huset Mulighed for at gå til eksamen (FSA/FS10) i fagene dansk, matematik og engelsk Et spændende og anderledes skoleår

6 Eksempler på efterskoler
Ordblind? Karise efterskole Ærø efterskole

7 Optagelse på efterskole
Optagelsesprocedure Tal med UU-vejlederen Kig selv, eller sammen med vejlederen. På efterskolernes hjemmesider for at finde det rette tilbud. Lav aftale om at besøge efterskolen Få eleven skrevet op til en plads Giv besked tilbage til vejlederen Klasselærer/vejleder arbejder sammen med skolens psykolog om indstilling og sender den til ”Det Centrale Visitationsudvalg. Ansøgningen skal være afleveret inden juleferien Forældre får besked senest slutningen af marts

8 Erhvervsuddannelse (EUD)
Du skal have afsluttet 9. klasse eller på anden måde have opfyldt din undervisningspligt. Du skal være erklæret uddannelsesparat, evt. med nogen støtte.

9                                                                                                                                                                                                                                                Erhvervsuddannelserne ( EUD ) Varighed 1½-5 år Tallene i parentes angiver, hvor mange specialer, der er inden for indgangen. Bygge & anlæg (BOA) maler, murer. (15) Bygnings- og brugerservice (BBS) fx ejendomsservice (3) Strøm, styring og IT (SSI) fx elektriker, datauddannelse, teatertekniker, elektronik & svagstrømsuddannelse. (8) Mad til mennesker (MTM) fx bager, gastronom, ernæringsassistent, tjener, receptionist. (11) Dyr, planter & natur (DPN)fx anlægsgartner, veterinærsygeplejerske dyrepasser, greenkeeperassistent. (9) Krop & stil (KOS)fx frisør, kosmetiker, fitnessinstruktør. (4)

10 Erhvervsuddannelserne fortsat
Transport og logistik (TRL) lagerarbejder, chauffør (7) Bil, fly og andre transportmidler (BFT) fx automekaniker, cykel- og motorcykelmekaniker, karrosserismed (6) Produktion & udvikling, fx smed, plastmager (40) Medieproduktion (MPR), fx Fotograf, mediegrafiker, skiltetekniker (7) Sundhed, omsorg og pædagogik (SOP), fx Tandklinikassistent, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent, (4) Merkantil (MKT), fx salgsassistent (9)

11 Produktionsskoler Produktionsskolen er et praktisk uddannelses-tilbud, baseret på værkstedundervisning. Her kan man prøve dig selv på forskellige fagom-råder. Mens man arbejder kan du tænke over vejen frem i livet, og man har altid kammerater og en voksen vejleder at tale med.

12 Tekstil/Grafisk værksted
Værksteder på Sundet Smede værksted Snedkeri Køkken Tekstil/Grafisk værksted Pædagogik Ejendomsservice Auto Multiservice

13 Skoleydelse Elever på skolen modtager skoleydelse. Skoleydelsen er i 2010: 616,- kr pr uge for unge under ,- kr pr uge for unge over 18

14 Husholdningsskole Man kan gå på husholdningsskole i ½ eller 1 år
Man lærer at lave mad Man er sammen med andre unge Man bor på skolen Der er også tilbud om botræning Der er mange valgfag, f.eks. 1. hjælps kursus, svømning Man kan evt. aflægge prøver

15 Eksempler på husholdningsskoler
Vordingborgskolen Sorø Husholdningsskole

16 Erhvervsgrunduddannelsen (egu)
Varighed: normalt 2 år Består først og fremmest af praktik med enkelte skoleophold ind imellem. Den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år.

17 Vejleder og plan Hver egu-elev får sin egen personlige uddannelse.
Det er egu-vejlederen, der sammen med egu-eleven sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer. Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest praktik og skole.

18 Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. STU
Formål: at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

19 STU fortsat Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør. Den unge kan modtage tilbuddet indtil det fyldte 25. år.

20 STU fortsat Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller efter samråd med den unge og/eller forældre til optagelse på ungdomsuddannelsen. Indstillingen suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i kommunen. Indstillingen skal indeholde et udkast til en individuel uddannelsesplan.

21 Center for job og oplevelse
Center for Job og Oplevelse er et socialt beskæftigelsestilbud i Helsingør Kommune efter Servicelovens § 103 og § 104. Centeret beskæftiger ca. 200 medarbejdere med forskellige former for sociale, fysiske, eller psykiske udviklingshandicap. Centeret tilbyder uddannelse og beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samvær inden for forskellige fagområder. Værkstederne

22 Nyttige hjemmesider www.uuoresund.dk www.genvej.nu www.ug.dk

23 Vejledning Tal med klassens lærere Tal med UU-vejlederen
Vi er der for at hjælpe jer


Download ppt "Ungdommens Uddannelsesvejledning Fredensborg og Helsingør kommuner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google