Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CARENET arrangement - den 28. november 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CARENET arrangement - den 28. november 2013"— Præsentationens transcript:

1 CARENET arrangement - den 28. november 2013
Velfærdsteknologi & Arbejdsmiljø CARENET arrangement - den 28. november 2013

2 Dagens program (1) Velkommen v. Jørgen Løkkegaard
Et bedre arbejdsmiljø med velfærdsteknologi v/ Casper Burlin, seniorkonsulent, Teknologisk Institut v/ Når ord skaber virkelighed v/ Chris B. Nørregaard, udviklingskonsulent, Vejle Kommune Pause Nylige erfaringer fra arbejdsmiljøprojekt v/ Michael Bech Petersen, udviklingskonsulent, Faaborg-Midtfyns Kommune Frokost

3 Dagens program (2) Vasketoiletter & arbejdsmiljø v/ Robert Jacobsen, J. Honoré Care Spiserobotter & arbejdsmiljø v/ Bente Tolstrup, direktør, salg og marketing, Carewarekompagniet Forflytningsteknologi & arbejdsmiljø v/ Kent Hvidtfeldt, salgschef, Ergolet Workshop – input til jeres daglige praksis Diskussion og ‘tak for i dag’

4 Om Casper Burlin Seniorkonsulent i Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut siden 2009 Tidligere arbejdet i private virksomheder, Københavns Amt, Region Hovedstaden Arbejdet som HR/arbejdsmiljøkonsulent og ekstern konsulent Arbejdet med arbejdspladsudvikling, trivsel og arbejdsmiljø kompetenceudvikling, projektledelse, (velfærds)teknologiimplementering mv. MSc. HRM, Sidefag psykologi, MBA stud.

5 ’Center for Arbejdslivs mission er at udvikle offentlige og private virksomheders evne til at anvende de menneskelige ressourcer bedst muligt, til gavn for samfund, brancher og virksomheder. Udviklingen sker i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere, samt ved at sikre samspil mellem organisering, kompetencer og teknologi’ Teknologi Kompetencer Organisering Teknologi – kompetencer - organisering Mission: udvikle offentlige og private virksomheders evne til at anvende de menneskelige ressourcer bedst muligt, til gavn for samfund, brancher og virksomheder. Udviklingen sker i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere, samt ved at sikre samspil mellem organisering, kompetencer og teknologi’

6 Center for Arbejdsliv - Projekter
Rigshospitalet Region Midtjylland Bornholms Hospital Falck ? Esbjerg og København kommune Region Hovedstaden

7 Styrkelse af arbejdsmiljøet i ældreplejen med intelligent teknologi

8 Resultatkontrakten ”Danmark som telemedicinsk foregangsland” ( ), støtte af Styrelsen for Forskning og Innovation med 31,5 mio.

9 Teknologier Infrastrukturer Internationale standarder
Udbud Leverandører Forretningsmodeller, teknologiske snitflader og open source platforme til udviklere, producenter, leverandører og underleverandører Efterspørgsel Brugere Organisering, finansiering, uddannelser og kompetencer til gavn for borgere, hospitaler, kommuner og praktiserende læger Teknologier Infrastrukturer Internationale standarder Bedre teknologier og services til borgere og sundhedsprofessionelle Øget vækst i forretningsmuligheder nationalt og internationalt

10 Tværgående indsats for Telemedicin
Produktmodning Rådgivning, test og godkendelse af medicinsk udstyr, software. Wireless/trådløse teknologier Regulatoriske krav Internationale standarder (Continua Health Alliance) Human factors and ergonomics Socioteknisk system-tilgang Sikkerheds- og designpsykologi Brugerinddragelse og behovsafdækning Usability og implementering af ny teknologi Kontekstanalyser og human factors baserede risikoanalyser Implementering af velfærds og sundhedsteknologi Organisering og arbejds- processer med nye teknologier Design af storskala tværsektorielle projekter på sundhedsområdet Nye forretnings- og innovationsmodeller eLæring og træning Business cases og evaluering Dette er den præsentation, der blev udviklet i GTS-arbejdsgruppen. Den konkrete anledning til samarbejdet, var for det første en invitation og opfordring fra NSI, til at deltage med en fælles repræsentant i det rådgivende udvalg. For det andet et forarbejde fra TI ift. undersøge muligheden for at formulere et storskala forsøg. Senere fælles RK Og det stod meget hurtig klart efter, at fire institutter på forskellig vis sad med komplementære kompetencer, der tilsammen udgøre Åbne standarder, protokoller, standardisering Forretningsmodeller ift Telemedicin/Caretech området Brugerdreven innovation

