Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisning med Storyjumper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisning med Storyjumper"— Præsentationens transcript:

1 Undervisning med Storyjumper
Louise M. & Tine

2 Disposition Lærervejledning/introduktion til Storyjumper
Undervisningsforløb Brugen af Storyjumper Overvejelser - diamantmodellen Eksempel på produktion

3 Lærervejledning Alderstrin 5. klasse Fag Engelsk Fagligt indhold
Skrivning, eventyr, idiomer, pronominer, konjunktioner Formål (Udvalgte trinmål) Trinmål efter 7 klasse: udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier i enkle, undervisningstilrettelagte forløb anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng Teknisk platform PC/mac, smartboard

4 introduktion til Storyjumper

5 undervisningsforløb The Teaching-Learning Cycle:
Building the field: introduktion til eventyrgenren, arbejde med forforståelse, opgaver med konjunktioner og pronominer Modelling the text type/deconstruction: analyse af eksempeltekst, finde eventyrtræk, konjunktioner og pronominer. Kortlægge eventyrets struktur. (Grupperbejde) Joint construction: klassen skriver et nyt eventyr i fællesskab, med fokus på samme elementer som i forrige fase. Læreren skriver det i Storyjumper. Indepentent writing: eleverne skriver deres eget eventyr i Storyjumper med fokus på samme elementer som i de tre første faser. (Pararbejde)

6 Brugen af Storyjumper Hvorfor?
Skaber mulighed for variation i undervisningen. Giver mulighed for at visualisere teksters opbygning Billeder/illustrationer til at understøtte handlingen Giver eleverne mulighed for at bruge deres it-kundskaber eller opøve disse. Udsigten til et flot produkt kan motivere eleverne og engagere dem i skrivearbejdet. De forskellige scener og props, eleverne kan vælge imellem, kan inspirere dem i skriveprocessen og give idéer til handlingen i deres eventyr. Brugen af Storyjumper understøtter undervisning med it (Gynther) Brugen af Storyjumper i den fælles tekstkonstruktion (fase 3) muliggør fælles kommunikation og forhandling blandt eleverne, dvs. undervisningen gennem it (Gynther) Mange ”props” passer til eventyrgenren i Storyjumper. Nødvendiggør opslag i ordbog  udvidelse af ordforråd

7 Brugen af Storyjumper Hvordan?
Læreren opsætter rammer for brugen af Storyjumper Eleverne skal IKKE lave en tegneserie  de skal følge eventyrgenrens karakteristika Krav om at minimum hver anden side er ren tekst Illustrationer skal understøtte/illustrere handlingen

8 Overvejelser - diamantmodellen
Formål og mål: Eleverne skal lære faste vendinger og ord på engelsk, som er typiske for eventyrgenren Eleverne skal lære om konjunktioner Eleverne skal lære om pronominer Fagdidaktisk relevans: rettet mod trinmål for faget engelsk efter 7. klasse, slutmål, og “Formål for faget engelsk”. Almendidaktisk relevans: Forløbet retter sig mod folkeskolenslovens formålsparagraf §1 stk. 2 og 3: Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati Indhold: Faste vendinger/idiomer/Engelsk ordforråd inden for eventyrgenren, konjunktioner, pronominer, Storyjumper Brugen af Storyjumper understøtter indholdets funktion og virker motiverende Indholdets almendannende potentiale: litterære træk og begreber på engelsk understøtter faghæftets krav om anvendelsen af sprog som kulturteknik. Brugen af det digitale medie fremmer rammerne for oplevelse, fordybelse og virkelyst Form: The Teaching-Learning Cycle Gruppearbejde efter CL-struktur (undervisningsdifferentiering) Pararbejde (svag-middel, middel-stærk) Klassedialog (joint construction) Lærer: Lærerrolle: i fase 1 er lærerens rolle formidler, mens læreren i de tre næste faser nærmere har karakter af vejleder. Undervisningsdifferentiering: Gruppeinddeling efter CL-struktur, stilladsering gennem arbejdet med The Teaching-Learning Cycle, forskellige krav til elever alt efter niveau Elever: Deltagere og producenter i processen Elevernes forforståelse fra danskundervisningen kan inddrages Det nye og anderledes ligger i, at det eleverne skal lære er på engelsk Læringssyn: Eleverne lærer bedst ved at være aktive med det stof de skal lære  Learning by doing (Dewey) Institution og ramme: Smartboard Computere nok til at eleverne kan sidde to og to ved én Begrænsningen er at de ikke kan få en computer hver, men det er måske en fordel i dette forløb, da de så kan støtte sig til hinanden. Timer/skema: forløbet udføres i den almindelige engelskundervisning over en længere periode (the Teaching-Learning Cycle er relativt omfattende). Evaluering: Summativ evaluering: ud fra elevproduktioner  har eleverne opfyldt det mål, der var sat for undervisningen? Fælles evaluering. Formativ evaluering: løbende evaluering på elevernes læring gennem deres arbejdsproces og svar på forskellige opgaver. Primært læreren som evaluerer, men elever kan inddrages gennem opsummerende samtaler om emnet.

9 Eksempel på produktion
Gå ind på Login: Brugernavn: Eks Password: Eksempel


Download ppt "Undervisning med Storyjumper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google