Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til ÅRSMØDE DANSKE BIOGRAFER Onsdag den 26. august 2009 Kl. 16.15 på Hotel Svendborg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til ÅRSMØDE DANSKE BIOGRAFER Onsdag den 26. august 2009 Kl. 16.15 på Hotel Svendborg."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til ÅRSMØDE DANSKE BIOGRAFER Onsdag den 26. august 2009 Kl. 16.15 på Hotel Svendborg

2 VELKOMST v/Kim Pedersen Formand DANSKE BIOGRAFER

3 Øvrige bestyrelse DANSKE BIOGRAFER Helle Schmidt, Nordisk Film Biografer A/S Kim Brochdorf, CinemaxX Danmark A/S Jens Kris (F), BioCenter, Kolding Finn Nielsen, Scala Bio, Nykøbing Falster Kim Krogh (F), Bio 1-2-3, Varde Lars Broen, Panorama, Middelfart Jane Lykke (F), Vig Bio Lotte Warming, Glostrup Bio

4 1. HALVÅR 2009

5 DAGSORDEN 1.Året 2008 2.Samarbejde DB/FAFID 3.D-Bio – Digital 3-D 4.Filmtyve 5.Eventuelt

6 Året 2008.

7 Antal solgte billetter: 2000: 10,7 2001: 12,0 2002: 12,9 2003: 12,3 2004: 12,8 2005: 12,2 2006: 12,6 2007: 12,1 2008: 13,1.

8 Omsætning og publikumsantal pr. 20. august 2009: 2009: 640.123.100 8.687.154 2008: 579.525.529 8.329.088 + 10,46% + 4,30%.

9 Antal kopier: (Top 20 – gennemsnitligt) 2005: 72 2006: 81 2007: 89 2008: 83.

10 Markedsandel TOP 20 2005: 50% 2006: 51% 2007: 44% 2008: 53%.

11 Antal udsendte amerikanske film 2004: 134 2005: 122 2006: 114 2007: 108 2008: 106.

12 Støtte til de danske biografer fra DFI: (Budgetteret) 2006: 5,5 mio. 2007: 5,1 mio. 2008: 4,0 mio. 2009: 4,2 mio..

13 Antal biografer i Danmark 2005: 164 2006: 165 2007: 167 2008: 164.

14 Markedsandele 2007 Nordisk Film: 43% CinemaxX: 14% Andre private: 34% Kommunale: 4% Foreninger: 5%.

15 Markedsandele 2008 De 1-5 største biografer: 27,2% De næste 6-15 biografer: 27,2% De næste 16-35 biografer: 26,4% De næste 36-80 biografer: 16,1% De næste 80-164 biografer: 5,6%.

16 Markedsandele 2008 eller sagt på en anden måde: Den mest omsættende halvdel af biograferne har 94,4% af omsætningen, den mindst omsættende halvdel 5,6%.

17 Markedsandele filmudlejere 2008 UIP: 22% (19%) Filmcompagniet: 19% (27%) Sandrew-Metronome:18% (14%) Nordisk Film: 17% (15%) WD/Sony: 13% (15%) Scanbox: 8% (9%).

18 Gennemsnitligt holdback: 2004:5 mdr. 3 dage 2005: 5 mdr. 6 dage 2006: 5 mdr. 2 dage 2007: 5 mdr. 3 dage 2008: 5 mdr. 4 dage.

19 FORENINGEN Samarbejde DB/FAFID Hjemmeside søges til stadighed optimeret (Buzz-Bizz, informationer, artikler) Nyhedsbrev, Daily News, Guide for filmbranchen, firmabilletter og biografkort Arrangør af tur til ECS, Bruxelles Deltaget i offentlig debat generelt, bibragt ”positive historier” D-Bio Håndhævelse af diverse aftaler.

20 DFI Adm. direktør Henrik Bo Nielsen Områdedirektør Steffen Andersen Møller Konsulent Claus Noer Hjorth Biograf- og lanceringskoordinator Pia Claudine Sørensen DB-formanden beskikket til SPILLEFILMSRÅDET for en fire-årig periode (Rådgiver bl.a. bestyrelsen i DFI).

21 BIOGRAFKLUB DANMARK Innovative tiltag under opsejling.

22 UNIC Internationalt forum for udveksling af erfaringer og informationer 6 møder i 08/09 Ongoing møder med NATO, MPAA og FIAD Emner: D-Bio, Filmtyve og Holdback (Der arbejdes fortsat på UNIC’s fremtidige prioriteringer) DB-formand vicepræsident i UNIC.

