Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arendalkonferancen Arendal 21.juni 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arendalkonferancen Arendal 21.juni 2011"— Præsentationens transcript:

1 Arendalkonferancen Arendal 21.juni 2011
Fredericia Former Fremtiden - et innovationsprojekt om fremtidig velfærd- Arendalkonferancen Arendal 21.juni 2011

2 Historik Den evige jagt på besparelser
Mangel på ideer der virkelig flytter Hvad med lidt nytænkning,-eller rettere, radikale ændringer af vores måde at drive kommune på Direktionen anmodes om at lave oplæg Direktionens oplæg til kommissorium godkendes i Byrådet ultimo 2008

3 Fredericia Former Fremtiden -et innovationsprojekt
Byråd: Aflever 4-6 radikale forslag til nytænkning af opgave-løsninger medio 2010

4 Direktionen som styregruppe
Direktionen udvikler de endelige rammer for projektet Vi prøver konceptet af undervejs Vi diskuterer alle problemstillinger-stort og småt indtil enighed. Vi inddrager lederforum og lederkonferencer Etablerer er stærkt sekretariat

5 Velfærdssamfundets udfordringer ”Den brændende platform”
Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi

6 Hvorfor radikal innovation
Inkrementel innovation Medarbejderdreven innovation Brugerdreven innovation Radikal innovation Henry Ford sagde en gang: Hvis jeg havde spurgt kunderne direkte, ville de have haft en hurtigere hest!

7 Fredericia Former Fremtiden
En, to og trestjernede ideer. Innovationskraft Fredericia Former Fremtiden Fremtidig innovationskraft I dag Tid

8 Hvilke løsninger er der?
Nye metoder Anden organisering Ændrede faglige værdisæt Ændrede værdisæt hos borgerne Andre politiske mål og værdisæt Ændret lovgivning Ny teknologi -og sikkert mange flere

9 Politiker - rollen Radikal innovation kræver en åben og fordomsfri ”bane” at spille på Radikal innovation kræver ”ro” i udviklingsfasen for nye løsningsforslag Politikere på banen når potentialerne er beskrevet

10 Fredericia Former Fremtiden
Definition af problemfelter / kreative spørgsmål /pain’s Fase 0 Fase 1 Ideudvikling Fase 2 Udvælgelse og kvalificering 4 – 6 radikale innovationsforslag Fase 3 Byrådsbehandling

11 Direktionens 7 forslag til Byrådet d. 17. juni 2010
”Længst muligt i eget liv ver. 3.0” ”Fra Nordsøgas til Fredericiagas” ”Slip de ledige fri” ”Mere end mig selv” ”Fremtidens skole ligger i Fredericia” ”Ikke mer end du behøver,-fra Ryan Air til Ryan Care” ”Lad os så få gennemført den sundhedspolitik”

12 Byrådet vælger 5 projekter
Længst muligt i eget liv – version 3.0 Fra Nordsøgas til Fredericiagas Ud af ledighed – ind i arbejdsfællesskabet Mere end mig selv Ikke mer´ end du behøver

13 Status i projektet maj 2011 5 projekter godkendt (3 ekstra på vej!)
Budget for 2011 – 2014 med 11 mio.kr To af projekterne i fuld gang Spilleregler aftalt om den politiske styring af projektet Vi er blevet frikommune

14 ORGANISERING ”At følge og diskutere”
BYRÅD H-MED udvalg udvalg Direktion Innova-tions-netværk Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Videre konceptudvikling Inden konkrete tiltag: Normal beslutnings- procedure følges! Frikommune Lovændring Evt. afprøvning / prototyper

15 Medarbejderindragelse (viser stor entusiasme)
Tæt dialog med medarbejdere og faglige organisationer Kompetenceudvikling Fredericia Former Fremtiden øger vores attraktivitet i forhold til rekruttering Ingen medarbejdere må miste deres job på grund af Fredericia Former Fremtiden

16 Innovation og involvering
Mysterium Retning Model Implementering Kommunal involvering Topledelse Ledelse Medarbejdere

17 Udfordringer i forhold til kommunal radikal innovation
Radikal innovation i en kommune er som ”at betræde ny jord” – og topledelsens udfordringer er især Vi kender ikke resultatet af innovationen Hvilke rammer skal vi have ? Hvad med ledelse og styring ? Hvordan kommer vi fra ide til effekt med radikal innovation ? Hvordan gør vi det overhovedet - hvor henter vi særlig viden om offentlig radikal innovation?

18 Hvad har vi lært undervejs
Den radikale innovation sker i samarbejde med eksterne samarbejds-partnere Topledelsen skal bevare roen og holde orden i kaos,-og erkende at innovation ikke kommer fra topledelsen! Det er politisk let antændeligt stof! Nye politiker roller nødvendige Der kræves mod og risikovillighed

19 Hvad har vi lært undervejs (2)
De ændringer der virkelig sparer arbejdskraft er ofte af organisatorisk art Mange ting kan lade sig gøre inden for eksisterende lovgivning Nye teknologiske løsninger nødvendige, men giver ikke nødvendigvis de største arbejdskraftbesparelser At ting tager tid

20 Den gode ide tager tid! God ide Tid

21 Afslutning Det er svært – og meget lærerigt
Der er helt nye samarbejdsrelationer i horisonten Der er meget positiv energi i radikal innovation Radikal innovation er at sikre og forbedre den danske velfærdsmodel

22 Spørgsmål?


Download ppt "Arendalkonferancen Arendal 21.juni 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google