Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

’Vandpartnerskabet’ v/Marianna Lubanski DWF temamøde den 21. April ’Det Danske Vandskab – nu og i fremtiden’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "’Vandpartnerskabet’ v/Marianna Lubanski DWF temamøde den 21. April ’Det Danske Vandskab – nu og i fremtiden’"— Præsentationens transcript:

1 ’Vandpartnerskabet’ v/Marianna Lubanski DWF temamøde den 21. April ’Det Danske Vandskab – nu og i fremtiden’

2 Partnerskabs perspektivet Et samfunds konkurrencekraft bestemmes ikke kun af omfang og kvalitet af vidensmiljøer, men af evnen til at koble dem En behovsdreven fleksibel erhvervsstruktur - en ny måde at opbygge vidensmiljøer og klynger på Mål at udvikle platforme for innovation og strategisk vidensdeling

3 Fra blødt til hårdt netværk

4 Mål at identificere nye markedsmuligheder Vandpartnerskabet vil samle og koble komplementær viden, interesser og kompetencer og hermed skabe optimale forudsætninger for at arbejde med brugerdreven innovation og identificere nye markedsmuligheder. •Producenter •Forskere og eksperter •Myndigheder •Brugere

5 Overordnede målsætninger •At identificere og udvikle nye forretningsmuligheder inden for området rensning, sikring og genbrug af vand i Danmark som internationalt •At skabe en ny strategisk platform for udviklings- partnerskaber mellem danske aktører på vandområdet •At opnå miljømæssige fordele ved de udviklede konceptløsninger

6 ’Vandpartnerskabet’ •Start efterår 2006 som ét af de fem miljøteknologiske partnerskaber •Første fase fra november 2006 – juli 2007 – 25 medlemmer •Anden fase november 2007 – juni 2008 – 15 medlemmer •Fælles sekretariat DI, DHI, Mandag Morgen/Innovationsrådet, Miljøstyrelsen

7 Status på første fase •4-5 tematiske spor blev identificeret og kvalificeret: Rekreativt vand, Akvakultur, Vand i byer herunder Integreret planlægning og styring, Ekstrem regn og MBR teknologi. •Virksomhedsordningen to projekter med ca. 1/2 mio. kr. pr. projekt ('Forundersøgelser og teknologiafprøvning til forbedret vandkvalitet og indeklima for svømmebade og badelande' & 'Test af Membran Bioreaktor-teknologier'). Ekstrem regn under Vand i byer har fået et forskningsprojekt til 15 mio. kr. •Der er bevilget et Innovationskonsortium om MBR teknologi af Rådet for Teknologi og Innovation med deltagelse af flere af Vandpartnerskabets aktører •Der er igennem Vandpartnerskabet etableret en del nye samarbejder imellem virksomhederne. I nogle tilfælde har konkurrencemæssige hensyn være en bremseklods for etablering af tættere samarbejder.

8 Mål for fase II •Støtte op om igangværende spor samt identificere og igangsætte nye tematiske spor, herunder invitere nye virksomheder med ind •Gennemføre markedsanalyser på udvalgte områder •Fortsat arbejde på at skaffe flere midler til vandområdet, herunder evt. en kortlægning af finansieringsmuligheder (krav, vilkår, kriterier) med privat kapital f.eks. ved danske og udenlandske clean-tech venture investorer. •Fortsætte arbejdet med at profilere de danske vandkompetencer i ind- og udland i tæt samarbejde med andre vand-aktører •Arrangere en Water Workshop i Californien i samarbejde med Innovation Center Denmark oktober 2008

9 Overvejelser om fremtiden •Der er brug for ’mødesteder i vandsektoren’ med forskelligt fokus – ja, men… •’Ydelsen’ eller ’servicen’ som vandpartnerskabet leverer kunne efter vores mening lige så godt forankres i én samlet platform og aktiveres efter medlemmernes ønske •Ydelsen består af: rådgivning ift. nye markedsmuligheder, partnersøgning, finansierings- og forretningsmodeller, forretningsplaner (jura), markedsanalyser, samarbejde om eksportfremme og profilering, mm. •At opnå hårde netværk kan være en lang proces


Download ppt "’Vandpartnerskabet’ v/Marianna Lubanski DWF temamøde den 21. April ’Det Danske Vandskab – nu og i fremtiden’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google