Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Genbrug af offentlig information i Danmark ePSIplus - Danmark 27. november 2008 Specialkonsulent Frederik Siegumfeldt It-strategisk kontor IT- og Telestyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Genbrug af offentlig information i Danmark ePSIplus - Danmark 27. november 2008 Specialkonsulent Frederik Siegumfeldt It-strategisk kontor IT- og Telestyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Genbrug af offentlig information i Danmark ePSIplus - Danmark 27. november 2008 Specialkonsulent Frederik Siegumfeldt It-strategisk kontor IT- og Telestyrelsen Videnskabsministeriet

2 Public Sector Information (PSI) PSI-regulering Betydningen for dansk forhold IT- og Telestyrelsens arbejde og initiativer Spørgsmål og input

3 PSI-regulering PSI-direktivet Europaparlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (Dir. 2003/98/EF af 17. november 2003) PSI-loven Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (Lov nr. 596 af 24. juni 2005 med senere ændring)

4 PSI-loven - formål § 1. Lovens formål er at etablere ensartede minimumsregler for kommerciel og ikkekommerciel videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger, som offentlige myndigheder er i besiddelse af.

5 PSI-loven - indhold Hjemmel til at fastsætte betingelser Forbud mod at begrænse videreanvendelse og mod begrænsning af konkurrence Forbud mod diskrimination Forbud mod aftaler om eneret Offentlighed (gennemsigtighed) Standardgebyrer Oversigt over dokumenter Beslutning om ikke at stille dokumenter til rådighed

6 PSI-loven – indhold Elektronisk behandling – grundlæggende forudsætning Anmodning om data Udlevering af data Tilgængelighed Sprogversioner Elektronisk form og format Formelle regler Fremgangsmåde, frister, begrundelse mv.

7 PSI-loven – indhold Gebyrer Ind- samling Produk- tion Re- produk- tion Kvalitets- forbed- ring Formid- ling/ distribu- tion Afkast af investe- ring PSI- direk- tivet JA PSI- loven NEJ JA NEJ

8 PSI-loven – indhold Gebyrer Ind- samling Produk- tion Re- produk- tion Kvalitets- forbed- ring Formid- ling/ distribu- tion Afkast af investe- ring PSI- direk- tivet JA PSI- loven NEJ JA NEJ Marginal- omkostningerne

9 PSI-loven omfatter ikke krav… på oplysninger lighedsprincipper aktindsigtsregler på løbende/direkte adgang til oplysninger lighedsprincipper samme vilkår på levering i bestemte standarder/formater tilgængelige sprogversioner og formater standardiseringsarbejdet

10 Hvad betyder PSI-direktivet for danske forhold? I forhold til dansk ret Ingen væsentlig ændringer/nyskabelser I forhold til digital forvaltning Ingen væsentlige nyskabelser MEN kan alligevel blive en løftestang for nye banebrydende initiativer I forhold til samfundet som helhed Kan realisere et stort økonomisk potentiale

11 IT- og Telestyrelsens initiativer Vejledninger mv. Generel PSI-vejledning (myndighedsorienteret) Kommerciel genanvendelse (myndigheds- og virksomhedsorienteret) Digitaliser.dk – oversigt over data Pilotprojekt – Erhvervs- og Økonomiministeriet Borger.dk Standardisering …

12 Krav om åbne standarder pr. 1. januar 2008 (B 103) Offentlige myndigheder skal i løsninger, der indkøbes efter den 1. januar 2008, indarbejde krav om anvendelse af de syv sæt af obligatoriske, åbne standarder Offentlige myndigheder skal inden den 1. januar 2008 have forberedt deres it-systemer til at kunne modtage tekstbehandlings- dokumenter fra borgere, virksomheder og andre myndigheder i OOXML og ODF

13 7 sæt af obligatoriske standarder Syv sæt af åbne standarder er blevet obligatoriske fra den 1. januar 2008 Dataudveksling mellem offentlige myndigheder – OIOXML Elektronisk sags- og dokumenthåndtering – FESD Elektroniske indkøb i det offentlige – OIOUBL Digital signatur – OCES Offentlige hjemmesider og tilgængelighed It-sikkerhed (statslige myndigheder) – DS 484 Dokumentudveksling – ODF/OOXML Yderligere standarder kan gøres obligatoriske på baggrund af en økonomisk konsekvensvurdering

14 Hvad betyder standardisering for PSI? Det skaber fundamentet for dataudveksling Virksomheder kan indrette egne systemer i forhold til de åbne standarder Reducerer behovet for investeringer i udvikling af nye snitflader og konvertering af data Offentlige myndigheder bliver fortrolige med dataudveksling Øget konkurrence dels fordi virksomheder nemt kan få adgang til samme data dels fordi myndigheder ikke bliver afhængige af en bestemt leverandør Indfyldelse på fastsættelse af gebyrer

15 Gebyrer og standardisering Ind- samling Produk- tion Re- produk- tion Kvalitets- forbed- ring Formid- ling/ distribu- tion Afkast af investe- ring PSI- direk- tivet JA PSI- loven NEJ JA NEJ

16 Gebyrer og standardisering Ind- samling Produk- tion Re- produk- tion Kvalitets- forbed- ring Formid- ling/ distribu- tion Afkast af investe- ring PSI- direk- tivet JA PSI- loven NEJ JA NEJ

17 Spørgsmål eller input ?

18 Frederik Siegumfeldt frhs@itst.dk Tel. 3545 0123 Kontaktinformation


Download ppt "Genbrug af offentlig information i Danmark ePSIplus - Danmark 27. november 2008 Specialkonsulent Frederik Siegumfeldt It-strategisk kontor IT- og Telestyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google