Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medarbejderen i den Digitale Verden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medarbejderen i den Digitale Verden"— Præsentationens transcript:

1 Medarbejderen i den Digitale Verden
Overvågning Medarbejderen i den Digitale Verden Et spørgsmål om ledelsesret og kontrolforanstaltninger Dansk Forening for Arbejdsret 29. januar 2009 Peter Nisbeth

2 Medarbejderen i den Digitale Verden
Oversigt Baggrund LO’s rapport Regler og aftaler Eksempler på overvågning – Den nye teknologi Råd til sagsbehandleren Råd til tillidsmanden/forhandleren/politikeren

3 1. Medarbejderen i den Digitale Verden Baggrund LO’s rapport (Statistik)
Daglig brug af computer: 73 % af LO-medlemmer IT-politik: 43 % virksomheder TV overvågning Generelt positiv - ikke i forhold til eget arbejde

4 1. Medarbejderen i den Digitale Verden Baggrund LO’s rapport (Statistik)
32 procent ved ikke, om deres arbejdsgiver har adgang til at læse deres s uden deres samtykke. Tre ud af ti ved ikke, om der er nedskrevne retningslinjer på arbejdspladsen for, hvor, hvornår og hvem der kan læse de ansattes s. Usikkerheden er størst blandt de offentligt ansatte. 44 procent svarer nej til, om der er skrevet retningslinjer for, hvor, hvornår og hvem der kan læse de ansattes s. Syv ud af ti mener, at deres mailkorrespondance på arbejdspladsen er helt eller delvis privat.

5 1. Medarbejderen i den Digitale Verden

6 1. Medarbejderen i den Digitale Verden

7 2. Regler og aftaler Persondataloven
Behandling af persondata + meddelelse, indsigt, fortrolighed og sletning Særligt om TV-optagelser TV-overvågningsloven Hvor må man overvåge - Skiltning Straffeloven Privatliv – brevhemmelighed mv Antiterrorloven/Bogføringslov Logning Erstatningsansvarslov § 26 Tortgodtgørelse

8 2. Regler og aftaler Ledelsesret uden misbrug (Retspraksis siden 1913)
Ikke til ulempe Ikke krænkende Ikke tabsforvoldende Følge fornuftigt formål Driftsmæssigt begrundet

9 2. Regler og aftaler LO – DA aftale om kontrolforanstaltninger oktober 2006 (Lidt ekstra…) Rimeligt forhold mellem formål og midler Underretning senest 6 uger før Den enkelte lønmodtager kan ikke meddele et samtykke Hjemmearbejdspladser Fagretlig behandling Viger for overenskomster om kontrolforanstaltninger Åbner for særaftaler

10 2. Regler og aftaler Samarbejdsaftalen DA-LO 2006 Information om
Større ændringer og omlægninger Forhold som har betydning for arbejdsklimaet Kan pålægges fortrolighed Udvalgets opgaver Lokale arbejds- og velfærdsforhold samt personalepolitik Fastlæggelse af principper for virksomhedens interne indsamling, opbevaring og brug af persondata

11 2. Regler og aftaler KTO aftalen om kontrolforanstaltninger 2008
Statslig hensigtserklæring om at aftale i OK-perioden Eksempler på overenskomstparters aftaler DE Arbejdsgiver og HK/Privats aftale om internet, og mobiltelefoner (PDA) 10. juli 2008 DE Arbejdsgiver og HK/Privats fælles anbefalinger om god skik ved behandling af personlige oplysninger, herunder personlighedstest 2008

12 3. Eksempler på overvågning – Den nye teknologi
Logning (Brug af hjemmesider) s GPS PDA Video TV programmer Stregkoder Elektroniske spor (nøglekort/alarmer/tidsregistrering) Detektivovervågning/Test IP-telefoni Referencer (Spor på nettet mv)