11

12 Definition: Velfærdsteknologi
”Velfærdsteknologi er brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx. tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen. Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige former og grader. Fokus for velfærdsteknologierne er at sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelser og/eller at tilvejebringe en bedre kvalitet af disse ydelser for deres bruger”

13 Fredericia Kommune VELFÆRDSTEKNOLOGI

14 Definitioner: Psykiske arbejdsmiljø og trivsel
Psykisk arbejdsmiljø: De forhold ved en arbejdssituation, der påvirker ens psykiske helbred, og som indebærer en risiko for forringelse af fysisk og psykisk helbred og arbejdsevne Trivsel: Det enkelte menneskes oplevelse af balance og følelsen at have overskud både fysisk og mentalt

15 Relationen mellem velfærdsteknologi og arbejdskraftbesparende teknologi

16 Jeres erfaringer Hvilke gode og/eller dårlige erfaringer har I oplevet i forhold til arbejdsmiljøet ved indførelse af velfærdsteknologi?

17 Projekt: BBS Bornholm

18 Resultat med BBS (1) I gennemsnit er tidsforbruget til forflytnings- og hygiejne rutiner faldet med 66 % Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejne rutiner med brug af lift er faldet med 63 % Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejne rutiner uden lift er faldet med 65 % Antallet af forflytningsrutiner, hvor lift er nødvendig, er faldet med 30 % 41 % af personalet svarer, at det er blevet lettere at få patienterne ud af sengen 68 % af personalet mener, at den gennemførte uddannelse har gjort det nemmere eller meget nemmere at forflytte patienterne

19 Resultat med BBS (2) Antallet af arbejdsskader er reduceret som følge af projektet fra 10 i 2008, til 5 i 2009 og 0 arbejdsskader i 2010 Patienterne oplever en højere komfort med det nye udstyr Der er realiseret besparelser svarende til 3,1 årsværk på Bornholms Hospital svarende til kr ,- per år (212,19 kr./time x timer/år x 3,1 mandår). På landsplan er besparelsespotentialet 466 årsværk eller kr. 160 mio. pr. år (212,19 kr/time. x timer/år x 466 mandår). Andre erfaringer: Da vi have gjort hvad vi havde planlagt havde brugen af de nye BBS ingen effekt! Det skulle trænes, og ikke kun instrueres, før det lykkedes.

20 Case: Geelgårdskolen Implementering af omverdenskontrolsystem
Speciale – Velfærdsteknologi; robotstøvsugere i Billund kommune AAU, Anne Sigh, 2012

21 Organisatoriske – arbejdsmæssige erfaringer
Processen: Lokal arbejdsgruppe, ledelsesmæssigforankring, sæt i gang! Kollegaer koblet på løbende og ad hoc Nogen fik træning/instruktion/oplæring – de fleste gjorde ikke Nogle medarbejdere følte sig inkompetente Relation mellem medarbejder og borger (kunne) ændre sig

22 Model: De fire i’er INFORMATION For at sikre forståelsen af de tiltag, der igangsættes, bør organisationen informere de involverede medarbejdere og brugere om initiativet. Information Involvering Instruktion Implementering INVOLVERING For at sikre ejerskab er det en god idé at inddrage de nødvendige personer, personalegrupper, brugere, ledere mv. i arbejdet med løsningerne. INSTRUKTION Medarbejdernes forudsætninger både de tekniske og faglige er afgørende for at opnå succes med teknologien hos brugerne. Speciale – Velfærdsteknologi; robotstøvsugere i Billund kommune AAU, Anne Sigh, 2012 IMPLEMENTERING For at sikre den nødvendige information, relevant involvering og instruktion vil det være en fordel at udarbejde en implementeringsplan.

23 Erfaringer: Robot støvsugere i en kommune
Det væsentligste i denne sammenhæng er, at uoverensstemmelser i forståelsesrammerne i forhold til formål og anvendelse, har fordret til gnidninger i organisationen. Det har vist sig gennem medarbejdernes umiddelbare modstand mod robotstøvsugerne, hvor de følte at implementeringen var ud fra et top-down perspektiv. Dette kom til udtryk gennem frustrationer og skepsis i forhold til anvendelsen af robotstøvsugerne. Til gengæld har ledergruppen anskuet implementeringen fra et bottom-up perspektiv, hvor de mente at medarbejderne har spillet en stor rolle i implementeringen. Dette viser, at der har været forskellige oplevelser og forståelser af implementeringen af robotstøvsugere blandt ledergruppen og medarbejdergruppen Speciale – Velfærdsteknologi; robotstøvsugere i Billund kommune AAU, Anne Sigh, 2012

