Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En præsentation af Senior Erhverv Nordsjælland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En præsentation af Senior Erhverv Nordsjælland"— Præsentationens transcript:

1 En præsentation af Senior Erhverv Nordsjælland
En præsentation af Senior Erhverv Nordsjælland 3. april 2017

2 Agenda Hvad tilbyder SEN Præsentation af Senior Erhverv
Agenda Hvad tilbyder SEN Præsentation af Senior Erhverv Kort orientering fra virksomheden Formål og forventet udbytte af mødet Hvordan kan et samarbejde etableres Diskussion - Næste skridt Spørg virksomheden om denne agenda er ok for dem og om de evt. vil have lavet nogle ændringer/tilføjelser 3. april 2017

3 Vi tilbyder din virksomhed:
1. Hvad tilbyder SEN? Vi tilbyder din virksomhed: Vederlagsfri jobformidling gennem SEN Fastansættelse af nye medarbejdere Vikar- og afløsningsassistance Projektansættelser Korttidsansættelser til ad hoc opgaver Hjælp i spidsbelastningsperioder Aflastning ved ferie, sygdom og barsel Ansættelse med kort varsel 3. april 2017

4 Vi tilbyder din virksomhed:
1. Hvad tilbyder SEN? Vi tilbyder din virksomhed: Gratis formidling af erfarne medarbejdere, der vil i arbejde At undgå udgifter til annoncering efter medarbejdere At spare tid og penge ved behandling af 100, 200, ansøgninger At spare udgifter til rekrutteringsfirmer o.a. der lever af jobformidling 3. april 2017

5 Løntilskud I mange tilfælde kan der ydes løntilskud til private virksomheder: Løntilskuddet varierer fra 67,27/time kr til 101,54 kr/time (2010) og kan gives i op til henholdsvis 12 og 6 måneder. 3. april 2017

6 Senior Erhverv Nordsjælland
2. Præsentation af Senior Erhverv Senior Erhverv Nordsjælland Hovedformål: Flere medlemmer i arbejde Delmål: Medlemmerne gjort arbejdsklare Middel: Selvaktivering 3. april 2017

7 Senior Erhvervs formål
2. Præsentation af Senior Erhverv Senior Erhvervs formål ”Foreningens formål er via selvaktivering at medvirke til, at ledige på 50+ opnår ordinære jobs på arbejdsmarkedet og at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen” Med andre ord: At skabe kontakt til arbejdsgivere At være bindeled mellem medlemmer og virksomheder At markedsføre erfarne medarbejdere som stabile, fleksible og rummelige At rette interessen mod seniorer også når det gælder kortvarige eller tidsbegrænsede projekter Her betyder erfaring mere end alder 3. april 2017

8 Netværkets kompetencer
2. Præsentation af Senior Erhverv Netværkets kompetencer Administration og regnskab Handel, Konto og Butik IT Konsulentopgaver Ledelse Produktion og projektledelse PR og marketing Salg Teknik Undervisning Andet Dette er eksempler, der kan ændre sig over tiden. Forklar virksomheden at listen ikke nødvendigvis er udtømmende, men at der kan findes yderligere kompetencer i CV banken 3. april 2017

9 Hvad kan seniorer tilføre arbejdsmarkedet?
2. Præsentation af Senior Erhverv Hvad kan seniorer tilføre arbejdsmarkedet? Ansvarlighed Engagement Erfaring og viden Fleksibilitet Kvalitetssans Loyalitet Stabilitet Tværfaglighed 3. april 2017

10 Foreningen Senior Erhverv Nordsjælland Administrations- gruppen
2. Præsentation af Senior Erhverv SEN Organisation Foreningen Senior Erhverv Nordsjælland Bestyrelse Administrations- gruppen Medlems- service Virksomheds- gruppe IT-gruppen Side 10 3. april 2017

11 Netværkets sammensætning
2. Præsentation af Senior Erhverv Netværkets sammensætning Senior Erhverv Nordsjælland er sammensat af aktive seniorer 50+ med forskellig baggrund, kompetence og erfaring fra adskillige erhverv, stillingsniveauer og uddannelser. 3. april 2017

12 Lidt historie om Senior Erhverv Danmark
2. Præsentation af Senior Erhverv Lidt historie om Senior Erhverv Danmark I dag Landsdækkende 2005 Senior Erhverv er nu et netværk med 27 lokale foreninger og med over 1200 aktive medlemmer 2000 ”Senior Erhverv Danmark” etableres af seks netværk. Foreningen får det ”blå stempel” og modtager nu et årligt driftstilskud på kr fra Selvaktiveringspuljen (puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen) 1995 Den 1. maj stiftes - i Svendborg - det første netværk for jobsøgende, ledige seniorer 3. april 2017

13 Senior Erhverv Nordsjælland
2. Præsentation af Senior Erhverv Medlemsflow i Senior Erhverv Nordsjælland 2010: 174 betalende medlemmer 2009: 39 nye medlemmer 14 i arbejde 2008: 58 nye medlemmer 21 i arbejde 2007: 30 nye medlemmer 31 i arbejde 2006: 29 nye medlemmer 16 i arbejde 2005: nye medlemmer 29 i arbejde 3. april 2017

14 Kort orientering fra virksomheden
Kort orientering fra virksomheden Hvad vil vi vide: F.eks. Hvordan er aldersfordelingen i virksomheden Hvad gør de for at imødegå pludselige ændringer i organisationen~fratrædelser, sygdom o.a. Virksomhedens holdning til 50+ 3. april 2017

15 Formål og ønsket udbytte af mødet er:
at få indsigt i virksomhedens seniorpolitik og orientere om Senior Erhverv Nordsjælland at markedsføre erfarne, kompetente og fleksible seniorer at opnå gensidig interesse for videre dialog at etablere et struktureret samarbejde at udveksle specifikke jobåbninger at aftale dato for næste møde 3. april 2017

16 Etablering af samarbejde:
5. Hvordan kan et samarbejde etableres? Etablering af samarbejde: SEN hjælp til at finde medlemsprofiler der matcher virksomhedens ønsker ved brug af SENs CV-bank SEN formidler kontakt til virksomheden Struktureret kommunikationsplan imellem SEN og virksomheden vedr.: Nye medlemsprofiler der matcher virksomheden Nye jobåbninger der foretrækkes besat af en senior Definition af kontaktform og frekvens 3. april 2017

17 Diskussion Næste skridt 03-04-2017 6. og 7.
Spørg indtil om vort budskab har været klart nok og om der evt er noget de vil have uddybet yderligere. Lad virksomheden tale og lyt efter ! Hvordan tænker de sig at et evt. samarbejde med SEN kan påvirke virksomheden positivt ? Har det deres interesse ? Hvis ja, så er det i arbejdstøjet og få lavet oplæg til kommunikationsplan, kontaktform, frekvens m.v. 3. april 2017

18 Senior Erhverv Nordsjælland
Kontakt til SEN Kontakt os telefonisk, pr. eller personligt Kontortid: mandag - fredag til 14.00 Senior Erhverv Nordsjælland Ole Rømers Vej 4, 1. sal 3000 Helsingør Tlf.  49 17 77 50 Fax 3. april 2017


Download ppt "En præsentation af Senior Erhverv Nordsjælland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google