Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærersamarbejde i Aarhus 2011 -2012 1. september 2011 Aarhus Social- og Sundhedsskole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærersamarbejde i Aarhus 2011 -2012 1. september 2011 Aarhus Social- og Sundhedsskole."— Præsentationens transcript:

1 Lærersamarbejde i Aarhus 2011 -2012 1. september 2011 Aarhus Social- og Sundhedsskole

2 Program KL.12.30 – 13.00:Frokost Kl. 13.00 – 13.20:Velkomst rektor Lars Scheibel Aarhus Kat. Kl. 13.20 – 15.00:Gruppedannelse. De udmeldte temaer. Kl. 15.00 – 15.30:Plenum. Spørgsmål og fælles aftaler NB: Afslutningsmøde 14.marts 2012 på Marselisborg Gymnasium

3 Formålet med Lærersamarbejdet •(fra Uddannelsesrådets kommissorium): •at styrke overgange mellem skoleformerne •at styrke samarbejde mellem skoleformerne på lærerniveau •at give indblik i hinandens skolehverdag, fx arbejdsformer, progression i undervisningen, fagligheden •medvirke til at kunne fastholde de unge i uddannelse

4 Temaer Lærersamarbejde 1)Mentorordninger & mentorbegrebet 2)Naturvidenskab. Metoder til visualisering og til at understøtte skriftlighed. Læringsstile i naturvidenskabelige fag 3)Ungdomsskolen som bindeled mellem folkeskole og ungdomsuddannelse Kompetenceudvikling hos ikke- uddannelsesparate unge (drenge – integration)

5 Temaer Lærersamarbejde 4) Samfundsfag/ økonomiske fag 5) Bedre brug af IT i undervisning 6) Sprogprojekter 7) Læsning – fokus på faglig læsning 8) Matematik 9) Partnerskabelse mellem skoler. Fx som ’lån en lærer, et faglokale på den lokale ungdoms- uddannelse’. Afprøvning og aftaler om faste samarbejder

6 Arbejdsgrupperne har følgende opgaver •Brainstorm om indhold og form for arbejdet •Grupperne aftaler indhold for samarbejdet i det kommende skoleår •Hvad skal produktet være? (til fremlæggelse i foråret 2012) •Grupper udveksler lister med navne, skoler, emails, tlf mv •Grupperne laver mødeplaner for – mindst – efterårets arbejde

7 Produktkrav til Lærersamarbejdet •En tovholder/ koordinator pr. arbejdsgruppe •Send tid- og projektplan inden 1. oktober. Håkon Grunnet hagr@viauc.dk hagr@viauc.dk •Slutproduktet: ikke en faglig formidling. Formidlingsprodukt, som fx: •Plan for eller et resultat af en formidling, fx på egen skole. Program, oplæg & beskrivelse af aktiviteten og målgruppen

8 Produktkrav til Lærersamarbejdet – En model for samarbejde om et tema på tværs af skoler og skoleformer, der kan anvendes af andre. Eventuelt udformet som en brochure – En omtale på skolens hjemmeside, på EMUen eller lignende – Artikel i et fagligt tidsskrift •Formidling og effekten af Lærersamarbejdet. Hvad er der kommet ud af årets arbejde? Hvordan kan det bruges af andre – på egne skoler og på andre skoler? •Slutproduktet og overvejelser i tilknytning hertil fremlægges ved afslutningen af årets arbejde på Lærersamarbejdets afslutningsmøde 14.marts 2012 på Marselisborg Gymnasium

9 Formen for Lærersamarbejdet Forskelligt – ex fra tidligere: 1)Forventningsafklaring 2)Besøg på hinandens skoler, evt. koblet med undervisning eller projekter 3)Faglige samarbejder, der udmønter sig i undervisningsforløb/ - materialer eller lignende


Download ppt "Lærersamarbejde i Aarhus 2011 -2012 1. september 2011 Aarhus Social- og Sundhedsskole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google