24 REAKTIONER PÅ FORANDRINGER
”Hvordan påvirker arbejdspladsforandringer den enkelte medarbejder” Steen Høyrup, DPU

25 MÅDEN forandringen kommer på: Grad af involvering af medarbejderne
Grunde til at involvere medarbejderne Mindske modstand ved senere gennemførelse Informere: Skabe viden Skabe forståelse: Hvorfor skal dette ske? Skabe accept: Forpligtelse Udnytte medarbejdernes gode ideer og særlige praksisviden for at forbedre kvaliteten af forandringen

26 Medarbejderinddragelse kan give ledelsen problemer
De mange ideer er ikke til at håndtere Hvis man har lovet indflydelse, kan man ikke sådan trække den tilbage Den nære ledelse kan selv være magtesløs over for det overordnede koncept, der sikkert ikke kan ændres ved

27 Reaktioner? Individuelle reaktioner - Ændringer i relationer

28 Individuelle reaktioner
Angst – usikkerhedsfølelse: Information og viden er intellektuel, vi har ikke en sikker kropslig fornemmelse af det nye Angst er foregribelse af farer Krybdyrshjerne reaktioner: Kamp-flugt Trykke sig sammen Søge støtte hos den stærke leder

29 Individuelle reaktioner
Brud i vaner, arbejdsrutiner Vaner og rutiner giver overskud, der kan bruges på krævende opgaver Trussel: Især hvis man ikke har meget overskud - mestring i det daglige arbejde Tryghed truet, hvorfor: Både nye krav og nye sociale relationer at realisere dem i - samtidig!

30 Individuelle reaktioner
Stille og langsomt erhvervede privilegier kan komme under søgelys Bliver mine nye betingelser bedre/værre: F.eks. også de fysiske rum, indretning mv. De nye krav: Kan man klare dem? Er de større? Kan man blive ”udstillet” over for kolleger og ledelsen? Mere eller mindre indflydelse og ”frirum”

31 Ændringer i relationer
De kan være gode eller ”spændte”: Begge ting er dårlige ved forandringer: De gode kan man miste De spændte kan åbne op for ”grimme ting” Hvis det sociale er det bærende/vigtigste, kan arbejdet blive meningsløst De uformelt opbyggede netværk forsvinder

32 Ændringer i relationer
Det større system bliver nyt og måske uigennemskueligt Hvad sker der med sammenholdet? Hvem skal man gå til, når der er mangel på ekspertise eller problemer?

33 Det gode ved forandringer
Komme i kontakt og samarbejde med nye og spændende kolleger Nye udfordringer: Trænger til noget nyt efter mange år i samme arbejdsfunktion Nye krav: Ny viden, nye kompetencer, lære noget mere gennem uddannelse Slippe bort fra tidligere fastlåste problemer

34 Hvor langt er vi så med velfærdsteknologi
Hvor langt er vi så med velfærdsteknologi? - og hvad betyder det for arbejdsmiljøet?

35

36

37 For 48% af deltagerne tidsforøgelse (18 min. længere pr. døgn)
Projektet med 44 vasketoiletter i Holstebro, Slagelse, Roskilde og Aarhus kommuner Investering kr pr. stk. For 48% af deltagerne tidsforøgelse (18 min. længere pr. døgn) Sparet i gennemsnit 5 min. pr. borger pr. døgn   Ugebrevet A4

38

39

40

41 http://www. sm. dk/Publikationer/Sider/VisPublikation. aspx

42 Ændringer i opgaverne for plejepersonalet
Støvsuge-styrer -> robotstøvsuger-tømmer (teknologiindsigt) Hjælper af (passiv) borger -> optræning af (aktiv) borger (ergonomi/hjælpemiddel-vejleder) Forflytter af borger i teams -> Individuel forflytningsekspert (selvledende) Udfører af hjælpeopgaver -> Personlig samtalepartner (psykologisk indsigt) - Selvfølgelig sat på spidsen!

43 Barriere Fra forsøg til stor-skala og drift
Implementering af teknologien Medarbejderinddragelse Ledelsesmæssig opbakning Uddannelse, oplæring og træning

44 Muligheder Bedre fysiskarbejdsmiljø
Flere ‘fornuftige’ og meningsfyldte opgaver Medarbejdere beriget i deres arbejde Øget kompetencer

45 Spørgsmål?


Download ppt "CARENET arrangement - den 28. november 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google