Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Katalog over nationale standarder på sundhedsområdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Katalog over nationale standarder på sundhedsområdet."— Præsentationens transcript:

1 Katalog over nationale standarder på sundhedsområdet

2 Agenda • Kort om NSI • Vision om katalogets anvendelse – Formål og interessenter – Eksempler på anvendelse • Status på etablering af katalog – Funktionalitet – Indhold • Det videre arbejde – Funktionalitet – Indhold

3 Kort om NSI

4 Sundhedsloven §193a: ”Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte krav til it- anvendelsen på sundhedsområdet, herunder krav til elektroniske patientjournaler og krav til anvendelsen af standarder.”

5 National arkitektur og standarder på sundhedsområdet Sundheds- væsnets forretningsmål understøtter ramme for Sundheds-IT udvikling & drift understøtter overholder Internationale & nationale referencer under- støtter Standarder Arkitektur Løsnings- arkitektur System følger ramme for Ud- peger

6 Vision om katalogets anvendelse

7 Formål og interessenter • Understøtte NSI med at koordinere den samlede standardiseringsindsats • Understøtte de parter som udarbejder og vedligeholder standarder • Understøtte systemejere og leverandører med teknisk implementering af standarder • Give et mere præcist grundlag for revision • Synliggøre dækningen af standarder på konkrete områder (og på sundhedsområdet som helhed) overfor borgere, politikere m.fl.

8 Eksempler på anvendelse • Arkitekter, der skal skabe et løsningsdesign for bestemte typer af løsninger kan undersøge, om der findes referencearkitekturer, der dækker sådanne løsninger • Leverandører, der leverer løsninger der benyttes af bestemte aktører (eller til bestemte opgaver) kan se om der er planlagt standarder herfor • Leverandører af nye løsninger på et eksisterende marked kan se, hvilke nationale krav til overholdelse af standarder der gælder for løsninger indenfor dette marked

9 • Parter, der skal anskaffe nye løsninger kan fremsøge hvilke nationale krav der er til sådanne løsninger (søgning på aktører og opgaver) • Parter kan adviseres om nye standarder indenfor et givet område (aktører, opgaver) m.h.p. at vurdere om der skal ske ændringer af eksisterende løsninger • Parter, der har implementeret nationale standarder i løsninger og baseret løsningsdesign på referencearkitekturer kan adviseres om ændringer i disse standarder og arkitekturer Eksempler på anvendelse

10 Referencer til nationale standarder • De parter der udarbejder standarder på et nyt område kan orientere sig om hvad der i forvejen ligger • Parter, der vedligeholder standarder som følger nationale rammer (herunder overholder nationale profiler og klassifikationer) kan adviseres ved ændringer i rammerne • Manglende referencer til andre nationale standarder kan give anledning til med jævne mellemrum at undersøge om standarder med fordel kan migreres over i nationale rammer

11 Referencer til målsætninger • Eksplicitte referencer til forretningsmæssige målsætninger giver et billede af hvor godt de enkelte målsætninger understøttes af nationale arkitekturer og standarder • Dette kan medvirke til at identificere områder, hvor der skal gøres en standardiseringsindsats • Og til at identificere områder hvor der arbejdes med arkitektur og standarder, der ikke umiddelbart kan hænges op på formulerede målsætninger (m.h.p omprioritering eller input til formulering af nye målsætninger).

12 Referencer til lovgrundlag • Eksplicitte referencer til lovgivning, bekendtgørelser o.a. giver overblik over det samlede lovgrundlag som standarderne understøtter • Man kan placere et ansvar for overvågning af dette lovgrundlag, således at dem der vedligeholder standarder kan blive adviseret ved ændringer i det lovgrundlag, som de enkelte standarder baseres på (eks. sundhedsloven som grundlag for sikkerhedsstandarder)

13 Internationale og fællesoffentlige referencer • Eksplicitte referencer til internationale standarder giver overblik over anvendte internationale standarder • Manglende referencer til internationale standarder kan give anledning til med jævne mellemrum at undersøge den internationale standardiseringsindsats på tilsvarende områder, for at se om der er grundlag for at migrere til profiler af internationale standarder • Man kan placere et ansvar for overvågning af internationale standarder, således at dem der vedligeholder nationale standarder kan blive adviseret ved ændringer i det internationale grundlag

14 Status på etablering af katalog

15 http://www.nsi.dk/Standardisering/standardkatalog.aspx

16 Hvad indeholder kataloget nu • 16 referencemodeller • 41 klassifikationer • 36 rammestandarder / profiler • 318 snitfladestandarder / specifikationer (bl.a. blanketter) • 22 andet (vejledninger etc.) I alt 433 produkter

17 Vigtige data om de enkelte produkter • Ejerskab • Versionsnummer • Anbefalingsgrad (planlagt, obligatorisk, udfases etc.) • Område / aktører der skal benytte std. • Diverse klassificeringer (FORM etc.)

18 Anbefalingsgrad • Observeres 23 • Planlagt 10 • Anvendelig 72 • Anbefalet277 • Obligatorisk 23 • Opretholdt 14 • Udfases 9 • Frarådes 4 • MedCom: 162 • KL: 146 • SST: 72 • NSI: 27 • LMS (SST): 9 • SSI: 8 • DAK-E: 2 • Andre: 7 Ejerskab

19 Det videre arbejde

20 Forbedret funktionalitet • Web-browser brugergrænseflade til søgning og fremvisning – fremsøge og filtrere på bagrund af kombinationer af enkeltstående felter og sammensatte felter og feltindhold – Fremsøge og filtrere ud fra klassifikationer (aktører, anbefalelsesgrader, FORM etc.) – Fremsøge og filtrere ud fra referencer til felter (eks. alle standarder relateret til bestemt referencearkitektur eller alle standarder med international reference – Understøtte forskellige views (til forskellige interessenter)

21 Spørgsmål


Download ppt "Katalog over nationale standarder på sundhedsområdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google