23 Q.

24 FAFID/DB samarbejde.

25 Udvalg: Børn og Unge Biografkort Branding Fleksibel programlægning.

26 Foreløbige resultater: 10 års dagen Den store biografdag - 25. oktober + en masse god dialog!.

27 Fremtidigt samarbejde Mødefrekvens hver 3. måned Fælles brancheseminar Videre arbejde i udvalgene.

28 Q.

29 D-BIO.

30 Udland: Norge har principielt indgået aftale på D-Bio området. Tyskland er undervejs. USA har indgået aftaler, men kan ikke få dem finansieret. England kører pilotprojekt. Enkelte store kæder i England, Frankrig og Østrig har indgået VPF-aftaler. (Repertoire med 90% amerikanske film).

31 2K eller 4K?.

32 EU (langt om længe) på banen..

33 Danmark: 14 digitale biografer 9 digitale biografer med 3-D.

34 Der arbejdes på højtryk i DFI og Kulturministeriet Statslig låneordning VPF-model for danske film Der stiles efter samlet, hurtig og effektiv roll-out Hensyntagen til EU (redegørelse efter jul) EU arbejder med forskellige løsninger, herunder statsgarantier. Flere forsøg på nationale løsninger over hele EU.

35 Fokus fra DFI: - Dansk films udbredelse - Sikring af det eksisterende biografnetværk Politisk initiativ i forbindelse med filmaftalen 2011.

36 ”TOGETHER! INTO THE FUTURE!”.

37 .

38 DB’s anbefaling om D-Bio pr. 22. februar 2009:.

39 I lyset af den seneste udvikling, hvor finanskrisen har sat en bremse for den generelle udrulning af D-Bio, enkelte danske biografers enegang, samt filmudlejernes pres for at få et kritisk antal danske biografer sat i stand til at vise digital 3-D, skal DB hermed fremkomme med anbefaling om hvordan biografer bør agerer pt..

40 Digital 3-D En egenfinansieret digital 3-D udrulning ser ud til at være uundgåelig. Dog langt fra en optimal situation, idet væsentlige argumenter for filmudlejernes og offentlige kassers deltagelse i digitaliseringen bliver spillet af hånden. Men såfremt man dette til trods ønsker at kunne tilbyde sine kunder den digitale 3-D oplevelse bør følgende iagttages;.

41 - I forbindelse med indkøbet af digitalt udstyr bør leverandøren garantere for at udstyret er DCI kompatibelt..

42 - I forbindelse med indkøbet af digitalt udstyr bør leverandøren garantere for at udstyret er i overensstemmelse med ”NATO – Digital Cinema System Requirements 2.1” eller i det mindste oplyse hvad indkøbsaftalen ikke respektere af nævnte krav..

43 - At kun 3-D film vises på de digitale anlæg..

44 PRIVATE ENTERPRISE.

45 DB har hverken mandat til at forhandle eller indgå aftaler på D-Bio området. Kun anbefale og informere.

46 Glem ikke hovedprincippet I de tilfælde distributøren har besparelser på kopi udgifterne ved digital udsendelse skal biograferne kræve at distributøren medfinansiere det digitale udstyr..

47 DB har opfordret underforeningerne at blive enige..

48 .

49 Q.

50 Digital 3-D •.•.

51 Såfremt 3-D virkelig skal blive en succes og sikre biografernes fortsatte eksistensberettigelse bør følgende iagttages: •.•.

52 Tilstrækkeligt refleksion fra lærredet •.•.

53 Tekstningsproblemet skal løses. •.•.

54 Nye purpose built biografer, og at man, indtil de er bygget, kun sælger de pladser som giver optimal oplevelse. •.•.

55 At man undlader at vise film, som kun vil gøre publikum trætte af at se 3-D, for kortsigtet indtjenings skyld. •.•.

56 Q.

57 Filmtyve •.•.

58 Efterhånden som landene omkring os får strengere lovgivning vil filmtyvene søge tilflugt i de lande som har en knap så striks lovgivning på området, deriblandt Danmark..

59 4 danske biografer ”hittet” i 2008.

60 MPAA holder kortene tæt til kroppen..

61 Q.

62 Fortsat DB indsats for Holdback D-Bio Filmtyve Information Buzz-Bizz Seminar Studietur – Dubai 20/2-25/2 2010 Samarbejde FAFID/DB.

63 Fremtidige generelle udfordringer: Holdback D-Bio Filmtyve Færre film.

64 H1N1 pr. 20/8-2009: 487 tilfælde i Danmark Ikke nogen foranstaltninger fra myndighedernes side overfor biograferne – endnu. Panik i adskillige lande – bl.a. er evt. lukning af biografer en del af det franske beredskab..

65 Baby Bio Censur regler.

66 Tag ikke succes’en for givet!.

67 Eftertænksomhed D-Bio.

68 I er alle statsstøttede.

69 Eventuelt.

70 DB ønsker fortsat godt FILMTRÆF Tak for i dag!.


Download ppt "Velkommen til ÅRSMØDE DANSKE BIOGRAFER Onsdag den 26. august 2009 Kl. 16.15 på Hotel Svendborg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google