Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formandskonferencen 31. august 2006 Aktuelle emner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formandskonferencen 31. august 2006 Aktuelle emner."— Præsentationens transcript:

1 Formandskonferencen 31. august 2006 Aktuelle emner

2 Formandskonferencen 2006 •Siden sidst ….. •Organisationen Dansk Byggeri •Fremtidige aktivitetsområder

3 Siden sidst •Dansk økonomi generelt i topform •Byggeri og anlæg: Vækst i omsætning og beskæftigelse •Arbejdskraftmangel – både timelønnede og funktionærer •Stigende lønninger – men fra lavt niveau •Fokus på østarbejdere og danske ledige •Fortsat stort elevindtag i bygge- og anlægssektoren (men utilfredshed med skolerne)

4 Udenlandsk arbejdskraft Fra Østeuropa 384 polske virksomheder (b&a) 45 litauiske virksomheder (b&a) 7.800 personer (alle erhverv) 1.165 personer (b&a) Fra Tyskland 608 virksomheder (b&a), ca. 4.500 personer.

5 Elevindtag - hovedtal •2004 – 2005: + 30% •2005 – 2006: + 30% (skøn) •5.900 nye praktikpladsaftaler i 2005 •Status: 17.450 elever i b&a, ca. 29% af alle erhvervsuddannede elever

6 Organisationen Dansk Byggeri Medlemstal (primo): 2003 2004 2005 2006 1/9 2006 Udenlandske: 62 5238 5319 5519 5749 6194 Gennemsnitslønsum for nye medlemmer: 2003: 0,95 mio. kr.2006: 1.302 mio. kr. Lønsummer: 2003/20042004/20052005/2006 21.2 mia. kr.22.7 mia. kr.24.9 mia. kr.

7 Kommunikation – status •Stigende positiv omtale i alle medier: •Annonceværdi (trykte medier): •2003 = 24 mio. kr., 2004 = 28 mio. kr. og 2005 = 31 mio. kr. •På en tredjeplads blandt arbejdsgiverorganisationer (positiv synlighed) •Tredobling af antal besøgende på hjemmesiden (til 2.700 pr. dag) •Træning i politisk forståelse og kommunikation for ca. 300 medlemmer og medarbejdere

8 2006 – 2009: Fra synlighed til indflydelse •Vi er nu en synlig og troværdig organisation. Eksempler: •Arbejdsmarked og vedligeholdelsesefterslæb •Derfor er tiden inde til en strategirevision: •Færre men mere væsentlige sager •Flere aktive afsendere – ikke mindst regionalt •Mere proaktivitet •Bedre omdømme (den gode historie, angrib ”tabersagerne”) •Målrettet, elektronisk medlemskommunikation

9 Eksempler •Barometer lanceret i 2005. Målet er knastør og seriøs information til embedsmænd, toppolitikere og erhvervsjournalister. Meget citeret. 1.200 abonnenter. •Større fokus på regional kommunikation via aktive regionale bestyrelser – støttet af medarbejdere i Dansk Byggeri

10 Fremtidige aktivitetsområder •Digitalt byggeri 1/1- 07 •Ok-fornyelse 07 •Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft •Velfærd: også genopretning af bygninger og infrastruktur •Kommunal bygherrepolitik – engagement i områderne •Erhvervspolitisk grundlag ”på arbejde” i hele landet •Fortsat fokus på byggeriets udvikling: - reduktion af svigt/fejl - billige boliger i byerne - bedre arbejdsmiljø •- energireduktion i bygningsmassen •Markedsføring af BYGGARANTI.DK: Fokus på forebyggelse

11 Initiativ mod fejl og mangler i nybyggeri (boliger) •Forsikring for professionelle bygherrer mod fejl og mangler •Professionelt eftersyn (1 og 5 år?) •Bedre beskyttelse af konstruktioner og materialer mod vejrlig •Udbudskrav om maksimalt fugtindhold i nybyggeri •Udvalg skal omsætte forslaget til virkelighed


Download ppt "Formandskonferencen 31. august 2006 Aktuelle emner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google