Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GAF Samrating & Statistik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GAF Samrating & Statistik."— Præsentationens transcript:

1 GAF Samrating & Statistik

2 Reliabiltet/pålidelighed
Hvorvidt undersøgelsesresultater kan reproduceres: Over tid (bliver vi faktisk bedre?) Over sted (Kan vi sammenligne os med andre behandlingssteder?) Af forskellige personer (Har vi samme forståelse af skalaen?)

3 Fejlkilder Generelt Tilfældig afvigelse fra normen
Systematisk afvigelse fra normen Almene processer Haloeffekten Centraltendensen kontrastfejl

4 Uddannelse & træning Loevdhal & Friis (1996): Jones et al. (1995):
GAF vurderet af utrænede personer er upålidelig Generelt uddannelsesniveau har ikke betydning for pålideligheden af GAF Jones et al. (1995): Pålidelig GAF vurdering kan opnås ved 30 minutters træning Fallmyr et al. (2000): Pålidelig GAF vurdering kan ikke opnås ved 1-dags træning

5 Hvordan man kan gøre Find hjemmesiden for det Norske Netværk af psykoterapeutiske dagafdelinger: GAF manual Kliniske vignetter scoret af eksperter med adgang til gennemsnitsscore og standardafvigelser Lave træningssessioner hvor personalet trænes efter manualen og scorer vignetterne enkeltvis eller efter konsensus

6 Statistisk Opsætning af data i SPSS

7 Deskriptiv statistik Deskriptiv statistik for Gaf-symptomer (samrating 2005) cases C C C C C5 Mean , , , , ,57 Minimum 52, , , , ,00 Maximum 70, , , , ,00 StdDev , , , , ,51

8 Reliabilitet i SPPS Vælg Analyze>Vælg Scale> Vælg Reliability
Vælg Statitics > Vælg Items > Vælg Intraclass correlation coefficient

9 Valgmuligheder Modeller Typen af ”enighed” Analyseenhed
One-way random effect (tilfældige ratere vurderer alle men ingen ved, hvem der har vurderet hvem). Two-way Random effect (tilfældige ratere vurderer tilfældigt udvalgte sager men vi ved, hvem der vurderer hvem) Two-way mixed (alle ratere vurderer tilfældigt udvalgte) Typen af ”enighed” Absolute (vælges hvis systematisk variation hos ratere er relevant) Consistent (vælges hvis systematisk variation hos ratere ikke er relevant) Analyseenhed Single measure (Den individuelle rating analyseres) Average measure (Gennemsnittet fra ratings analyseres) (antal af nødvendige ratere skal beregnes)

10 Output og fortolkning ICC ligger mellem 0-1, hvor 1 er perfekt overensstemmelse Konvention: = meget højt, = højt, = moderat

11 Vignet og næsten ”real life”

12 Sammenligning med Norge
Hvordan ligger scorerne fra samratingen i forhold til de norske normer

13 Eksempel på anvendelse


Download ppt "GAF Samrating & Statistik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google