Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Stk. 2. Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Stk. 2. Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk."— Præsentationens transcript:

1

2  Stk. 2. Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 4, historie samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den eller de tilsynsførende skal endvidere påse, at skolen opfylder kravet i § 1, stk. 2, 4. pkt., og at undervisningssproget er dansk…..  Tilsynet er ført gennem besøg på skolen i løbet af året, samtaler med skolens leder, overværelse af konkret undervisning den 4. og 5. april 2011. Derudover er der fulgt med i skolens dagligdag gennem skolens hjemmeside samt via forældrebreve.

3 Tema: Sundhed og motion Løb om hallen bage boller – egne figurer • Større faglige krav: Der arbejdes målbevidst med læsning og regning

4

5 Tid til dansk Novellegennemgang: Gruppearbejde: Personbeskrivelse: Tænker, siger og gør….. Den varme stol • Digitalisering af undervisningen

6

7 Periode: ”Det moderne gennembrud” • Klasseundervisning (dansk, samfundsfag, historie) • Traditioner og værdier den personlige historie • Verden om 30 år: Elevudtalelser: ”Verden er gået i stykker grundet miljøproblemer ”Robotter har overtaget verden” ” Der er opfundet noget, som får styr på miljøet”

8

9 Emne: 5-tabellen Opgaveløsning: Kig, hjælp, spørg Grundbog: Fra Faktor til Kontekst Matematikaflevering Leg og læring

10

11 Emne: Påske Fortælling – for mange ? Måske 2 trin ad gangen Sigurd Barrett fortæller bibelhistorie Tegning Friskoleværdier

12

13 Skitur: Elevoplæg – læring Skabe forventninger • Den danske sangskat • Fællesskabsfølelse – lytte- holde oplæg m.m. • Friskoleværdier

14

15 Emne: Arealberegninger: Gruppearbejde Grundbog: Faktor: Konkretisering til dagligdag Stor motivation hos drenge

16

17 Emne: Mit værelse Fremlæggelser – nye muligheder Grammatik

18

19 Status og fremtid: • Fyrtårne og videndeling: Byd ind med noget • Kreativ tænkning –nye muligheder – fra producent til korleder • Specialisering – fagteams-faglige diskussioner • Digitalisering – rammer og indhold • Bevare engagement/trivselspolitik • Fokuskampagner (f.eks. sundhed, hjælpsomhed • Forebyggelse (i modsætning til at skælde ud) • Den faglige udvikling skal holdes i gang.

20 • Friskolen på forkant - en bærbar til alle fra 6. klasse ? • Følge udviklingen frem mod den digitale skole • Øget faglighed – specialisering? • Pædagogisk tænkning – bedre udnyttelse af resurser • Mødetidspunkt? Inddeling af skoledagen? • Bibeholde og værne om Friskolens værdier • Rummelighed

21


Download ppt " Stk. 2. Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google