Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse i Praksis – 4. aften

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse i Praksis – 4. aften"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse i Praksis – 4. aften
v/Mogens Sparre

2 Refleksion over sidste gang !
Dagsorden Refleksion over sidste gang ! Siden sidst – dialog om god og dårlig ledelse fra de studerendes arbejdspladser. Dagens lektion. Hvad har vi fået ud af det vi læste ! Undervisning fra underviser Undervisning fra elever Aktuelle emner. Hvordan vil undervisningen forløbe

3 Udvikling i kommunikation
Definition Grundlag for kommunikation processen Feedback og åbenhed Selve kommunikations processen Ledelsesmæssig gennemslags kraft Test

4 Hvorfor er der en udvikling i ledelsesmæssig kommunikation?
Fokus flyttes fra informations styret til dialogbaseret kommunikation. Udvikling mod værdibaserede organisationer Udlicitering af produktions opgaver Opprioritering af viden opgaver Fokus på medarbejdernes forskellighed og ressourcer Fra envejs kommunikation til dialog, vi flyttes os fra industrisamfund til vidensamfund, hvor vi eks. har selvstyrende grupper, specialister ect. Kommunikation kobles sammen med virksomhedens værdier og strategier, og bliver derved et afgørende element i processen til at omsætte disse til handlinger. Den interne kommunikation bliver lige så afgørende som den eksterne. Videnopgaver = kernekompetence jf. kt

5

6 Kommunikations pyramiden
Ledelsesmæssig gennemslagskraft Kommunikations processen Kommunikationspyramiden er delt op i de 3 hovedelementer som dette kapitel omhandler Toppen sætter fokus på kommunikationens betydning for lederens gennemslagskraft, hvilket forudsætter lederens forståelse for kommunikations processen, og som igen tager afsæt i kommunikationsparternes åbenhed samt vilje til evne til at give og modtage feedback Dette kommer jeg tilbage til Åbenhed og feedback (grundlaget for kommunikationsprocessen)

7 Definition Ledelsesmæssig kommunikation er en proces, der har til formål at skabe relationer mellem mennesker, som giver dem bedre basis for at formulere fælles mål og samtidig sætte dem i stand til at enes om, hvorledes de vil nå de fælles mål. Kommunikation betyder oprindelig at dele eller være fælles om – dvs. det forudsætter mere en en person idet definitionen taler om relationer. Det er også en proces der skal sikre mål fastsættelse og opfyldelse af disse mål. Eksempelvis indenfor nogle rammer som ledelsens fastsætter (eks. hvor meget, og medarbejderne udarbejder hvordan) Det er en meget vigtig at pointe i enhver kommunikation, at den skal udmønte sig i en handling som styrker bundline resultatet – derfor er ledelsesmæssig kommunikation uhyre vigtig. ( er der forskel på dette indenfor det private/offentlige?) Er der nogle som har et eksempel fra jeres egen hverdag/har i selv lavet en en god og/eller en dårlig ledelsesmæssig kommunikation?

8 Johari-modellen Egen viden om mig selv Åbent område Blindt område
Hvad ved jeg om mig selv (bevidst) Hvad jeg ikke ved om mig selv (ubevidst) Hvad andre ved om mig (kan iagttages) Andres viden om mig Åbent område Blindt område Johari modellen er et værktøj til at forstå kommunikation mellem mennesker – ligeledes kan den give lederen forståelse af, hvordan åbenhed og feedback indgår som et centralt element i enhver kommunikation. Johari modellen beskriver 4 forskellige kommunikations vinduer ud fra afsendres åbenhed og modtagerens viden om afsenderen. Giv eksempler på de forskellige områder – brug evt. da vi mødtes på Kokkedal (KT+Rene) – eksempel på det skjulte (Oliver) – Blindt område: der fremkommer ønsker, behov følelser som jeg ikke er bevist om, men som andre kan iagttage – kan ændres ved feedback eller eks. 360 grader Ukendt område for begge parter dvs. ønsker, behov og følelser som ligger i vores ubevidsthed. Disse kan komme til udtryk i form af uforklarlige følelses- og handlingsmæssige reaktioner til overraskelse for både afsenderen selv og for de andre parter i en kommunikaton. Hvad andre Ikke ved om mig (kan iagt tages) Skjult område Ukendt område

9 Grundregler for konstruktivt feedback
Gå efter bolden, og ikke manden Referer til en given adfærd Vær specifik Sæt JEG foran…ikke vi, de ect. Timing

10 Kommunikations-processens 6 principper
Afsenderen og dennes ansvarlighed Modtagerens opfattelse af verden (det indre landkort) Sammenhængen At parterne er på bølgelænge At parterne kan afkode hinandens landkort Består af en afsender, et budskab og en modtager. Budskabet bliver ofte forstyrret undervejs, og når modtagerens indre landkort i en anden version en det var afsenderens mening.!

11 Dialog baseret kommunikationsmodel
Processen er en cirkulær proces der består af 2 modsat løbende processer: Formidlingsprocessen og feedback processen. Har det nogen betydning at vi kan have forskellige ”landkort”? Sker det i jeres virksomhed – giv et eksempel Kommunikation består af 55% kropssprog, 38% tonefald og kun 7% ord.!!!

12 Kommunikations forstyrrelser der skyldes afsender
Nonverbal kommunikation der ikke matcher den verbale kommunikation Anvendelse af fagudtryk For megen information på en gang Ingen hensyn til modtagerens baggrund Uklart formål med budskabet Ulogisk opbygning af kommunikationen Ulogisk opbygning af kommunikationen, der kan skyldes afsenderens præference for brug af f.eks. Visuelle medier og fagudtryk. Husk skriftlig kommunikation virker hårdere end verbal

13 Ledelsesmæssig gennemslagskraft
= med vores succeskriterie Kommunikation er den centrale proces i en virksomhed..! Bundline resultatet er afhængig af ledelsens forståelse for kommunikation Troværdighed er et nøgleord Såfremt kommunikationen ikke fungere……. Prøv at finde et eksempel? Hvordan tror i NIRO´s ledelsesmæssige kommunikation er pt? Er den vigtig? Kan ledelse ikke via kommunikation for medarbejderne til at ændre adfærd/gå efter samme mål…

14 Reducere kommunikations forstyrrelser via
Benytte flere kommunikations medier samtidig Forklare det samme på forskellige måder Stille spørgsmål og få feedback Være opmærksom på sproglige problemer hos sig selv og modtageren Være bevist om modtagerens foretrukne måde at modtage på

15 Kommunikationstest

16 Kommunikations prøve! Læs og fortæl hvor mange F’er der er i teksten
FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS

17 Hvor mange F’er var der i teksten?

18 Kom godt hjem


Download ppt "Ledelse i Praksis – 4. aften"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google