Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig læsning Dagsorden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig læsning Dagsorden"— Præsentationens transcript:

1 Faglig læsning Dagsorden
Hvad er faglig læsning? Hvordan adskiller det sig fra anden læsning? Hvorfor er det nødvendigt at arbejde med faglig læsning? Hvordan gør vi på Højmeskolen? Hvordan gør vi rent praktisk? Hvordan kan man komme i gang med faglig læsning? Faglig udviklingsskole Øvelser

2 Hvad er faglig læsning? Faglig læsning er ikke bare at læse en tekst
Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst (Arnbak 7/10 ) Faglig læsning er med til at gøre eleverne til bevidste læsere, der kan anvende den viden de læser sig frem til

3 Hvordan adskiller faglig læsning sig fra anden læsning?
Faglig læsning adskiller sig i den forstand, at der læses for at tilegne sig viden Faglig læsning har et klart mål: nemlig at man aktivt bruger teksten til at tilegne sig viden om noget bestemt

4 Hvorfor er det nødvendigt at arbejde med faglig læsning?
PISA Biologi i gymnasiet Faglig læsning udstyrer eleverne med værktøj til at læse en tekst Eleverne får et større udbytte af teksten

5 Hvordan gør vi på Højmeskolen?
Oplæg af Hanne Brixtofte Krav om at arbejde med faglig læsning fra regeringen ”Læsedetektiven” Elisabeth Arnbak

6 Hvordan kan man komme i gang med faglig læsning?
”Den faglige læsetrappe” (Jespersen og Kamp) Forskellige elementer eleverne skal have styr på for at kunne mestre faglig læsning Læseforståelse 1 – 2. klasse Fagbogens opbygning klasse Læseteknikker / læsemåder 5.klasse Teksttyper 6 – 9 klasse Læseforståelsesstrategier / redskaber 6- 9 klasse

7 Elementerne og deres sammenhæng
Læseforståelse: sammenholde deres egne erfaringer med det de læser 7. elementer spiller sammen og udgør den samlede læseforståelse Forforståelse, sætningsopbygning, afkodning, ordets betydning, genrekendskab, hukommelse, metabevidsthed

8 Fagbogens opbygning og læseteknikker
Genrer – faglitterær eller skønlitterær Fagbogens elementer (forside, indholdsfortegnelse, bagside, overskrifter osv.) Læseteknikker: overbliklæsning, punktlæsning og nærlæsning

9 Teksttyper, læseforståelsesstrategier
Kendskab til teksttyper sætter eleverne i stand til gennemskue hvordan teksten skal forstås Dermed får de mulighed for at gå til teksten på den mest kvalificerede måde Læseforståelsesstrategier: metoder til at læse, forstå, organisere, huske og anvende det man læser

10 Faglig udviklingsskole
3.årigt samarbejde mellem forskellige skoler i Odense og læreruddannelsen i Odense Tema for det 3. år ”Faglig læsning”

11 Hvad lavede vi? Mit første møde med historie på 3.årgang
Dårligt materiale alt for meget tekst ( generelt for alt historie uv. Materiale.)

12 Historieundervisningen
Udfordringer i at undervise på 3.klassetrin Efterårets projekt: Diagnose af udfordringer i historiefagets tekster Forårets projekt: konkrete tiltag der kan tage disse udfordringer op

13 Undervisningsforløbet ”Avn – kampen mod skovfolket”
Forside og bagside Højtlæsning Repetition af handlingen Arbejde med første side af bogen: + og ? (Ivar Bråten) Ordbogsøvelse med ordene: Jæger, stenøkse, hjort, skind, boplads, bue, pil, bær, gevir

14 Hvordan det gik Eleverne havde fanget handlingen i teksten efter højtlæsningen Eleverne mente efter +/?-øvelsen at de havde forstået alle ordene Gennemgang og ordbogsøvelse viste at der alligevel var mange væsentlige ord som de ikke ”vidste hvad var” Konteksten betyder mere end man tror

15 Elevernes spørgsmål og diskussioner
Hvad betyder symbolerne ”+” og ”?” Hvad betyder ”A-V-N”? Jeg ved alligevel ikke hvad en stenøkse er Knaser og overlister som jægerstenalder-ord Hvad er IKKE en hjort?

16

17

18 2011 Efterårsprojekt At udvikle et læremiddel til 3. klasse som tager højde for fagets udfordringer i forhold til faglig læsning Hvad er vores ideer indtil videre?

19 Før, under og efter læseaktiviteter
Før læseaktiviteter: skal hjælpe eleven med at få overblik over sin viden, samt at få aktiveret den viden han har i forvejen Eksempler: brainstorm, mindmap eller stikord over, hvad de ved om emnet. VØL – hvad ved jeg allerede? hvad ønsker jeg at vide? hvad har jeg lært?

20 Under læseaktiviteter
Tokolonnenotat: god til at hjælpe eleven til at skelne mellem overordnet og underordnet informationer Firkant på tavlen deles i to Teksten læses på klassen eleverne udvælger de vigtigste informationer Læreren skriver informationerne på tavlen Eleverne deler selv et stykke papir i to kolonner og udvælger hvad de vil skrive ( det kan være at læreren skal udvælge informationerne)

21 Eleverne bliver nu sat til at finde en overskrift til stikord og fraser i højre kolonne. Overskriften skriver de i venstre kolonne Til sidst gentager de processen på egen hånd

22 Efter læseaktiviteter
VØL ( hvad har jeg lært?) Resúme: struktureret Foldekort (laves også i starten)

23 Andre aktiviteter jeg har glæde af 
Gæt et ord Terningleg Foldekort Billedearbejde Begrebsskema Tekstinddeling med overskrift


Download ppt "Faglig læsning Dagsorden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google