Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ulla Haugsted Ulla.haugsted@rh.regionh.dk PEDI Pediatric Evaluation of Disability Inventory Børn med Cerebral Parese 1 – 6 år - Modul 3 3 september 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ulla Haugsted Ulla.haugsted@rh.regionh.dk PEDI Pediatric Evaluation of Disability Inventory Børn med Cerebral Parese 1 – 6 år - Modul 3 3 september 2009."— Præsentationens transcript:

1 Ulla Haugsted Ulla.haugsted@rh.regionh.dk
PEDI Pediatric Evaluation of Disability Inventory Børn med Cerebral Parese 1 – 6 år - Modul 3 3 september 2009 Ulla Haugsted

2 PEDI Udviklet af: Stephen M. Haley, Udgivet i oktober 1992
Wendy J. Coster Larry H. Ludlow Jane T. Haltiwanger Peter J. Andrellos Udgivet i oktober 1992 Fås på eller eller find på google Pris ca. $120 for manual og ca. $42 for 25 scoringsark

3 PEDI på dansk Jette Christensen Vurderet videnskabeligt i maj 2007 +
Oversat som spørgeskema af Jette Christensen Findes på fysio.dk. - Google det danske spørgeskema Svensk udgave med referencemateriale

4 Hvad er PEDI? Et kortlægningsinstrument. Formål:
Anvendes som interview eller spørgeskema til forældre eller andre, som er tæt på barnet i hverdagen Formål: At få et overblik af barnets funktionelle udviklingsniveau og graden af uafhængighed ved aktiviteter i barnets hverdag At måle hvad barnet gør, ikke hvad barnet kan optimalt. Ikke en test, som scorer en enkelt præstation

5 Formål ved specifik klinisk anvendelse
At diskriminere en funktionel mangel eller forsinkelse At måle effekt, at evaluere fremskridt Som slutmål for evaluering af pædiatriske programmer i rehabilitering, forskning og kvalitetssikring

6 Målgruppe Handicappede børn med forskellige problemstillinger, mest fysiske, men også kognitive. Alder: ½ - 7½ år Kan anvendes til ældre børn, hvis funktionsniveau ikke overstiger, hvad der normalt forventes af et barn på 7½ år

7 Udformning PEDI består af 3 dele:
Funktionelle færdigheder (197 punkter) Selfcare, - personlig pleje Mobility (transfers and locomotion), - bevægelse Social function, - social funktion Hjælpebehov fra støttepersoner i det daglige (20 punkter) Behov for hjælpeforanstaltninger (tilpasninger/ hjælpemidler) i det daglige (20 punkter) De enkelte dele af testen kan bruges separat.

8 PEDI score Raw Score Normative Standard Score Scaled Score
Aldersrelateret, kan kun bruges op til 7½ år (aldersgrænsen) Tabeller for 14 aldersgrupper med et interval på 6 mdr. Scaled Score Ikke aldersrelateret, kan derfor bruges til ældre børn Fortæller hvor score ligger i forhold til opgavernes sværhedsgrad Software program, kan ikke fås i øjeblikket

9 PEDI Værdier fra danske børn
Studie af Michelle Stahlhut: To aldersgrupper 1½ - 2 år og 5 - 5½ år Formål: at undersøge om værdierne fra danske børn stemmer overens med de amerikanske referenceværdier? Resultat: God overensstemmelse af funktionelle færdigheder Mindre god ved hjælpebehov i gruppen med de ældre børn ved personlig pleje og social funktion OK ved bevægelse Hvorfor? DK = spørgeskema, US = interview Kulturelle forskelle

10 Validitet og reliabilitet
Content og construct validity Concurrent validity i forhold til BDIST, Battelle Developmental Inventory Screening Test WeeFIM, Functional Independence Measure Discriminant og evaluative validity Reliabilitet: Internal Consistency Inter-interviewer, 2 overværer samme interview Agreement mellem forældre og teampersoner, interview adskilt

11 PRAKSIS

12 Tidsforbrug Forberedelse 15 – 30 minutter, alt efter hvor rutineret man er! 40 – 60 minutter til udfyldning af skema eller interview med forældre/ teampersonale Ca. 30 minutter til scoring og udarbejdelse af skemaer

13 Anvendelse Semistruktureret interview, - foretrækkes
De normative data er indsamlet ved forældre interviews, så man ved ikke, hvordan det forholder sig med validitet og reliabilitet ved anden administration Forældrene kan have svært ved at skelne mellem, hvad deres barn kan eller gør. Kommer bedst frem ved interview. Spørgeskema, - helst kun del 1. Tjek at alle spørgsmål er besvarede Tjek, at svarene passer til barnets alder Del 2. og 3. har en udførlig vejledning i manualen, som forældrene ikke får med hjem i et spørgeskema. Derfor bedst med interview.

14 Scoring – Del 1 Barnet scorer 1: Barnet scorer 0:
Når en aktivitet i vid udstrækning bruges dagligt (hvad barnet gør) Hvis barnet er nået forbi stadiet Hvis barnet er stædig, og ikke vil, men sagtens kan, fx ikke vil spise moset mad, men gerne hakkebøffer! Har opgaven et ”og”, skal begge opgaver løses, fx put tandpasta på børsten og børst dine tænder! Barnet scorer 0: Hvis barnet ikke kan eller bruger en aktivitet jævnligt

15 Scoring – Del 2 Her scores den hjælp barnet typisk får, også selvom barnet faktisk kan aktiviteten, fx hvis det skal gå stærkt om morgenen. 0. Total hjælp Maksimal hjælp fra 50% og derover Moderat hjælp under 50% Minimal hjælp Supervision Uafhængighed

16 Scoring – Del 3 Tilpasninger: Ingen
Almindelige ting eller børneting, fx børnestol, sugerør, skammel Lettere hjælpemidler, fx stokke, rollator, specialindsats til stol Tungere hjælpemidler og specialudstyr, fx kørestol, gangvogn, talemaskine, specielt indrettet badeværelse

17

18 Tolkning af score Raw Score: Normative Standard Score: Scaled Score:
Score fra del 1. og del 2. tælles sammen, og i tabeller findes Normative Standard Score: Mean, gennemsnit, = SD, standarddeviation, = 10 Score er normal inden for 2 SD, dvs mellem 30 og 70 Scaled Score: En skala fra

19 Alder Ved præmaturitet: Tæt på aldersskift i tabellerne:
Man udregner både kronologisk og korrigeret alder og sammenholder resultatet Tæt på aldersskift i tabellerne: Sammenholder tal for de to aldre

20

21 Planlægning af intervention
På skemaer kan der aflæses hvilke aktiviteter, der skal arbejdes på først. Score om hjælpebehov kan tydeliggøre behov for ekstra hjælp i daginstitution Eller fortæller, hvor tidskrævende barnet er hjemme, og om der er behov for nedsat arbejdstid til en af forældrene

22

23

24


Download ppt "Ulla Haugsted Ulla.haugsted@rh.regionh.dk PEDI Pediatric Evaluation of Disability Inventory Børn med Cerebral Parese 1 – 6 år - Modul 3 3 september 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google