Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

‘Et kig ind i fremtiden: Mobile og pervasive systemer’ (Pervasive Healthcare i Holstebro) Simon Bo Larsen Ole Langvad Wessby Alexandra Instituttet Sekoia.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "‘Et kig ind i fremtiden: Mobile og pervasive systemer’ (Pervasive Healthcare i Holstebro) Simon Bo Larsen Ole Langvad Wessby Alexandra Instituttet Sekoia."— Præsentationens transcript:

1 ‘Et kig ind i fremtiden: Mobile og pervasive systemer’ (Pervasive Healthcare i Holstebro)
Simon Bo Larsen Ole Langvad Wessby Alexandra Instituttet Sekoia

2 Center for Pervasive Healthcare – hvem?
Tæt, dagligt samarbejde mellem Datalogisk Institut, Aarhus Universitet, Institut for Medievidenskab, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet Mange eksterne samarbejdspartnere (erhvervsvirksomheder, offentlige partnere (sundhed og udd), borgere/patienter Ca. 25 personer, med forskellig faglig baggrund, tilknyttet centeret, hvoraf ca 15 er fuldtidsbeskæftiget Ca. 15 kørende projekter

3 Et lille tidshop 10 år tilbage

4 Ad hoc planlægning Mobilitet Afbrydelser Samarbejde
Nogle slides fra det første oplæg jeg holdt på center for pervasive healthcare for 10 år siden… på baggrund af etno studier af kliniske arbejdsgange kunne vi se, at (daværende) IT passede ad h til med arbejdsgangene. Samarbejde

5

6 4/3/2017 Ligeledes 8 år siden…

7 Et af de første projekter på centeret (2002) – dengang var det meget futuristiske ideer…

8 Tilbage til fremtiden…
Nyere projekter…

9 Pervasive Healthcare i Holstebro
UNIK-projekt: (www.partnerskabetunik.dk) ”Integration og Implementering; for et Bedre Liv med KOL” Sekoia Video…

10 Sekoias platform

11 Bedre Liv med KOL – scenarie 1
KOL behandling med dataopsamling i hjemmet Borgerens egne målinger m/u assistance fra sundhedsprofessionelle En samlet plan på tværs af fagpersoner i kommunen (og sygehuset) I dag: ‘klassisk silo’-løsning Demonstration: integration

12 Bedre Liv med KOL – scenarie 2
KOL rehabilitering I dag: op til 5 samtidige handleplaner/træningsplaner: Sygehus advis ved udskrivning Sygehusets udskrivningsrapport (efterbehandles) Kommunens handlingsplan (pleje vs. terapi) Egen læge Borgerens egen træningsplan I dag: Prosa vs. målinger Demonstration: Teknologi til at motivere borgeren Gangpacer Kinect Koble målsætninger og måledata med træningsplan Hypotese: målinger kan være med til at nedbryde en træningsplan i overskuelige trin.

13 Træningsprototyper Gangpacer Kinect

14

15 Integration og Implementering
MMMi, Kinect Delta, Gangpacer ”Demonstration” Brugsscenarier baseret på faktisk personale og borgere End2End test af systemerne (i test miljø) Så tæt på praksis som muligt Sekoia Holstebro Kommune Alexandra EOJ

16

17 Arkitektur og infrastruktur
Continua IHE HL7 EOJ EPJ ... Anvendere NSP index Format: HL7 PHMR (CDA) XCA XDS hjemmemonitoreringsdatabase Kilder Index XDS Repository XDS On-Demand Data Data Data

18 XDS – indexbaseret infrastruktur
Kilde: Referenceark. for deling af dokumenter og billeder

19 Afspejler den nationale referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder
Referencearkitekturens for deling af dokumenter og billeder. Figuren svarer til referencearkitekturens nationale perspektiv, blot nedbrudt yderligere mht. ITI-snitflader. Affinitetsdomæne XDS Affinity domain som defineret i [ITI TF-1] afsnit : En veldefineret mængde dokumentkilder, dokument-repositories, og dokumentanvendere, der deler dokumenter under anvendelse af fælles politikker (koder etc.) og et dokument-indeks. Fællesskab Community som defineret i [ITI TF-1] afsnit : En kobling af faciliteter, der har aftalt at benytte fælles politikker til deling af (kliniske) dokumenter. Et fællesskab kan være et affinitetsdomæne.

20 Health Share servicelag
Nationalt domæne NPIdemo projekt Signaturforklaring: IHE XDS profilen ”Registry Stored Query” tilpasset den gode webservice IHE XDS profilen ”Retrieve Document set” der er tilpasset ”Den gode webservice” og integreret med opslag og filtrering vha. sikkerhedsservices på NSP IHE XDS profilen ” Retrieve Document set” der er tilpasset ”Den gode webservice” 1. 61/42+ - Fælles service som håndterer upload af metadata vha. IHE XDS profilen ”Registre on-demand Document Entry” og IHE XDS profilen ”Registre Document Set”. Begge overholder den gode webservice. Anvender systemer ”Modtager” af data Columna Pleje.net 43++ 18++ Xds Services Sikkerhedsservices (STS, BRS, GOS, SamT, Mlog.) Xds reg. Infrastruktur – NSP, XDS reg. 43+ 61/42+ Indsætte en ”oversætter” af profiler 18 18+ 18++ 38 38+ 39 39+ 41 42/61 42/61+ 43 43+ Health Share servicelag Kilder. ”Data- producenter” Miba Pleje.net

21 ”Et kig ind i Nutiden” 4/3/2017 Ikke siloer, men integration via åbne standarder Ikke prototyper, men (eksperimentel) drift Udfordringerne er ikke tekniske, men kulturelle organisatoriske Politiske Synergi via projektsamarbejde mellem kommune, virksomhed og forskningsinstitution

22 Tak for opmærksomheden!
Kharbarovsk (by i Rusland) Siloer


Download ppt "‘Et kig ind i fremtiden: Mobile og pervasive systemer’ (Pervasive Healthcare i Holstebro) Simon Bo Larsen Ole Langvad Wessby Alexandra Instituttet Sekoia."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google