13 3. Eksempler på overvågning – Praksis
Logning og E -mails Tryg Baltica sagen (Datatilsynet) Haldor Topsøe sagen (ØL 24/ afsked) ”Sex på ” (U Ø bortvisning) ”Chefen er en sæk” (U V bortvisning) ”Øreprinsessen” (ØL 28/ bortvisning) ”Engelskkundskaber” (AN1308/2005) Tryg Baltica sagen (Datatilsynet) Internetlogning – OK da begrundet i sikkerhed og da begrænset antal personer havde adgang Haldor Topsøe sagen (ØL 24/ afsked) Racistisk vittighed på brevpapir. OK at afskedige, navnlig vægt på IT-politik og eksterne samarbejdspartneres kritiske reaktion. ”Sex på ” (U Ø bortvisning) En masse private s opdaget efter virus. På privat mailadresse. Ikke IT-politik. Kunne passe sit arbejde. Hverken bortvisning eller afsked var berettiget. Godtgørelse 1 månedsløn ”Chefen er en sæk” (U V afsked) Mail mellem to kolleger på virksomhedens mailsystem. ”Noget af en sæk”. Erstatning og Godtgørelse 2 måneders løn. Privat korrespondance, ikke forvente læst af andre, mindre grov Ikke Tort da opdaget ved tilfældighed og ikke umiddelbart kunne ses privat ”Øreprinsessen” (ØL 28/ bortvisning) I mail til en god ved omtalt Direktør meget negativt og kollega ”Øreprinsesse -ikke en krone værd”. Bortvisning uberettiget, men afsked ok. Lille personale og samarbejdet derfor ødelagt, da det kom frem. – Dvs man løber en risiko ved at bagtale virksomheden og kolleger – også i private sammenhænge ”Engelskkundskaber” (AN1308/2005) Se pjecen

14 3. Eksempler på overvågning – Praksis
GPS Stjålne firmabiler PDA/Skanner/Stregkoder Slagelse sagen Stjålne firmabiler Endte med forlig om at overvågningen ikke ville blive brugt til kontrol af medarbejdernes færden – anledning til politik og beskrivelse af brug – HVAD SKER SÅ NÅR DET ALLIGEVEL BLIVER BRUGT? VIL I TILLÆGGE DET BEVISMÆSSIG BETYDNING? Slagelse sagen Hjemmehjælpere 2 gange vægret sig mod at bruge arbejdsredskaber Først skannersagen i Arbejdsretten – Organisationsansvar. Sluttet med forlig Senere problemer med PDA hvor GPS virkede forkert/dårligt – igen organisationsansvar, men lokalt gav arbejdsgiverne ret i at der var problemer

15 3. Eksempler på overvågning – Praksis
Elektroniske spor TV udsendelser (Spillerforeningen) – (Dansk Metal U V) Nøglekort (Mørbrad sagen AN 2008/220) Alarm (Børnehaverengøring bortvist - FV forligt) Hjemmesider Toiletskanneren (bortvist -FV forligt) Facebook o.lign IP telefoni Detektivovervågning (Vild Aerobic U ) Reference/test ved jobsøgning

16 3. Eksempler på overvågning – Praksis
Videoovervågning Lip-gloss sagen (AR BR) Silvan sagen (U Ø) Lip-gloss sagen (AR BR) Matas kbh og jylland. Kendte til video, var skiltet, men vidste ikke fjenovervågning. Formål: Forebygge tyveri. Var ikke tænkt som kontrol af ansatte. Alligevel overvåget i mindst ½ time. AR vægt på, at hendes adfærd ikke berettigede til overvågningen og dermed var krænkende. Sag om Brud på kontrolaftalen. Klar overtrædelse under hensyn til én ansat og i ét tilfælde men længe Byret i tort. Viser aftalen tillægges vægt. Både individuel og kollektiv brud. Vægt på hvad der var meningen og oplyst. Silvan sagen (U Ø) Bortvisning berettiget men tort for kortvarigt opslag i kantine om bortvist pga tyveri. Videoovervåget. Bortvist. Frifundet i straffesag. Tilsidesætter videoen. Bortvisning berettiget, da video mistænkelig og sammenhængende med forklaringer/kassestrimler og medarbejder ikke god forklaring da han blev konfronteret. Selve videoovervågningen var ikke retsstridig. Var skiltet og kendt af medarbejderne. Ikke vægt på argument om misbrug af ledelsesret (uvant for civile domstole – og kollektivt argument)

17 4. Råd til sagsbehandleren
Medborgerhuset - Videoovervågning

18 4. Råd til sagsbehandleren
Teknikken ikke lavet til personaleforhold Søg bagom det umiddelbare Personalepolitik Personaleorientering Klare regler? Oplyst om både teknik og planlagt anvendelse Dårlig ledelse? Krav på fagretlig behandling Hvad har betydning når sagen kommer ind ad døren ”Det stødende” samlet vurdering

19 5. Råd til tillidsmanden/forhandleren/ politikeren
Klar personalepolitik Sikre sagligt formål og hvad kontrol kan bruges til Kan teknik senere blive anvendt til kontrol Drøftes i SU Orienteringspligt håndhæves Inddrag TR Hvem har adgang til overvågning – hvad kan den bruges til Kasseres Medarbejderindsigt Godtgørelse til enkeltpersoner for overtrædelse af reglerne Se evt. HK(Privat) og DE Arbejdsgiver


Download ppt "Medarbejderen i den Digitale Verden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google